Juozas Žitkauskas: „Norėjau, kad iš antologijos tekstų pirmiausia atsivertų mūsų gražusis kraštas“

J. Žitkauskas: „Štai Vesiejuose neseniai pristatinėjome antologiją. Deja, renginys nesudomino nė vieno vietos gimnazijos pedagogo, nė vieno kultūros darbuotojo (neskaitant bibliotekininkių).“

Pirmą kartą rajono istorijoje išleista Lazdijų krašto rašytojų antologija „Žaliuose ežerynuose“. Joje – 86 autorių kūryba: nuo labai garsių iki kažkiek primirštų, bet vienaip ar kitaip susijusių su rajonu.
Knygą sudarė poetas, kultūros darbuotojas, cikras dzūkas Juozas Žitkauskas, ją išleido asociacija „Slinktys“. Leidinio sudarytojas sutiko atsakyti į korespondento Kęsto Sukacko klausimus, pasikalbėti apie antologijoje spausdinamą autorių kūrybą ir t. t.   

Didžiausias blogis – abejingumas ir nenoras žinoti daugiau, nei siekia nosis

– Atlikai milžinišką darbą. Esi minėjęs, kad Lazdijų krašto rašytojų antologiją sudarinėjai 10 metų. Gal gali atskleisti paslaptį, kaip kilo idėja tokią knygą išleisti, kas paskatino?

– Kadangi idėja kilo prieš daugiau nei dešimt metų, tai dabar labai sunku pasakyti, kaip ji radosi, jau nelabai ir atsimenu. Greičiausiai viską nulėmė mano nuo pat brandžios paauglystės pastovus domėjimasis mūsų krašto literatais. Būdamas devintokas nusipirkau 1987 m. išleistą V. Vanago „Lietuvių rašytojų sąvadą“ ir pirmiausia iš ten ant atskiro lapelio susirašiau mūsų krašte gimusius ir gyvenusius rašytojus. Ten jų aptikau beveik keturias dešimtis. Jau tada bandžiau sekti jų kūrybos bei gyvenimo pėdsakais. Iš to sekimo ir mano susidomėjimas Vincu Kazoku. Taigi, ta mintis manęs niekada nebuvo apleidusi. 2013 metais pradėjau sistemingai kaupti, skaityti bei atrinkinėti tekstus būsimai antologijai. Pirmieji treji metai buvo patys intensyviausi, vėliau entuziazmas sumažėjo dėl negauto finansavimo. Tačiau, net jau ir nieko nesitikėdamas, vis tiek savo krašto autorių knygas skaitydavau su rašikliu rankoje ir žymėdavausi galimus tekstus, kurie tiktų tokiai rinktinei.

– Šioje knygoje spausdinama 86 mūsų rajone gimusių, gyvenančių, gyvenusių bei dirbusių ir po pasaulį pasklidusių arba tik mūsų krašte vasaras leidusių, poilsiavusių autorių kūrinių ištraukos. Kaip pats rašei, atviriau ar mažiau akivaizdžiai, bet Lazdijų kraštas turėjo įtakos visų jų kūrybai. Dauguma žmonių žinojo, kad mūsų krašte gimė, mokėsi ir kūrė jau anapilin išėję vieni talentingiausių šalies poetų Sigitas Geda, kurio 80 metų jubiliejų ką tik pažymėjome, Lazdijuose mokytojavusi Salomėja Nėris, poetas Vincas Kazokas, prozininkė Bitė Vilimaitė bei kiti. Iš čia kilę ir dabar savo kūriniais garsina literatūros kritikas Valentinas Sventickas, pas močiutę Maišymų kaime vaikystėje vasaras leidęs poetas Aidas Marčėnas, Veisiejuose gyvenęs vienas garsiausių šiuolaikinės kartos poetų Gintaras Bleizgys, rašytojas Romas Sadauskas bei šiuo metu Bugiedos kaime gyvenantis poetas Jonas Liniauskas. Visų ir neišvardinsi, tačiau kaip tau pavyko surasti ir plačiau visuomenei pristatyti dar daugiau nei prieš 400 metų Šventežeryje gimusį pirmąjį Biblijos vertėją į lietuvių kalbą Samuelį Boguslavą Chilinskį, Vincą Palukaitį, Vytautą Volertą ir kitus primirštus autorius?

