Juozas Žitkauskas: „Norėjau, kad iš antologijos tekstų pirmiausia atsivertų mūsų gražusis kraštas“

J. Žitkauskas: „Štai Vesiejuose neseniai pristatinėjome antologiją. Deja, renginys nesudomino nė vieno vietos gimnazijos pedagogo, nė vieno kultūros darbuotojo (neskaitant bibliotekininkių).“

Pirmą kartą rajono istorijoje išleista Lazdijų krašto rašytojų antologija „Žaliuose ežerynuose“. Joje – 86 autorių kūryba: nuo labai garsių iki kažkiek primirštų, bet vienaip ar kitaip susijusių su rajonu.
Knygą sudarė poetas, kultūros darbuotojas, cikras dzūkas Juozas Žitkauskas, ją išleido asociacija „Slinktys“. Leidinio sudarytojas sutiko atsakyti į korespondento Kęsto Sukacko klausimus, pasikalbėti apie antologijoje spausdinamą autorių kūrybą ir t. t.   

Didžiausias blogis – abejingumas ir nenoras žinoti daugiau, nei siekia nosis

– Atlikai milžinišką darbą. Esi minėjęs, kad Lazdijų krašto rašytojų antologiją sudarinėjai 10 metų. Gal gali atskleisti paslaptį, kaip kilo idėja tokią knygą išleisti, kas paskatino?

– Kadangi idėja kilo prieš daugiau nei dešimt metų, tai dabar labai sunku pasakyti, kaip ji radosi, jau nelabai ir atsimenu. Greičiausiai viską nulėmė mano nuo pat brandžios paauglystės pastovus domėjimasis mūsų krašto literatais. Būdamas devintokas nusipirkau 1987 m. išleistą V. Vanago „Lietuvių rašytojų sąvadą“ ir pirmiausia iš ten ant atskiro lapelio susirašiau mūsų krašte gimusius ir gyvenusius rašytojus. Ten jų aptikau beveik keturias dešimtis. Jau tada bandžiau sekti jų kūrybos bei gyvenimo pėdsakais. Iš to sekimo ir mano susidomėjimas Vincu Kazoku. Taigi, ta mintis manęs niekada nebuvo apleidusi. 2013 metais pradėjau sistemingai kaupti, skaityti bei atrinkinėti tekstus būsimai antologijai. Pirmieji treji metai buvo patys intensyviausi, vėliau entuziazmas sumažėjo dėl negauto finansavimo. Tačiau, net jau ir nieko nesitikėdamas, vis tiek savo krašto autorių knygas skaitydavau su rašikliu rankoje ir žymėdavausi galimus tekstus, kurie tiktų tokiai rinktinei.

– Šioje knygoje spausdinama 86 mūsų rajone gimusių, gyvenančių, gyvenusių bei dirbusių ir po pasaulį pasklidusių arba tik mūsų krašte vasaras leidusių, poilsiavusių autorių kūrinių ištraukos. Kaip pats rašei, atviriau ar mažiau akivaizdžiai, bet Lazdijų kraštas turėjo įtakos visų jų kūrybai. Dauguma žmonių žinojo, kad mūsų krašte gimė, mokėsi ir kūrė jau anapilin išėję vieni talentingiausių šalies poetų Sigitas Geda, kurio 80 metų jubiliejų ką tik pažymėjome, Lazdijuose mokytojavusi Salomėja Nėris, poetas Vincas Kazokas, prozininkė Bitė Vilimaitė bei kiti. Iš čia kilę ir dabar savo kūriniais garsina literatūros kritikas Valentinas Sventickas, pas močiutę Maišymų kaime vaikystėje vasaras leidęs poetas Aidas Marčėnas, Veisiejuose gyvenęs vienas garsiausių šiuolaikinės kartos poetų Gintaras Bleizgys, rašytojas Romas Sadauskas bei šiuo metu Bugiedos kaime gyvenantis poetas Jonas Liniauskas. Visų ir neišvardinsi, tačiau kaip tau pavyko surasti ir plačiau visuomenei pristatyti dar daugiau nei prieš 400 metų Šventežeryje gimusį pirmąjį Biblijos vertėją į lietuvių kalbą Samuelį Boguslavą Chilinskį, Vincą Palukaitį, Vytautą Volertą ir kitus primirštus autorius?

