Juozas Žitkauskas: „Norėjau, kad iš antologijos tekstų pirmiausia atsivertų mūsų gražusis kraštas“

J. Žitkauskas: „Štai Vesiejuose neseniai pristatinėjome antologiją. Deja, renginys nesudomino nė vieno vietos gimnazijos pedagogo, nė vieno kultūros darbuotojo (neskaitant bibliotekininkių).“

Pirmą kartą rajono istorijoje išleista Lazdijų krašto rašytojų antologija „Žaliuose ežerynuose“. Joje – 86 autorių kūryba: nuo labai garsių iki kažkiek primirštų, bet vienaip ar kitaip susijusių su rajonu.
Knygą sudarė poetas, kultūros darbuotojas, cikras dzūkas Juozas Žitkauskas, ją išleido asociacija „Slinktys“. Leidinio sudarytojas sutiko atsakyti į korespondento Kęsto Sukacko klausimus, pasikalbėti apie antologijoje spausdinamą autorių kūrybą ir t. t.   

Didžiausias blogis – abejingumas ir nenoras žinoti daugiau, nei siekia nosis

– Atlikai milžinišką darbą. Esi minėjęs, kad Lazdijų krašto rašytojų antologiją sudarinėjai 10 metų. Gal gali atskleisti paslaptį, kaip kilo idėja tokią knygą išleisti, kas paskatino?

– Kadangi idėja kilo prieš daugiau nei dešimt metų, tai dabar labai sunku pasakyti, kaip ji radosi, jau nelabai ir atsimenu. Greičiausiai viską nulėmė mano nuo pat brandžios paauglystės pastovus domėjimasis mūsų krašto literatais. Būdamas devintokas nusipirkau 1987 m. išleistą V. Vanago „Lietuvių rašytojų sąvadą“ ir pirmiausia iš ten ant atskiro lapelio susirašiau mūsų krašte gimusius ir gyvenusius rašytojus. Ten jų aptikau beveik keturias dešimtis. Jau tada bandžiau sekti jų kūrybos bei gyvenimo pėdsakais. Iš to sekimo ir mano susidomėjimas Vincu Kazoku. Taigi, ta mintis manęs niekada nebuvo apleidusi. 2013 metais pradėjau sistemingai kaupti, skaityti bei atrinkinėti tekstus būsimai antologijai. Pirmieji treji metai buvo patys intensyviausi, vėliau entuziazmas sumažėjo dėl negauto finansavimo. Tačiau, net jau ir nieko nesitikėdamas, vis tiek savo krašto autorių knygas skaitydavau su rašikliu rankoje ir žymėdavausi galimus tekstus, kurie tiktų tokiai rinktinei.

– Šioje knygoje spausdinama 86 mūsų rajone gimusių, gyvenančių, gyvenusių bei dirbusių ir po pasaulį pasklidusių arba tik mūsų krašte vasaras leidusių, poilsiavusių autorių kūrinių ištraukos. Kaip pats rašei, atviriau ar mažiau akivaizdžiai, bet Lazdijų kraštas turėjo įtakos visų jų kūrybai. Dauguma žmonių žinojo, kad mūsų krašte gimė, mokėsi ir kūrė jau anapilin išėję vieni talentingiausių šalies poetų Sigitas Geda, kurio 80 metų jubiliejų ką tik pažymėjome, Lazdijuose mokytojavusi Salomėja Nėris, poetas Vincas Kazokas, prozininkė Bitė Vilimaitė bei kiti. Iš čia kilę ir dabar savo kūriniais garsina literatūros kritikas Valentinas Sventickas, pas močiutę Maišymų kaime vaikystėje vasaras leidęs poetas Aidas Marčėnas, Veisiejuose gyvenęs vienas garsiausių šiuolaikinės kartos poetų Gintaras Bleizgys, rašytojas Romas Sadauskas bei šiuo metu Bugiedos kaime gyvenantis poetas Jonas Liniauskas. Visų ir neišvardinsi, tačiau kaip tau pavyko surasti ir plačiau visuomenei pristatyti dar daugiau nei prieš 400 metų Šventežeryje gimusį pirmąjį Biblijos vertėją į lietuvių kalbą Samuelį Boguslavą Chilinskį, Vincą Palukaitį, Vytautą Volertą ir kitus primirštus autorius?

– Dėl to, kad nuolat domėjausi. Apie tai, kad Šventežeryje gimęs S. B. Chilinskis, nurodoma visuose žinynuose. Tik reikia juos paskaitinėti. Ankstesniuose šaltiniuose jo gimimo vieta buvo nurodoma su klaustuku, tačiau pastarojo meto medžiagoje jokių klaustukų nebelikę.

