gyvenimas

Iki lapkričio 16 dienos užpildę paraiškas pagal KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“ pareiškėjai gali pasidalyti 9 283 964 eurus paramos lėšų.

I. ir R. Dubickų sūriai keliauja į tolimiausius kraštus, o kai kurie parduodami tik aukcionuose.

Tik susivieniję smulkūs pieninės galvijininkystės ūkiai gali būti didele jėga.