– Dėl to, kad nuolat domėjausi. Apie tai, kad Šventežeryje gimęs S. B. Chilinskis, nurodoma visuose žinynuose. Tik reikia juos paskaitinėti. Ankstesniuose šaltiniuose jo gimimo vieta buvo nurodoma su klaustuku, tačiau pastarojo meto medžiagoje jokių klaustukų nebelikę.

Apie tai, kad V. Palukaitis XIX a. antroje pusėje mokytojavo Kapčiamiestyje, taip pat rasime visuose žinynuose, o tarpukario periodiniuose leidiniuose dar ir pridedama, kad tuo metu Kapčiamiestyje būta vienos geriausių to meto Lietuvoje mokyklų. Tad kaip aš, būdamas kapčiamiestietis, į tai galėjau nekreipti dėmesio? V. Volertas labiau yra mūsų laikų prozininkas, gimęs 1921 metais, miręs prieš 11 metų, tad apie jį, kiek žinau, Noragėlių, Krikštonių žmonės žino ir neabejingi jo atminimui. Štai Krikštonių parapijos klebonijoje 1992 m. buvo atidaryta V. Volerto biblioteka. Nežinau, ar ji šiandien veikia.

Antologijoje yra ir daugiau autorių, kurie Lazdijų rajone nežinomi arba primiršti. Kad ir netoli Lazdijų, Viskakarčemės kaime gimęs poetas Vidas Marcinkevičius... Čia būtų galima ir daugiau pavardinti. Manau, kad tas nežinojimas yra ne iš nežinojimo tiesiog, o iš nenoro žinoti, savotiško abejingumo. Prisiminkime, po kiek metų praėjus nuo S. Gedos mirties buvo pastatyta nuoroda kelyje Leipalingis–Veisiejai į jo gimtinės vietą Paterų kaime... Arba kada Veisiejų gimnazija pavadinta poeto vardu?

Ne kartą esu Kapčiamiestyje kalbėjęs apie V. Palukaitį, akcentavęs ir tą faktą apie geriausią 19 amžiaus Lietuvoje mokyklą... Ir kas iš to? Gal šiandien muziejuje ir yra apie tai informacija, bet vietos pedagogų tai visai nesudomino. Man gaila, kad iki šiol mano tėviškėje labai daug neįamžintų iškilių asmenybių, kurių kūrybos taip pat yra ir antologijoje. Didžiausias blogis – abejingumas ir nenoras žinoti daugiau, nei siekia nosis. Štai Veisiejuose neseniai pristatinėjome antologiją. Deja, renginys nesudomino nė vieno vietos gimnazijos pedagogo, nė vieno kultūros darbuotojo (neskaitant bibliotekininkių). Liūdna, ką čia daugiau ir pasakyti.

Atsisakė savo kūrybą publikuoti antologijoje
    
– Tau teko spręsti didelę dilemą – kaip pasirinkti ir kokias autorių kūrinių ištraukas spausdinti šioje antologijoje. Turbūt buvai sukūręs savo metodiką, kuria naudojaisi?

– Tikrai nelengva. Metodika buvo labai paprasta – norėjau, kad iš antologijos tekstų pirmiausia atsivertų mūsų gražusis kraštas. Tad pirmenybė buvo teikiama tokiems tekstams, kuriuose yra tiesioginių nuorodų arba užuominų į konkrečias vietoves, nebent jiems pritrūkdavo kūrybinės, literatūrinės brandos. Jeigu tokių nebūdavo, rinkdavausi, kas šalia to arčiausia. Be abejo, antologijos sudarymas – gana subjektyvus autoriaus pasirinkimas. Tačiau bene sunkiausia buvo atsirinkti mūsų svarbių krašto rašytojų S. Gedos, R. Sadausko, G. Bleizgio, Dianos Šarakauskaitės kūrybą, kur tų užuominų tiek daug, kad iš kiekvieno jų galima padaryti atskiras antologijas. Šie autoriai yra pavyzdys, kaip gimtinė maitina savo kūrėją, nepriklausomai nuo jo gyvenamosios vietos.

– Ar buvo tokių autorių, kuriuos buvo sunku įkalbinti spausdinti kūrybą antologijoje, ar buvo dvejojančių, juk kuriantys žmonės dažnai keičia savo nuomonę?