Apie tai, kad V. Palukaitis XIX a. antroje pusėje mokytojavo Kapčiamiestyje, taip pat rasime visuose žinynuose, o tarpukario periodiniuose leidiniuose dar ir pridedama, kad tuo metu Kapčiamiestyje būta vienos geriausių to meto Lietuvoje mokyklų. Tad kaip aš, būdamas kapčiamiestietis, į tai galėjau nekreipti dėmesio? V. Volertas labiau yra mūsų laikų prozininkas, gimęs 1921 metais, miręs prieš 11 metų, tad apie jį, kiek žinau, Noragėlių, Krikštonių žmonės žino ir neabejingi jo atminimui. Štai Krikštonių parapijos klebonijoje 1992 m. buvo atidaryta V. Volerto biblioteka. Nežinau, ar ji šiandien veikia.

Antologijoje yra ir daugiau autorių, kurie Lazdijų rajone nežinomi arba primiršti. Kad ir netoli Lazdijų, Viskakarčemės kaime gimęs poetas Vidas Marcinkevičius... Čia būtų galima ir daugiau pavardinti. Manau, kad tas nežinojimas yra ne iš nežinojimo tiesiog, o iš nenoro žinoti, savotiško abejingumo. Prisiminkime, po kiek metų praėjus nuo S. Gedos mirties buvo pastatyta nuoroda kelyje Leipalingis–Veisiejai į jo gimtinės vietą Paterų kaime... Arba kada Veisiejų gimnazija pavadinta poeto vardu?

Ne kartą esu Kapčiamiestyje kalbėjęs apie V. Palukaitį, akcentavęs ir tą faktą apie geriausią 19 amžiaus Lietuvoje mokyklą... Ir kas iš to? Gal šiandien muziejuje ir yra apie tai informacija, bet vietos pedagogų tai visai nesudomino. Man gaila, kad iki šiol mano tėviškėje labai daug neįamžintų iškilių asmenybių, kurių kūrybos taip pat yra ir antologijoje. Didžiausias blogis – abejingumas ir nenoras žinoti daugiau, nei siekia nosis. Štai Veisiejuose neseniai pristatinėjome antologiją. Deja, renginys nesudomino nė vieno vietos gimnazijos pedagogo, nė vieno kultūros darbuotojo (neskaitant bibliotekininkių). Liūdna, ką čia daugiau ir pasakyti.

Atsisakė savo kūrybą publikuoti antologijoje
    
– Tau teko spręsti didelę dilemą – kaip pasirinkti ir kokias autorių kūrinių ištraukas spausdinti šioje antologijoje. Turbūt buvai sukūręs savo metodiką, kuria naudojaisi?

– Tikrai nelengva. Metodika buvo labai paprasta – norėjau, kad iš antologijos tekstų pirmiausia atsivertų mūsų gražusis kraštas. Tad pirmenybė buvo teikiama tokiems tekstams, kuriuose yra tiesioginių nuorodų arba užuominų į konkrečias vietoves, nebent jiems pritrūkdavo kūrybinės, literatūrinės brandos. Jeigu tokių nebūdavo, rinkdavausi, kas šalia to arčiausia. Be abejo, antologijos sudarymas – gana subjektyvus autoriaus pasirinkimas. Tačiau bene sunkiausia buvo atsirinkti mūsų svarbių krašto rašytojų S. Gedos, R. Sadausko, G. Bleizgio, Dianos Šarakauskaitės kūrybą, kur tų užuominų tiek daug, kad iš kiekvieno jų galima padaryti atskiras antologijas. Šie autoriai yra pavyzdys, kaip gimtinė maitina savo kūrėją, nepriklausomai nuo jo gyvenamosios vietos.

– Ar buvo tokių autorių, kuriuos buvo sunku įkalbinti spausdinti kūrybą antologijoje, ar buvo dvejojančių, juk kuriantys žmonės dažnai keičia savo nuomonę?

Viena autorė atsisakė savo kūrybą publikuoti antologijoje. Nepykstu dėl to. Kiekvieno apsisprendimo teisė.

Antologija nebūtų pasirodžiusi, jei...

– Turbūt sutiksi, kad tokios didelės apimties antologijos išleidimas yra procesas. Kas tau padėjo šiame sudėtingame darbe?

