pulsas

Lazdijų rajono savivaldybė šiais metais, įskaitant ir Oną Emiliją Ivoškienę, pasveikino 3 šimtametes.

Ši nuotrauka bus vienintelė, kurioje tiek daug aplink naująjį kryžių išsimėčiusiuose kaimuose gyvenusių ar tebegyvenančių gyventojų.

Šiandien Veisiejų socialinės globos namuose jau prasidėjo šildančių žvakių Ukrainai gamyba.
 

K. Babeckas tikina, kad įmonė bandė dalyvauti savivaldybės organizuojamuose konkursuose darbams atlikti, tačiau jai nebuvo leista to daryti.

V. Maknickas (dešinėje) sakė, kad Trako miške medžiojo po vietinių gyventojų pasakojimų apie siaučiančią vilkų gaują. Vėl taiklus buvo L. Valukonis (kairėje).     

S. Petrauskas: ,,Kol kas bandysime tvarkytis įvesdami tik vieną naują pareigybę".

Viena sutartis – dėl pėsčiųjų zonos prie Lazdijų miesto civilinėse kapinėse pastatyto kolumbariumo įrengimo.