Viena autorė atsisakė savo kūrybą publikuoti antologijoje. Nepykstu dėl to. Kiekvieno apsisprendimo teisė.

Antologija nebūtų pasirodžiusi, jei...

– Turbūt sutiksi, kad tokios didelės apimties antologijos išleidimas yra procesas. Kas tau padėjo šiame sudėtingame darbe?

– Pirmiausia ši antologija nebūtų pasirodžiusi, jeigu Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka nebūtų pateikusi paraiškos Lietuvos kultūros tarybai ir nelaimėjusi konkurso. Tad idėjos talkininkė ir palaikytoja buvo bibliotekos direktorės pavaduotoja Asta Mickevičienė, vėliau daug dirbau su Vida Levy. Pagrindinė komanda, kuri knygą rengė ir puošė, buvo dailininkė-dizainerė Gabija Matkutė, maketuotojas Rokas Gelažius, korektorės Rasa Milerytė, Ilona Čiužauskaitė. Per patį antologijos piką visą laiką buvo atverstas Albino Jarmalos parengtas ir išleistas žinynas „Lazdijų krašto žmonės“ (o kai ko ten pritrūkdavo, tai skambindavau Albinui ir teiravausi).

– Manau, kad Lazdijų krašto rašytojų antologija „Žaliuose ežerynuose“ yra prestižinis leidinys mūsų kraštui, kurį paskaitęs supranti, kiek daug čia gyveno ir gyvena sumanių, talentingų rašytojų, rašančių ir kuriančių žmonių. Ši antologija jau buvo pristatyta Vilniaus knygų mugėje, Lazdijų bibliotekoje, Lietuvos rašytojų sąjungoje. Kur dar esi numatęs antologiją pristatyti?

– Bene intensyviausias pristatymų maratonas laukia balandžio 19–21 dienomis Lazdijų rajone. Tuo metu antologiją pristatysime Rudaminoje, Šeštokuose, Krosnoje, Avižieniuose, Kapčiamiestyje, Kučiūnuose, Seirijuose, Krikštonyse ir Šventežeryje. Gegužės mėnesį suplanuotas pristatymas Klaipėdoje, dar laukia Kaunas...

– Kaip sudarytojas ar esi gavęs atsiliepimų, pageidavimų, o galbūt ir pastabų?

– Taip, esu sulaukęs ir pagyrimų, ir priekaištų. Priekaištų, panašu, kad dar bus daugiau, ir, įtariu, kad jie panašūs – kodėl nėra vieno ar kito autoriaus. Sudarinėdamas antologiją mėginau vadovautis kokybės ir kiekybės principu. Kur buvo įmanoma, kokybės kartelę teko šiek tiek ir nuleisti. Tačiau gali būti, kad dėl žmogiško faktoriaus – nežinojimo – vieną ar kitą autorių praleidau. Tai nėra gerai, bet kam gi nepasitaiko...   

– Kaip ši knyga yra platinama, kur ją įsigyti?

– Žinoma, pirmiausia knygą bus galima įsigyti per pristatymus. Šiuo metu antologija jau prekiaujama interneto knygynuose: www.slinktys.lt, www.knygos.lt, www.patogupirkti.lt. Deja, didžiuosiuose knygynuose mes nelabai pageidaujami.  
 
– Tavo gyvenimas ir darbas susijęs su literatūra, tavo galva nuolat pilna idėjų, minčių, kurios neleidžia nurimti. Todėl pabaigoje paklausiu: kokie ateities planai, kuo dar mus nudžiuginsi?

– Be kasdieninių darbų, šiuo metu renginiu naują savo eilėraščių knygą dzūkų tarme. Taip pat rašau libretą miuziklui, kurio premjera planuojama lapkričio mėnesį Varėnoje.

–  Ačiū už pokalbį.

,,Lazdijų žvaigždė"

 

Autorius: 
„Lazdijų žvaigždės“ inf.

