kultūra

Lietuvos pašto atstovas J. Sadauskas: „Iš pradžių gyventojams kėlę nerimą pokyčiai išėjo į naudą, nes dabar ne žmogus eina į paštą, bet prireikus paštas atkeliauja pas žmogų.“

Veisiejų parapijos savanorės Onutė Svipienė (iš kairės), Anelė Žalkauskienė, Birutė Buškevičienė su kardinolu A. J.  Bačkiu.

Vyrams teko nelengva užduotis – išrinkti gražiausią jurginą.

Andželiką Pociūtę (dešinėje) dalyvavimu konkurse pasveikino “Timac Agro” konsultantė Gabija Cironkaitė.