– Dėl to, kad nuolat domėjausi. Apie tai, kad Šventežeryje gimęs S. B. Chilinskis, nurodoma visuose žinynuose. Tik reikia juos paskaitinėti. Ankstesniuose šaltiniuose jo gimimo vieta buvo nurodoma su klaustuku, tačiau pastarojo meto medžiagoje jokių klaustukų nebelikę.

Apie tai, kad V. Palukaitis XIX a. antroje pusėje mokytojavo Kapčiamiestyje, taip pat rasime visuose žinynuose, o tarpukario periodiniuose leidiniuose dar ir pridedama, kad tuo metu Kapčiamiestyje būta vienos geriausių to meto Lietuvoje mokyklų. Tad kaip aš, būdamas kapčiamiestietis, į tai galėjau nekreipti dėmesio? V. Volertas labiau yra mūsų laikų prozininkas, gimęs 1921 metais, miręs prieš 11 metų, tad apie jį, kiek žinau, Noragėlių, Krikštonių žmonės žino ir neabejingi jo atminimui. Štai Krikštonių parapijos klebonijoje 1992 m. buvo atidaryta V. Volerto biblioteka. Nežinau, ar ji šiandien veikia.

Antologijoje yra ir daugiau autorių, kurie Lazdijų rajone nežinomi arba primiršti. Kad ir netoli Lazdijų, Viskakarčemės kaime gimęs poetas Vidas Marcinkevičius... Čia būtų galima ir daugiau pavardinti. Manau, kad tas nežinojimas yra ne iš nežinojimo tiesiog, o iš nenoro žinoti, savotiško abejingumo. Prisiminkime, po kiek metų praėjus nuo S. Gedos mirties buvo pastatyta nuoroda kelyje Leipalingis–Veisiejai į jo gimtinės vietą Paterų kaime... Arba kada Veisiejų gimnazija pavadinta poeto vardu?

Ne kartą esu Kapčiamiestyje kalbėjęs apie V. Palukaitį, akcentavęs ir tą faktą apie geriausią 19 amžiaus Lietuvoje mokyklą... Ir kas iš to? Gal šiandien muziejuje ir yra apie tai informacija, bet vietos pedagogų tai visai nesudomino. Man gaila, kad iki šiol mano tėviškėje labai daug neįamžintų iškilių asmenybių, kurių kūrybos taip pat yra ir antologijoje. Didžiausias blogis – abejingumas ir nenoras žinoti daugiau, nei siekia nosis. Štai Veisiejuose neseniai pristatinėjome antologiją. Deja, renginys nesudomino nė vieno vietos gimnazijos pedagogo, nė vieno kultūros darbuotojo (neskaitant bibliotekininkių). Liūdna, ką čia daugiau ir pasakyti.

Atsisakė savo kūrybą publikuoti antologijoje
    
– Tau teko spręsti didelę dilemą – kaip pasirinkti ir kokias autorių kūrinių ištraukas spausdinti šioje antologijoje. Turbūt buvai sukūręs savo metodiką, kuria naudojaisi?

– Tikrai nelengva. Metodika buvo labai paprasta – norėjau, kad iš antologijos tekstų pirmiausia atsivertų mūsų gražusis kraštas. Tad pirmenybė buvo teikiama tokiems tekstams, kuriuose yra tiesioginių nuorodų arba užuominų į konkrečias vietoves, nebent jiems pritrūkdavo kūrybinės, literatūrinės brandos. Jeigu tokių nebūdavo, rinkdavausi, kas šalia to arčiausia. Be abejo, antologijos sudarymas – gana subjektyvus autoriaus pasirinkimas. Tačiau bene sunkiausia buvo atsirinkti mūsų svarbių krašto rašytojų S. Gedos, R. Sadausko, G. Bleizgio, Dianos Šarakauskaitės kūrybą, kur tų užuominų tiek daug, kad iš kiekvieno jų galima padaryti atskiras antologijas. Šie autoriai yra pavyzdys, kaip gimtinė maitina savo kūrėją, nepriklausomai nuo jo gyvenamosios vietos.

– Ar buvo tokių autorių, kuriuos buvo sunku įkalbinti spausdinti kūrybą antologijoje, ar buvo dvejojančių, juk kuriantys žmonės dažnai keičia savo nuomonę?