Komentarai

Today, I went to the beachfront with my children. I found a sea shell and gave it <br> <br> to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She <br> <br> put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and <br> <br> it pinched her ear. She never wants to go back!<br> <br> LoL I know this is entirely off topic but I had <br> <br> to tell someone!<br> <br> <br> <br> My page https://firmowykatalog.eu/ - https://firmowykatalog.eu/

I go to see day-to-day some web sites and information sites to <br> <br> read articles, except this webpage presents feature based posts.<br> <br> <br> <br> <br> <br> Feel free to surf to my webpage https://spisorganizacji.eu/ - https://spisorganizacji.eu/

Hey there! This is my first visit to your blog! We are a team of <br> <br> volunteers and starting a new project in a community in the same niche.<br> <br> Your blog provided us useful information to work on. You have done <br> <br> a extraordinary job!<br> <br> <br> <br> Feel free to visit my web blog :: <a href="http://tysonpupd228zdrowie2022.lowescouponn.com/agrandissement-penis">http://tysonpupd228zdrowie2022.lowescouponn.com/agrandissement-penis</a>

Excellent post. I certainly love this site. Keep it up!<br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> Here is my homepage; http://johnathanqabx161zdrowie.cavandoragh.org/poprzez-odmiane-nawykow-dietetycznych-mozesz-dbac-o-stan-swojego-zdrowia - http://johnathanqabx161zdrowie.cavandoragh.org/poprzez-odmiane-nawykow-dietetycznych-mozesz-dbac-o-stan-swojego-zdrowia

This site was... how do you say it? Relevant!!<br> <br> Finally I have found something that helped me. Many thanks!<br> <br> <br> <br> <br> <br> Also visit my web blog - https://postheaven.net/belisaijvw/potrzebujesz-taxi-przewozacego-bagaze-w-szczecinie-nie-trac-czasu-znajdz - https://postheaven.net/belisaijvw/potrzebujesz-taxi-przewozacego-bagaze-w-szczecinie-nie-trac-czasu-znajdz

Hi there! This blog post could not be written any better!<br> <br> Going through this article reminds me of my previous roommate!<br> <br> He constantly kept talking about this. I am going to send this <br> <br> article to him. Fairly certain he's going to have a good read.<br> <br> Thanks for sharing!<br> <br> <br> <br> My homepage :: <a href="https://writeablog.net/camundnkvn/zastanawiasz-sie-jak-skorzystac-z-funkcji-online-zdjecia-to-proste-mozesz">https://writeablog.net/camundnkvn/zastanawiasz-sie-jak-skorzystac-z-funkcji-online-zdjecia-to-proste-mozesz</a>

Hi there! Quick question that's completely off topic.<br> <br> Do you know how to make your site mobile friendly? My website <br> <br> looks weird when browsing from my iphone 4. I'm trying <br> <br> to find a theme or plugin that might be able to correct this problem.<br> <br> If you have any suggestions, please share. Thank you!<br> <br> <br> <br> <br> <br> Also visit my blog post ... https://spisfirmonline.eu/ - <br> <br> https://spisfirmonline.eu/

Excellent site you have here but I was curious if you knew of any user discussion forums that cover the same topics <br> <br> talked about here? I'd really love to be a part of group <br> <br> where I can get responses from other experienced people that share the same <br> <br> interest. If you have any suggestions, please let me know.<br> <br> Bless you!<br> <br> <br> <br> Here is my homepage ... https://bazafirmonline.eu/ - https://bazafirmonline.eu/

Wow that was unusual. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit <br> <br> my comment didn't appear. Grrrr... well I'm not writing all that over again. <br> <br> Regardless, just wanted to say fantastic blog!<br> <br> <br> <br> Feel free to surf to my web site <a href="https://spisfirmonline.eu/">https://spisfirmonline.eu/</a>

Hey there! I'm at work browsing your blog from my new iphone 3gs!<br> <br> <br> <br> Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all <br> <br> your posts! Carry on the great work!<br> <br> <br> <br> Visit my blog ... https://www.indiegogo.com/individuals/34346279 - https://www.indiegogo.com/individuals/34346279

I have learn some good stuff here. Certainly price <br> <br> bookmarking for revisiting. I wonder how much effort you set to create this kind of excellent informative site.<br> <br> <br> <br> <br> <br> my website - <a href="https://www.viki.com/users/ciriogymbe_374/about">https://www.viki.com/users/ciriogymbe_374/about</a>

