„Tėkmės“ pirmininkė – apie naują A. Mikalonienės knygą

A.Mikalonienė – ne naujokė kūryboje.

„Kūryba man yra kalbėjimas su žmogumi ir apie žmogų“,- sakė tautos poetas Justinas Marcinkevičius. Iš tiesų, poezijoje rašantysis išsako ne vien savo, bet ir kito žmogaus jausmus- džiaugsmą ar skausmą, pasigėrėjimą ar neapykantą, moko  pažinti pasaulį.
Lazdijuose gyvenanti pedagogė Aldona Mikalonienė naujoje knygoje „Raidelių kelionė po Lietuvą“ kalbina vaikelį, norintį išmokti lietuvių kalbos raidyną. Kad būtų lengviau mokytis, sumano išleisti knygą, kuri  padės vaikams mokytis skaityt. Prie kiekvienos raidės yra piešinys, nupieštas Meno mokyklos mokinio. Tokiu būdu vaikas skaitydamas gali pasidžiaugti įvairiais vaizdais.  Patraukia dėmesį eilėraščiai, neilgi, nesudėtingi, esantys greta raidžių. Manau, kad tokiu būdu lengviau įsiminti raides. Sakykime, kad reikia pažinti raidę A, tai mes skaitome posmą:
A raidelė – angelas Alytuj,
Vario dūda trimituoja.
Miestas – sostinė Dzūkijos,
Tiltus Nemunas skaičiuoja.

Skaitydamas eilėraštį gauna žinių apie aprašomą objektą. Eilėraščiai trumpi, vieno ar dviejų posmelių, moko išgyventi piešinio grožį, ugdo vaizduotę. Yra tarsi atokvėpio minutė po darbo su raidėmis. Vaikai, matydami savo piešinius knygoje, džiaugiasi, yra laimingi.
A. Mikalonienė nebe naujokė kūryboje, yra jau išleidusi daugiau knygų. Jos eilėraščiai spausdinti Lazdijų literatų almanache „Jotvingis“, Trečiojo amžiaus universiteto rinktinėje ir respublikinėje spaudoje. Mokytoja pageidauja įsijungti į nemažą literatų asociacijos „Tėkmė“ būrį. Tikiuosi, jog nariai nebus priešingi šiam pageidavimui. Tikime, kad didelis literatų būrys nugalės piktas ligas, sklandančias po Lietuvą ir visą Europą, ir suras laiko išgyvenimus paversti knygomis.
Naujai knygai palinkėsime tiesaus ir plataus kelio į vaikų, pradinių klasių mokytojų ir tėvų susidomėjimą, nes - tai vaizdinė priemonė, padedanti greičiau įsiminti raides ir išmokti skaityti. Žinoma, linkime autorei dar nepadėti plunksnos į šalį, rašyti įvairaus amžiaus skaitytojams, o mes mielai lauksime kitų knygų pasirodymo.   

Alytaus apskrities literatų asociacijos „Tėkmė“ pirmininkė Emilija Krušinienė

Autorius: 
„Lazdijų žvaigždės“ inf.

Komentarai

tai nei knygelė nei vadovėlis...

Nuostabus leidinys, savarankiškai išleistas 87 metų kūrėjos. Linkiu visiems sulaukti tokios meilės gyvenimui, tokiuose metuose!!