kultūra

Andželiką Pociūtę (dešinėje) dalyvavimu konkurse pasveikino “Timac Agro” konsultantė Gabija Cironkaitė.

Parodos autorė D. Savukynaitė su šeima.

Mokytojos O. Stanulienės atminimą jos artimieji pagerbė surengdami parodą.

V. Mikutavičienė (kairėje) ir J. Mikutavičius džiaugėsi koncerte sutikę lazdijietę A. Mikalonienę, kažkada juos sutuokusią.

Sigitas Geda. Nuotraukos autorius Vladas Braziūnas.