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied <br> <br> on the video to make your point. You clearly know what youre <br> <br> talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your <br> <br> blog when you could be giving us something informative to read?<br> <br> <br> <br> <br> <br> Here is my site ... https://tagpacker.com/user/gundanjazd?a=%7B%22p%22:%222%22%7D - https://tagpacker.com/user/gundanjazd?a=%7B%22p%22:%222%22%7D

I have been exploring for a little bit for <br> <br> any high quality articles or blog posts in this sort of house .<br> <br> Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site.<br> <br> Reading this info So i am satisfied to convey that I've an incredibly good uncanny feeling I came upon exactly what I needed.<br> <br> I such a lot definitely will make sure to don?t overlook this web site and provides it a <br> <br> look on a continuing basis.<br> <br> <br> <br> Look into my web-site: <a href="https://www.blurb.com/user/vnpsdaf239">https://www.blurb.com/user/vnpsdaf239</a>

whoah this weblog is magnificent i really like <br> <br> studying your posts. Keep up the great work! You already know, a lot of <br> <br> individuals are looking around for this information, you could <br> <br> help them greatly.<br> <br> <br> <br> Also visit my web page; item527497562 - https://www.pearltrees.com/ryalascrph

Hmm it seems like your blog ate my first comment (it was extremely long) so I <br> <br> guess I'll just sum it up what I submitted and say, I'm thoroughly enjoying <br> <br> your blog. I too am an aspiring blog writer but I'm still new to the whole <br> <br> thing. Do you have any helpful hints for inexperienced blog writers?<br> <br> I'd genuinely appreciate it.<br> <br> <br> <br> My web blog; <a href="http://johnathanqabx161zdrowie.cavandoragh.org/2023-zastanawiasz-sie-jak-skorzystac-z-uslug-zdjecia-online-to-latwe-mozesz-wywolywac-zdjecia-online-za-pomoca-nowoczesnego-panelu-online">http://johnathanqabx161zdrowie.cavandoragh.org/2023-zastanawiasz-sie-jak-skorzystac-z-uslug-zdjecia-online-to-latwe-mozesz-wywolywac-zdjecia-online-za-pomoca-nowoczesnego-panelu-online</a>

I was wondering if you ever thought of changing the layout of your blog?<br> <br> Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect <br> <br> with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 <br> <br> or 2 images. Maybe you could space it out <br> <br> better?<br> <br> <br> <br> My web site: http://fernandoqwhc841zdrowie.image-perth.org/zastanawiasz-sie-jak-uzywac-uslug-zdjecia-online-to-latwe-mozesz-zlecac-online-zdjecia-za-pomoca-rozbudowanego-interfejsu-internetowego - http://fernandoqwhc841zdrowie.image-perth.org/zastanawiasz-sie-jak-uzywac-uslug-zdjecia-online-to-latwe-mozesz-zlecac-online-zdjecia-za-pomoca-rozbudowanego-interfejsu-internetowego

This is my first time pay a quick visit at here and <br> <br> i am genuinely impressed to read all at single place.<br> <br> <br> <br> <br> <br> Feel free to visit my blog post; <a href="https://we.riseup.net/diviuskwlh">https://we.riseup.net/diviuskwlh</a>

Thanks for finally writing about > Komentuoti | Lazdijų žvaigždė https://atavi.com/share/w4xmbazhxb9d</a>

Your method of explaining everything in this post is truly <br> <br> pleasant, every one can without difficulty know it, Thanks a lot.<br> <br> <br> <br> <br> <br> Here is my homepage <a href="https://bazafirmonline.eu/">https://bazafirmonline.eu/</a>

Just wish to say your article is as amazing. The clarity in your post is simply great and <br> <br> i could assume you are an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your feed to keep updated with forthcoming post.<br> <br> Thanks a million and please keep up the enjoyable work.<br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> Visit my web-site: <a href="https://spisfirmonline.eu/">https://spisfirmonline.eu/</a>

Pretty! This has been a really wonderful post. Thank <br> <br> you for providing this information.<br> <br> <br> <br> My website http://lanevwwc892zdrowie2022.raidersfanteamshop.com/top1-fast-fast-burn-extreme-de-2023-1 - <br> <br> http://lanevwwc892zdrowie2022.raidersfanteamshop.com/top1-fast-fast-burn-extreme-de-2023-1