Viena autorė atsisakė savo kūrybą publikuoti antologijoje. Nepykstu dėl to. Kiekvieno apsisprendimo teisė.

Antologija nebūtų pasirodžiusi, jei...

– Turbūt sutiksi, kad tokios didelės apimties antologijos išleidimas yra procesas. Kas tau padėjo šiame sudėtingame darbe?

– Pirmiausia ši antologija nebūtų pasirodžiusi, jeigu Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka nebūtų pateikusi paraiškos Lietuvos kultūros tarybai ir nelaimėjusi konkurso. Tad idėjos talkininkė ir palaikytoja buvo bibliotekos direktorės pavaduotoja Asta Mickevičienė, vėliau daug dirbau su Vida Levy. Pagrindinė komanda, kuri knygą rengė ir puošė, buvo dailininkė-dizainerė Gabija Matkutė, maketuotojas Rokas Gelažius, korektorės Rasa Milerytė, Ilona Čiužauskaitė. Per patį antologijos piką visą laiką buvo atverstas Albino Jarmalos parengtas ir išleistas žinynas „Lazdijų krašto žmonės“ (o kai ko ten pritrūkdavo, tai skambindavau Albinui ir teiravausi).

– Manau, kad Lazdijų krašto rašytojų antologija „Žaliuose ežerynuose“ yra prestižinis leidinys mūsų kraštui, kurį paskaitęs supranti, kiek daug čia gyveno ir gyvena sumanių, talentingų rašytojų, rašančių ir kuriančių žmonių. Ši antologija jau buvo pristatyta Vilniaus knygų mugėje, Lazdijų bibliotekoje, Lietuvos rašytojų sąjungoje. Kur dar esi numatęs antologiją pristatyti?

– Bene intensyviausias pristatymų maratonas laukia balandžio 19–21 dienomis Lazdijų rajone. Tuo metu antologiją pristatysime Rudaminoje, Šeštokuose, Krosnoje, Avižieniuose, Kapčiamiestyje, Kučiūnuose, Seirijuose, Krikštonyse ir Šventežeryje. Gegužės mėnesį suplanuotas pristatymas Klaipėdoje, dar laukia Kaunas...

– Kaip sudarytojas ar esi gavęs atsiliepimų, pageidavimų, o galbūt ir pastabų?

– Taip, esu sulaukęs ir pagyrimų, ir priekaištų. Priekaištų, panašu, kad dar bus daugiau, ir, įtariu, kad jie panašūs – kodėl nėra vieno ar kito autoriaus. Sudarinėdamas antologiją mėginau vadovautis kokybės ir kiekybės principu. Kur buvo įmanoma, kokybės kartelę teko šiek tiek ir nuleisti. Tačiau gali būti, kad dėl žmogiško faktoriaus – nežinojimo – vieną ar kitą autorių praleidau. Tai nėra gerai, bet kam gi nepasitaiko...   

– Kaip ši knyga yra platinama, kur ją įsigyti?

– Žinoma, pirmiausia knygą bus galima įsigyti per pristatymus. Šiuo metu antologija jau prekiaujama interneto knygynuose: www.slinktys.lt, www.knygos.lt, www.patogupirkti.lt. Deja, didžiuosiuose knygynuose mes nelabai pageidaujami.  
 
– Tavo gyvenimas ir darbas susijęs su literatūra, tavo galva nuolat pilna idėjų, minčių, kurios neleidžia nurimti. Todėl pabaigoje paklausiu: kokie ateities planai, kuo dar mus nudžiuginsi?

– Be kasdieninių darbų, šiuo metu renginiu naują savo eilėraščių knygą dzūkų tarme. Taip pat rašau libretą miuziklui, kurio premjera planuojama lapkričio mėnesį Varėnoje.

–  Ačiū už pokalbį.

,,Lazdijų žvaigždė"

 

Autorius: 
„Lazdijų žvaigždės“ inf.

