pulsas

O. Juodkienė: „Esu sujaudinta. Už vargšus, nepasiturinčius žmones nėra kam pakovoti. Jų balsas – šauksmas tyruose.“

Prezidentas G. Nausėda Sausio 13-osios medalį įteiks ir V. Ribinskui, kuris teigia: „Gi ne valdžią gini, o savo žemę, savo kraštą, tai, kas šventa.“

Laisvės kovų muziejaus eglutė papuošta J. Paciukonienės žaisliukais.

Rasa sūrius gamina jau 15 metų. Pabandė, patiko, pamėgo jos sūrius ir kiti.

Nusilpęs vyriškis išvežtas į ligoninę. Seniūnaitė V. Dobilienė: „Baisiau negali būti, kai žmogus neturi ko valgyti.“

Ūkininkų protestas Paterų kaime. R. Sadausko-Kvietkevičiaus nuotr.