Hey! I know this is kinda off topic however I'd figured I'd ask.<br> <br> Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article <br> <br> or vice-versa? My site addresses a lot of the same subjects as yours and I feel we could <br> <br> greatly benefit from each other. If you're interested feel free to <br> <br> send me an email. I look forward to hearing from you!<br> <br> Excellent blog by the way!<br> <br> <br> <br> Have a look at my blog: <a href="http://rafaelapby374zdrowie2022.yousher.com/metallzaune-vip-2023">http://rafaelapby374zdrowie2022.yousher.com/metallzaune-vip-2023</a>

Its like you read my mind! You seem to know so much about <br> <br> this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a <br> <br> little bit, but other than that, this is fantastic blog. An excellent read.<br> <br> I will certainly be back.<br> <br> <br> <br> my website; <a href="https://chancesgrs123zdrowie2022.wordpress.com/2023/07/03/top1-fast-fast-burn-extreme-de-2023-2/">https://chancesgrs123zdrowie2022.wordpress.com/2023/07/03/top1-fast-fast-burn-extreme-de-2023-2/</a>

Hey just wanted to give you a quick heads up. The text in your <br> <br> article seem to be running off the screen in Chrome.<br> <br> I'm not sure if this is a format issue or something to do with web <br> <br> browser compatibility but I thought I'd post to let you know.<br> <br> The design and style look great though! Hope you get <br> <br> the issue solved soon. Cheers<br> <br> <br> <br> Here is my webpage: <a href="http://fernandoqwhc841zdrowie.image-perth.org/zastanawiasz-sie-jak-uzywac-funkcji-zdjecia-online-to-niezwykle-latwe-mozesz-zlecac-zdjecia-online-za-pomoca-wygodnego-interfejsu-internetowego">http://fernandoqwhc841zdrowie.image-perth.org/zastanawiasz-sie-jak-uzywac-funkcji-zdjecia-online-to-niezwykle-latwe-mozesz-zlecac-zdjecia-online-za-pomoca-wygodnego-interfejsu-internetowego</a>

Hi there! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?<br> <br> I'm kinda paranoid about losing everything <br> <br> I've worked hard on. Any suggestions?<br> <br> <br> <br> Also visit my site <a href="https://spisorganizacji.eu/">https://spisorganizacji.eu/</a>

Great beat ! I would like to apprentice while you amend <br> <br> your site, how could i subscribe for a blog web site?<br> <br> The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit <br> <br> acquainted of this your broadcast provided bright clear idea<br> <br> <br> <br> My page; http://francisconpsb539zdrowie.tearosediner.net/aumento-del-pene - http://francisconpsb539zdrowie.tearosediner.net/aumento-del-pene

excellent submit, very informative. I'm wondering why the opposite <br> <br> experts of this sector don't realize this. You should continue your writing.<br> <br> I'm sure, you have a huge readers' base already!<br> <br> <br> <br> Feel free to surf to my website https://public.sitejot.com/ejjiova653.html - https://public.sitejot.com/ejjiova653.html

I used to be suggested this blog by my cousin. I'm no longer sure <br> <br> whether or not this submit is written through him <br> <br> as no one else recognise such designated <br> <br> approximately my problem. You're incredible! Thanks!<br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> Also visit my website ... <a href="https://www.longisland.com/profile/eriatsrsvt/">https://www.longisland.com/profile/eriatsrsvt/</a>

Hello there, You've done a great job. I'll definitely digg it and personally recommend to my friends.<br> <br> <br> <br> I'm sure they'll be benefited from this web site.<br> <br> <br> <br> my web blog - <a href="https://www.divephotoguide.com/user/camrodcfiy/">https://www.divephotoguide.com/user/camrodcfiy/</a>

What a stuff of un-ambiguity and preserveness of <br> <br> precious experience regarding unpredicted feelings.<br> <br> <br> <br> <br> <br> Also visit my site - https://medium.com/@bedwynirdq/faire-grossir-son-penis-715d9c772759?source=your_stories_page------------------------------------- - <br> <br> https://medium.com/@bedwynirdq/faire-grossir-son-penis-715d9c772759?source=your_stories_page-------------------------------------