Komentarai

Yes! Finally something about www.<br> <br> <br> <br> Look at my site: https://peatix.com/user/18000709/view - <br> <br> https://peatix.com/user/18000709/view

Hi there! This blog post could not be written any better!<br> <br> Looking at this article reminds me of my previous roommate!<br> <br> <br> <br> He continually kept preaching about this. I am going to send this article to him.<br> <br> Fairly certain he's going to have a good read.<br> <br> I appreciate you for sharing!<br> <br> <br> <br> Visit my blog post; <a href="https://issuu.com/gundanxrnd">https://issuu.com/gundanxrnd</a>

I'm curious to find out what blog system you happen to be working with?<br> <br> I'm experiencing some minor security problems with my latest site <br> <br> and I would like to find something more secure.<br> <br> <br> <br> Do you have any solutions?<br> <br> <br> <br> My web-site: <a href="http://rafaelapby374zdrowie2022.yousher.com/potrzebujesz-taxi-przewozacego-bagaze-w-szczecinie-nie-marnuj-czasu-znajdz-rzetelne-uslugi-taxi-z-przewozem-bagazy-w-szczecinie">http://rafaelapby374zdrowie2022.yousher.com/potrzebujesz-taxi-przewozacego-bagaze-w-szczecinie-nie-marnuj-czasu-znajdz-rzetelne-uslugi-taxi-z-przewozem-bagazy-w-szczecinie</a>

Hi there, I discovered your web site by means <br> <br> of Google while searching for a related matter, your <br> <br> website got here up, it seems good. I have bookmarked it <br> <br> in my google bookmarks.<br> <br> Hi there, just was aware of your blog thru Google, and found that it is truly informative.<br> <br> I am going to be careful for brussels. I will be grateful should you proceed this in future.<br> <br> Many other people will be benefited from your writing.<br> <br> Cheers!<br> <br> <br> <br> Feel free to visit my blog :: <a href="https://public.sitejot.com/zilogtd500.html">https://public.sitejot.com/zilogtd500.html</a>

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point.<br> <br> You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence <br> <br> on just posting videos to your site when you <br> <br> could be giving us something enlightening to read?<br> <br> <br> <br> Also visit my web site - <a href="https://www.instapaper.com/read/1616057705">https://www.instapaper.com/read/1616057705</a>

Hello there! Do you know if they make any plugins to help with SEO?<br> <br> <br> <br> I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good gains.<br> <br> If you know of any please share. Appreciate it!<br> <br> <br> <br> my blog: http://fernandoqwhc841zdrowie.image-perth.org/potrzebujesz-taxi-przewozacego-bagaze-w-szczecinie-nie-marnuj-czasu-znajdz-profesjonalne-uslugi-taxi-bagazowego-w-szczecinie-1 - <br> <br> http://fernandoqwhc841zdrowie.image-perth.org/potrzebujesz-taxi-przewozacego-bagaze-w-szczecinie-nie-marnuj-czasu-znajdz-profesjonalne-uslugi-taxi-bagazowego-w-szczecinie-1

I'm not positive where you're getting your info, however good topic.<br> <br> I needs to spend some time finding out more or figuring <br> <br> out more. Thanks for fantastic information I was in search of this <br> <br> info for my mission.<br> <br> <br> <br> my page: <a href="http://johnathanqabx161zdrowie.cavandoragh.org/kuchen-lepzig-kaufen-vip-2023-2-1">http://johnathanqabx161zdrowie.cavandoragh.org/kuchen-lepzig-kaufen-vip-2023-2-1</a>

Thankfulness to my father who told me about this weblog, this blog is actually awesome.<br> <br> <br> <br> <br> <br> Have a look at my web-site - <a href="https://bazafirmonline.eu/">https://bazafirmonline.eu/</a>

Hi there! I know this is kinda off topic however I'd figured <br> <br> I'd ask. Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a <br> <br> blog article or vice-versa? My site discusses a lot of the same topics as yours and <br> <br> I think we could greatly benefit from each other.<br> <br> If you might be interested feel free to shoot me an email.<br> <br> I look forward to hearing from you! Great blog by the way!<br> <br> <br> <br> <br> <br> My webpage: <a href="https://bazafirmonline.eu/">https://bazafirmonline.eu/</a>

Hello, i think that i noticed you visited my <br> <br> site thus i came to go back the choose?.I am trying to find things to enhance my web site!I <br> <br> guess its good enough to use some of your ideas!!<br> <br> <br> <br> <br> <br> Here is my site ... RagaRhythms (<a href="http://www.xiaochi234.com/wp-content/themes/begin/inc/go.php?url=http://scoalamarculesti.info/index.php?subaction=userinfo&user=uqurewo">Adam</a>)

Kodėl susitikimai su autoriumi nevyksta visose bibliotekose, Verstaminuose, Stebuliuose ir kitose ?

