pulsas

Lazdijų rajono savivaldybė šiais metais, įskaitant ir Oną Emiliją Ivoškienę, pasveikino 3 šimtametes.

Ši nuotrauka bus vienintelė, kurioje tiek daug aplink naująjį kryžių išsimėčiusiuose kaimuose gyvenusių ar tebegyvenančių gyventojų.

Šiandien Veisiejų socialinės globos namuose jau prasidėjo šildančių žvakių Ukrainai gamyba.
 

K. Babeckas tikina, kad įmonė bandė dalyvauti savivaldybės organizuojamuose konkursuose darbams atlikti, tačiau jai nebuvo leista to daryti.