When I originally commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and <br> <br> now each time a comment is added I get three e-mails with the same comment.<br> <br> Is there any way you can remove people from that service?<br> <br> Appreciate it!<br> <br> <br> <br> Also visit my webpage :: https://artmight.com/user/profile/1940286 - https://artmight.com/user/profile/1940286

I needed to thank you for this very good read!!<br> <br> I definitely loved every bit of it. I have you <br> <br> book marked to check out new stuff you post…<br> <br> <br> <br> Here is my web page: <a href="https://peatix.com/user/17996435/view">https://peatix.com/user/17996435/view</a>

Wow, this post is nice, my sister is analyzing these kinds <br> <br> of things, therefore I am going to tell her.<br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> My page :: <a href="http://finnorii176zdrowie2022.lucialpiazzale.com/faire-grandir-son-sexe">http://finnorii176zdrowie2022.lucialpiazzale.com/faire-grandir-son-sexe</a>

Hey! Someone in my Facebook group shared this website with us so <br> <br> I came to look it over. I'm definitely enjoying the information. I'm bookmarking and will be tweeting this <br> <br> to my followers! Wonderful blog and excellent style and design.<br> <br> <br> <br> Also visit my web-site; https://www.deviantart.com/aethantahu/journal/troszcz-sie-o-swoje-samopoczucie-poprzez-odmiane-p-938801724 - https://www.deviantart.com/aethantahu/journal/troszcz-sie-o-swoje-samopoczucie-poprzez-odmiane-p-938801724

Hi, Neat post. There's a problem together with your site in internet explorer, could test this?<br> <br> IE still is the market leader and a big portion of folks will omit your magnificent writing due to this problem.<br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> Look at my blog: <a href="http://lanevwwc892zdrowie2022.raidersfanteamshop.com/penis-vergrossern">http://lanevwwc892zdrowie2022.raidersfanteamshop.com/penis-vergrossern</a>

When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment is added I get four emails with <br> <br> the same comment. Is there any way you can remove people from that service?<br> <br> Thanks!<br> <br> <br> <br> Check out my web-site :: http://josuecxgg583zdrowie2022.fotosdefrases.com/top1-fast-fast-burn-extreme-de-2023 - http://josuecxgg583zdrowie2022.fotosdefrases.com/top1-fast-fast-burn-extreme-de-2023

Nice post. I was checking continuously this blog and I'm impressed!<br> <br> Extremely useful info specifically the last part :) I <br> <br> care for such information a lot. I was seeking this particular info for a very long time.<br> <br> Thank you and good luck.<br> <br> <br> <br> Also visit my web blog: <a href="http://fernandoqwhc841zdrowie.image-perth.org/potrzebujesz-taxi-przewozacego-bagaze-w-szczecinie-nie-marnuj-czasu-znajdz-profesjonalne-uslugi-taxi-bagazowego-w-szczecinie-1">http://fernandoqwhc841zdrowie.image-perth.org/potrzebujesz-taxi-przewozacego-bagaze-w-szczecinie-nie-marnuj-czasu-znajdz-profesjonalne-uslugi-taxi-bagazowego-w-szczecinie-1</a>

I am curious to find out what blog platform you are using?<br> <br> I'm experiencing some small security issues with my latest blog and I'd like to find something more secure.<br> <br> Do you have any suggestions?<br> <br> <br> <br> My web page <a href="https://www.hometalk.com/member/85300927/avelina1179406">https://www.hometalk.com/member/85300927/avelina1179406</a>

What's Taking place i'm new to this, I stumbled <br> <br> upon this I have discovered It positively helpful and it has aided me out loads.<br> <br> I'm hoping to contribute & aid other users like its aided me.<br> <br> <br> <br> Great job.<br> <br> <br> <br> Review my page - https://diigo.com/0t3owh - https://diigo.com/0t3owh

Yes! Finally something about www.<br> <br> <br> <br> Look at my site: https://peatix.com/user/18000709/view - <br> <br> https://peatix.com/user/18000709/view

Hi there! This blog post could not be written any better!<br> <br> Looking at this article reminds me of my previous roommate!<br> <br> <br> <br> He continually kept preaching about this. I am going to send this article to him.<br> <br> Fairly certain he's going to have a good read.<br> <br> I appreciate you for sharing!<br> <br> <br> <br> Visit my blog post; <a href="https://issuu.com/gundanxrnd">https://issuu.com/gundanxrnd</a>