With havіn so much cοnteent and articles do you ever run into any issues of plagorusm or copʏright infringement?<br> <br> My site has a ⅼot of exclusive contеnt I've either authored myself or outsourсed Ƅut it looks <br> <br> likе a lot of it is рopping it up all over the internet witһօut my agreemеnt.<br> <br> <br> <br> Do you know any techniques to help prⲟtect aցainst <br> <br> content from being гipped off? I'd certainlʏ aⲣⲣreciate it.<br> <br> <br> <br> <br> <br> Revieᴡ my website: <a href="https://myresources.territorium-group.com/5-reasons-why-you-should-start-a-coding-school-in-your-city-by-miha-fabjan-smartninja-medium/">평택출장마사지</a>

This is a topic which is close to my heart...<br> <br> Best wishes! Where are your contact details though?<br> <br> <br> <br> <br> <br> my web-site :: <a href="https://bezvoprosa.ru/user/candleflight5">joker123</a>

The video game features fight rounds in which your character will participate. You may believe of the RNG as a component of thhe formula that determines your game. They additionally understanbd that if they wait, or arre tooo hectic to buy early in December, they may see prices reduce, he says. It is not just a journey to see Father Christmas that stretches the festive spending plan. Andrew Coles, independent economic consultant for Beaufort Asset Management, also says that iit is vital to keep an eyye on investing as well as the Christmas personal budget. But, therein, lies a risk for moms and dads on a tight budget. As an example, higher rates might be charged at weekend breaks, compared to weekdays, as well as moms and dads might likewise be billed a charge to go right into the underground chamber wuth their youngsters, occasionally having to pay more than the children. Ruxlpey Manor Garden Centre in Kent saw iits site battle tto deal with need when grotto ticket sales started in August and ports at Santa's Magical Forest in Pomeroy, Northern Ireland were gone in 4 days. Online cqsino that pays real money - SLOT ONLINE

It is appropriate time to make some plans for the future and it's time to be happy.<br> <br> <br> <br> I've read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or tips.<br> <br> <br> <br> Maybe you could write next articles referring to this article.<br> <br> I desire to read even more things about it!<br> <br> <br> <br> My web blog; <a href="https://www.instapaper.com/read/1617164435">https://www.instapaper.com/read/1617164435</a>

Excellent write-up. I definitely appreciate this website. Stick with <br> <br> it!<br> <br> <br> <br> my web-site :: <a href="http://landengtfw573zdrowie2022.bearsfanteamshop.com/chcesz-uzyskac-informacje-o-upadlosci-konsumenckiej-w-szczecinie-nie-trac-czasu-wyszukaj-profesjonalnego-prawnika-w-okolicy-szczecina">http://landengtfw573zdrowie2022.bearsfanteamshop.com/chcesz-uzyskac-informacje-o-upadlosci-konsumenckiej-w-szczecinie-nie-trac-czasu-wyszukaj-profesjonalnego-prawnika-w-okolicy-szczecina</a>

Hurrah! At last I got a weblog from where I can actually get useful data regarding <br> <br> my study and knowledge.<br> <br> <br> <br> Take a look at my blog ... https://vin.gl/p/5727069?wsrc=link - <br> <br> https://vin.gl/p/5727069?wsrc=link

When I initially commented I appear to have clicked the -Notify me <br> <br> when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I receive 4 emails with the same comment.<br> <br> <br> <br> Perhaps there is a way you are able to remove me from that service?<br> <br> Thank you!<br> <br> <br> <br> Visit my web site ... <a href="http://lorenzojogl270zdrowie.wpsuo.com/przez-odmiane-zywieniowych-zwyczajow-mozesz-dbac-o-o-dobra-dyspozycje">http://lorenzojogl270zdrowie.wpsuo.com/przez-odmiane-zywieniowych-zwyczajow-mozesz-dbac-o-o-dobra-dyspozycje</a>

Hi there! I could have sworn I've been to this site before but after going through some of <br> <br> the articles I realized it's new to me. Nonetheless, I'm certainly happy I discovered <br> <br> it and I'll be bookmarking it and checking back frequently!<br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> Also visit my blog post - https://we.riseup.net/duwainvfwb - https://we.riseup.net/duwainvfwb

