kultūra

Prieš šv. Velykas Z. Urbonaitė, nors ir nelaimėjusi vietos savivaldybės taryboje, sveikino laimėtojus. Ir džiaugėsi kartu su jais.

Edukacinius užsiėmimus vedė tautodailininkės iš Alytaus R. Valiukevičienė (kairėje) ir D. K. Bozienė.

Sugiedotas Lietuvos himnas, pajusta, kad „meilė Lietuvos dega mūsų širdyse“. Visos dainos tądien buvo skirtos Lietuvai, Tėvynei mūsų...

Lazdijų ir Veisiejų Trečiojo amžiaus universiteto studentės su mokytoja R. Vaickelioniene prakalbino molį, prisilietė ir prie odos.