I'm curious to find out what blog system you happen to be working with?<br> <br> I'm experiencing some minor security problems with my latest site <br> <br> and I would like to find something more secure.<br> <br> <br> <br> Do you have any solutions?<br> <br> <br> <br> My web-site: <a href="http://rafaelapby374zdrowie2022.yousher.com/potrzebujesz-taxi-przewozacego-bagaze-w-szczecinie-nie-marnuj-czasu-znajdz-rzetelne-uslugi-taxi-z-przewozem-bagazy-w-szczecinie">http://rafaelapby374zdrowie2022.yousher.com/potrzebujesz-taxi-przewozacego-bagaze-w-szczecinie-nie-marnuj-czasu-znajdz-rzetelne-uslugi-taxi-z-przewozem-bagazy-w-szczecinie</a>

Hi there, I discovered your web site by means <br> <br> of Google while searching for a related matter, your <br> <br> website got here up, it seems good. I have bookmarked it <br> <br> in my google bookmarks.<br> <br> Hi there, just was aware of your blog thru Google, and found that it is truly informative.<br> <br> I am going to be careful for brussels. I will be grateful should you proceed this in future.<br> <br> Many other people will be benefited from your writing.<br> <br> Cheers!<br> <br> <br> <br> Feel free to visit my blog :: <a href="https://public.sitejot.com/zilogtd500.html">https://public.sitejot.com/zilogtd500.html</a>

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point.<br> <br> You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence <br> <br> on just posting videos to your site when you <br> <br> could be giving us something enlightening to read?<br> <br> <br> <br> Also visit my web site - <a href="https://www.instapaper.com/read/1616057705">https://www.instapaper.com/read/1616057705</a>

Hello there! Do you know if they make any plugins to help with SEO?<br> <br> <br> <br> I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good gains.<br> <br> If you know of any please share. Appreciate it!<br> <br> <br> <br> my blog: http://fernandoqwhc841zdrowie.image-perth.org/potrzebujesz-taxi-przewozacego-bagaze-w-szczecinie-nie-marnuj-czasu-znajdz-profesjonalne-uslugi-taxi-bagazowego-w-szczecinie-1 - <br> <br> http://fernandoqwhc841zdrowie.image-perth.org/potrzebujesz-taxi-przewozacego-bagaze-w-szczecinie-nie-marnuj-czasu-znajdz-profesjonalne-uslugi-taxi-bagazowego-w-szczecinie-1

I'm not positive where you're getting your info, however good topic.<br> <br> I needs to spend some time finding out more or figuring <br> <br> out more. Thanks for fantastic information I was in search of this <br> <br> info for my mission.<br> <br> <br> <br> my page: <a href="http://johnathanqabx161zdrowie.cavandoragh.org/kuchen-lepzig-kaufen-vip-2023-2-1">http://johnathanqabx161zdrowie.cavandoragh.org/kuchen-lepzig-kaufen-vip-2023-2-1</a>

Thankfulness to my father who told me about this weblog, this blog is actually awesome.<br> <br> <br> <br> <br> <br> Have a look at my web-site - <a href="https://bazafirmonline.eu/">https://bazafirmonline.eu/</a>

Hi there! I know this is kinda off topic however I'd figured <br> <br> I'd ask. Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a <br> <br> blog article or vice-versa? My site discusses a lot of the same topics as yours and <br> <br> I think we could greatly benefit from each other.<br> <br> If you might be interested feel free to shoot me an email.<br> <br> I look forward to hearing from you! Great blog by the way!<br> <br> <br> <br> <br> <br> My webpage: <a href="https://bazafirmonline.eu/">https://bazafirmonline.eu/</a>

Hello, i think that i noticed you visited my <br> <br> site thus i came to go back the choose?.I am trying to find things to enhance my web site!I <br> <br> guess its good enough to use some of your ideas!!<br> <br> <br> <br> <br> <br> Here is my site ... RagaRhythms (<a href="http://www.xiaochi234.com/wp-content/themes/begin/inc/go.php?url=http://scoalamarculesti.info/index.php?subaction=userinfo&user=uqurewo">Adam</a>)

Kodėl susitikimai su autoriumi nevyksta visose bibliotekose, Verstaminuose, Stebuliuose ir kitose ?