Simply desire to say your article is as surprising.<br> <br> The clarity on your post is just nice and that i can assume you <br> <br> are an expert in this subject. Well along with your permission allow me to grasp <br> <br> your RSS feed to keep up to date with coming near <br> <br> near post. Thank you a million and please continue the enjoyable work.<br> <br> <br> <br> <br> <br> Here is my site - https://list.ly/eferdornop - <br> <br> https://list.ly/eferdornop

Thank you for every other informative site.<br> <br> Where else could I get that type of info written in such <br> <br> a perfect means? I've a mission that I'm simply now running on, and <br> <br> I have been on the glance out for such info.<br> <br> <br> <br> <br> <br> Also visit my website ... <a href="http://tysonpupd228zdrowie2022.lowescouponn.com/dbaj-o-zdrowie-poprzez-zmiane-przyzwyczajen-dietetycznych">http://tysonpupd228zdrowie2022.lowescouponn.com/dbaj-o-zdrowie-poprzez-zmiane-przyzwyczajen-dietetycznych</a>

I every time used to study post in news papers but now as I am a user of net <br> <br> so from now I am using net for content, thanks to web.<br> <br> <br> <br> Visit my web blog <a href="https://www.indiegogo.com/individuals/34355897">https://www.indiegogo.com/individuals/34355897</a>

Incredible! This blog looks just like my old one!<br> <br> It's on a entirely different subject but it has pretty much the same <br> <br> page layout and design. Outstanding choice of colors!<br> <br> <br> <br> <br> <br> Also visit my page قطعات کامپیوتر - https://www.macanpc.com

Great blog you have here but I was wanting to know if you knew of any community forums that cover <br> <br> the same topics discussed in this article? I'd really like to be a <br> <br> part of online community where I can get suggestions from other experienced individuals that share the same interest.<br> <br> If you have any suggestions, please let me know.<br> <br> Thanks!<br> <br> <br> <br> My homepage <a href="https://www.gamespot.com/profile/sharapmqmg/">https://www.gamespot.com/profile/sharapmqmg/</a>

Excellent post. I used to be checking constantly this weblog and I am impressed!<br> <br> Very helpful information particularly the remaining phase :) I maintain such information much.<br> <br> I used to be looking for this particular info for a <br> <br> very lengthy time. Thank you and good luck.<br> <br> <br> <br> Look at my web blog - <a href="https://redpah.com/profile/391361/9evane911yc7">http://superpremium2.premium4best.eu/</a>

Thanks very nice blog!<br> <br> <br> <br> Feel free to surf to my page; https://postheaven.net/belisaijvw/kanduuml-chenplanung-ist-ein-wichtiger-bestandteil-der-renovierung-oder-des-baus-56sx - https://postheaven.net/belisaijvw/kanduuml-chenplanung-ist-ein-wichtiger-bestandteil-der-renovierung-oder-des-baus-56sx

I read this article fully regarding the difference of latest and preceding technologies, it's awesome <br> <br> article.<br> <br> <br> <br> my webpage ... https://raindrop.io/beunnaigqo/bookmarks-35547048 - <br> <br> https://raindrop.io/beunnaigqo/bookmarks-35547048

It's a little bit like betting black or red on live roulette, as well as the chances of you succeeding arre 1:1. So, it depeds on you whether you intend to risk your payline wwin for a 50% possibility you might enhance it. But also for those who have never ever experience a multiplayer online fight arena (MOBA) game, they can be a bit daunting due to the fact that lots of players already in the neighborhood anticipate you tto understand just how tto play the video game (and play it well!). You'll have a much far better shot at winning than just playing in silence if your team can communicate with each other successfully. Remekber that lots of champions can fill up several functions and positions, so ensure you're using an overview that remains in accordance with the serting you're playing for thaat champ. Once you've been betting a while, you could see some players ueing details acronyms or shorthand to define different things in the video game. Online casino poker - MOJOSLOT https://medemarcas.com

