Keletas SETI dalyvių Seinuose: (iš kairės į dešinę) Dr. Dorota Campfield bei Patrick Fox iš Lenkijos ir Rita Babarskaitė iš Lietuvos.

Iš Seinų į Singapūrą – pro praviras duris

Orai Lazdijuose

No weather forecast available.