kultūra

Lietuvos pašto atstovas J. Sadauskas: „Iš pradžių gyventojams kėlę nerimą pokyčiai išėjo į naudą, nes dabar ne žmogus eina į paštą, bet prireikus paštas atkeliauja pas žmogų.“

Veisiejų parapijos savanorės Onutė Svipienė (iš kairės), Anelė Žalkauskienė, Birutė Buškevičienė su kardinolu A. J.  Bačkiu.

Andželiką Pociūtę (dešinėje) dalyvavimu konkurse pasveikino “Timac Agro” konsultantė Gabija Cironkaitė.

Parodos autorė D. Savukynaitė su šeima.

Mokytojos O. Stanulienės atminimą jos artimieji pagerbė surengdami parodą.