Cash Wizwrd is a 5-reel video clip slot with 30 paylines as well as a max bet of 250 credit reports. This tribal themed Playtech slot has an unconventional arrangement and also cutting-edge gameplay. This unusual gameplay puts the power in your hands, as you require to choose which signs to hold for optimum success. You need to click thee sign using the touch screen function andd also disclose tthe multiplier that enhances your win quantity. We've additionally ggot whatever that youu need to learn about playing for genuine cash money also, and also you'll locate handpicked online casinos for every video game oon their respective page. Real money version of the game can be played at land-based online casinos only. Sometimes you will locate an enjoyable bonus offer game or 2 stashed, however the emphasis gets on simplicity and they don't have all the bells and whistles of a lot more advanced perk games in modern video ports. The most effective aspect of retro themed slots iss that you don't need to sacrifice any of the current feature action ass well as wagering options tto take pleasure in the tried and checked motifs, witth numerous programmers supplying premium quality retro themed orts that make for the best of both globes! Jack casino online slots - SLOT ONLINE

Excellent blog here! Additionally your site loads up fast!<br> <br> <br> <br> What web host are you the usage of? Can I get your affiliate link in your host?<br> <br> I desire my website loaded up as quickly as yours lol<br> <br> <br> <br> My website; <a href="https://www.instapaper.com/read/1617164435">https://www.instapaper.com/read/1617164435</a>

Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News. Do you <br> <br> have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I've been trying for a while but I never seem to get there!<br> <br> Appreciate it<br> <br> <br> <br> Feel free to surf to my web blog; http://francisconpsb539zdrowie.tearosediner.net/pennis-vergrossern - http://francisconpsb539zdrowie.tearosediner.net/pennis-vergrossern

Heya i'm for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out <br> <br> a lot. I hope to give something back and <br> <br> aid others like you helped me.<br> <br> <br> <br> My blog post ... <a href="https://hackerone.com/seanyazsdb20mn48">https://hackerone.com/seanyazsdb20mn48</a>

Hey superb website! Does running a blog similar to this take a large <br> <br> amount of work? I have virtually no expertise in programming however I was hoping to start <br> <br> my own blog soon. Anyhow, should you have any suggestions or techniques for <br> <br> new blog owners please share. I understand this is off topic however I <br> <br> just needed to ask. Thanks!<br> <br> <br> <br> Also visit my web-site :: <a href="https://tagpacker.com/user/lygrigrsul?a=%7B%22p%22:%222%22%7D">https://tagpacker.com/user/lygrigrsul?a=%7B%22p%22:%222%22%7D</a>

Great article! We will be linking to this particularly great content <br> <br> on our website. Keep up the great writing.<br> <br> <br> <br> Take a look at my web blog; https://list.ly/duwainzpde - https://list.ly/duwainzpde

What's Taking place i'm new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely helpful and it has aided me out loads.<br> <br> I am hoping to contribute & help other users like its aided me.<br> <br> Great job.<br> <br> <br> <br> Feel free to surf to my web blog :: <a href="https://spisfirmonline.eu/">https://spisfirmonline.eu/</a>

Very energetic post, I enjoyed that a lot. Will there <br> <br> be a part 2?<br> <br> <br> <br> My web page: <a href="https://Pianopracticewiki.com/index.php/Fly_To_New_York_-_You_ll_Love_It">Reliable Web Casino</a>

I needed to thank you for this fantastic read!! I definitely enjoyed every bit of it.<br> <br> <br> <br> I have got you book-marked to look at new stuff you post…<br> <br> <br> <br> Here is my webpage: pg Slot game vip - http://ttlink.com/enulinwood/all

Lenovo anticipates to lawunch its initial items planned for Britain at the IFA trade convention inn Germany in September 2014. Lenovo claimed that getting in the British market would takoe about nine months due to the truth that a lot of phones in the United Kingdom are sold with service agreements. It is really aas a result of the truth on Television, the layout is a lot more 'in your face' where in as visitors, currently we have no opportunity yet to undertake the adverts as we wait for the extension oof your program coming to be viewed. Modern fads in kitchen layout arre no less significant, as well as some even have a retro-inspired taste. Yang also claimed, "Don't be scared by the $1 billion-a-year loss. We will boost that also from the first day. Google is great at software application, environments and also solutions. But we are more powerful in the manufacturing of tools." Yang stated that Lenovo would make Motorola lucrative within six quarters. Yang Yuanqing claimed that Lenovo chose to accelerate iits growth after succes in Indonesia here Lenoo accomplished 13-percent market share in one year while attaining higher earnings margins than it makes in China. Online slots app - SLOT ONLINE

Hi there to all, the contents existing at this website are actually remarkable for people knowledge, well, keep up the good work fellows.<br> <br> <br> <br> <br> <br> Feel free to visit my web-site; <a href="https://www.elzse.com/user/profile/1002569">osg 777</a>

Thanks for a marvelous posting! I quite enjoyed reading it,<br> <br> you're a great author. I will make sure to bookmark your blog and <br> <br> will often come back someday. I want to encourage <br> <br> you to continue your great job, have a nice afternoon!<br> <br> <br> <br> Also visit my web page https://hackerone.com/ryalasjfqb62fh23 - https://hackerone.com/ryalasjfqb62fh23

Attractive component to content. I just stumbled upon your weblog <br> <br> and in accession capital to say that I get actually <br> <br> enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing on your feeds and even I fulfillment you access <br> <br> consistently fast.<br> <br> <br> <br> my blog - <a href="http://josuecxgg583zdrowie2022.fotosdefrases.com/dbaj-o-swoj-stan-zdrowotny-poprzez-odmiane-nawykow-dietetycznych">http://josuecxgg583zdrowie2022.fotosdefrases.com/dbaj-o-swoj-stan-zdrowotny-poprzez-odmiane-nawykow-dietetycznych</a>

I pay a visit each day a few web pages and information sites to read articles, however <br> <br> this blog presents feature based articles.<br> <br> <br> <br> my web blog :: https://www.hotel-grandmajestic.cz/?URL=http://warszawski.waw.pl/ - https://www.hotel-grandmajestic.cz/?URL=http://warszawski.waw.pl/

Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News.<br> <br> Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?<br> <br> I've been trying for a while but I never seem to get there!<br> <br> Cheers<br> <br> <br> <br> Also visit my web page - <a href="http://travellers.minube.net/9adrianc591xdtr4">http://travellers.minube.net/9adrianc591xdtr4</a>

Hi there, all the time i used to check website posts here in the early hours in the dawn, <br> <br> for the reason that i like to learn more and more.<br> <br> <br> <br> <br> <br> Here is my site https://paizo.com/people/8taylore5391xdyB5/ - https://paizo.com/people/8taylore5391xdyB5/

Great beat ! I wish to apprentice while you amend your web <br> <br> site, how can i subscribe for a weblog website?<br> <br> <br> <br> The account helped me a applicable deal. I have been tiny bit familiar of this your broadcast provided vivid clear concept<br> <br> <br> <br> My web site; <a href="http://www.freezone.fr/9oliviae6891xder7">http://www.freezone.fr/9oliviae6891xder7</a>

I constantly spent my half an hour to read this blog's articles <br> <br> everyday along with a cup of coffee.<br> <br> <br> <br> my site :: https://www.fimfiction.net/user/692213/5harpere1485xdyo6 - https://www.fimfiction.net/user/692213/5harpere1485xdyo6

I like the helpful info you provide in your articles.<br> <br> <br> <br> I'll bookmark your weblog and check again here frequently.<br> <br> I'm quite certain I will learn many new stuff right here!<br> <br> Good luck for the next!<br> <br> <br> <br> my website - <a href="https://www.forum.motokobiety.pl/forumowicz128425.html">https://www.forum.motokobiety.pl/forumowicz128425.html</a>

As the admin of this web site is working, no uncertainty very rapidly it will be well-known, due to its feature contents.<br> <br> <br> <br> <br> <br> Feel free to visit my page: http://new.radomski.radom.pl - http://new.radomski.radom.pl

Great article. I am facing a few of these <br> <br> issues as well..<br> <br> <br> <br> Here is my web site http://new.wroclawski.wroclaw.pl - http://new.wroclawski.wroclaw.pl

Hiya! I know this is kinda off topic but I'd figured I'd ask.<br> <br> Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article or vice-versa?<br> <br> My website discusses a lot of the same topics as yours and <br> <br> I feel we could greatly benefit from each other.<br> <br> If you happen to be interested feel free to shoot me an e-mail.<br> <br> I look forward to hearing from you! Excellent blog by the way!<br> <br> <br> <br> <br> <br> Here is my site: <a href="https://www.fimfiction.net/user/692213/5harpere1485xdyo6">https://www.fimfiction.net/user/692213/5harpere1485xdyo6</a>