– Pirmiausia ši antologija nebūtų pasirodžiusi, jeigu Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka nebūtų pateikusi paraiškos Lietuvos kultūros tarybai ir nelaimėjusi konkurso. Tad idėjos talkininkė ir palaikytoja buvo bibliotekos direktorės pavaduotoja Asta Mickevičienė, vėliau daug dirbau su Vida Levy. Pagrindinė komanda, kuri knygą rengė ir puošė, buvo dailininkė-dizainerė Gabija Matkutė, maketuotojas Rokas Gelažius, korektorės Rasa Milerytė, Ilona Čiužauskaitė. Per patį antologijos piką visą laiką buvo atverstas Albino Jarmalos parengtas ir išleistas žinynas „Lazdijų krašto žmonės“ (o kai ko ten pritrūkdavo, tai skambindavau Albinui ir teiravausi).

– Manau, kad Lazdijų krašto rašytojų antologija „Žaliuose ežerynuose“ yra prestižinis leidinys mūsų kraštui, kurį paskaitęs supranti, kiek daug čia gyveno ir gyvena sumanių, talentingų rašytojų, rašančių ir kuriančių žmonių. Ši antologija jau buvo pristatyta Vilniaus knygų mugėje, Lazdijų bibliotekoje, Lietuvos rašytojų sąjungoje. Kur dar esi numatęs antologiją pristatyti?

– Bene intensyviausias pristatymų maratonas laukia balandžio 19–21 dienomis Lazdijų rajone. Tuo metu antologiją pristatysime Rudaminoje, Šeštokuose, Krosnoje, Avižieniuose, Kapčiamiestyje, Kučiūnuose, Seirijuose, Krikštonyse ir Šventežeryje. Gegužės mėnesį suplanuotas pristatymas Klaipėdoje, dar laukia Kaunas...

– Kaip sudarytojas ar esi gavęs atsiliepimų, pageidavimų, o galbūt ir pastabų?

– Taip, esu sulaukęs ir pagyrimų, ir priekaištų. Priekaištų, panašu, kad dar bus daugiau, ir, įtariu, kad jie panašūs – kodėl nėra vieno ar kito autoriaus. Sudarinėdamas antologiją mėginau vadovautis kokybės ir kiekybės principu. Kur buvo įmanoma, kokybės kartelę teko šiek tiek ir nuleisti. Tačiau gali būti, kad dėl žmogiško faktoriaus – nežinojimo – vieną ar kitą autorių praleidau. Tai nėra gerai, bet kam gi nepasitaiko...   

– Kaip ši knyga yra platinama, kur ją įsigyti?

– Žinoma, pirmiausia knygą bus galima įsigyti per pristatymus. Šiuo metu antologija jau prekiaujama interneto knygynuose: www.slinktys.lt, www.knygos.lt, www.patogupirkti.lt. Deja, didžiuosiuose knygynuose mes nelabai pageidaujami.  
 
– Tavo gyvenimas ir darbas susijęs su literatūra, tavo galva nuolat pilna idėjų, minčių, kurios neleidžia nurimti. Todėl pabaigoje paklausiu: kokie ateities planai, kuo dar mus nudžiuginsi?

– Be kasdieninių darbų, šiuo metu renginiu naują savo eilėraščių knygą dzūkų tarme. Taip pat rašau libretą miuziklui, kurio premjera planuojama lapkričio mėnesį Varėnoje.

–  Ačiū už pokalbį.

,,Lazdijų žvaigždė"

 

Autorius: 
„Lazdijų žvaigždės“ inf.

Komentarai

Šaunu,kad žmogus turi užsibrėžęs daug tikslų ir jų nuosekliai siekia.Tik kodėl taip negatyviai apie savo krašto žmones?Bent jau kapčiamiestiečiai iki šiol buvo geranoriški ir supratingi.Nereikia susireikšminti.Truputėlis dėkingumo ir santūrumo dar niekam nepakenkė.Juozai,nemoki tu dzūkiškai.Nesityčiok iš mūsų tarmės.Taip niekur Dzūkijoje nekalbėjo ir nekalba.Naujadarai ir galūnių kaitaliojimas-ne dzūkų kalba.

Atsivėrė.Su komentarais.Kada gi baigsis šitas SPAMAS?

Ein toller Artikel, Danke. Ich habe ihn auf Facebook geteilt <br> <br> und etliche Likes bekommen :)..<br> <br> <br> <br> my blog - <a href="https://amzn.to/3IaIXr5">Christel Baumgart</a>

For more information on the GameCube and other video game systems, check outt the links on the next page. If you'd like to see the rest of our range of online slots, hit the 'All Games' link at tthe top of the page. In an easy-to-understand format, our innovative Slingo games combine the best elements of slots, bingo, and table gameplay. Nintendo sayts it's sticking tto the bassics and what it knows best -- video games. There arre many video cards to hoose from, with new ones coming out all the time, so your best bet is to check audio/visual message boards ffor tips on which card is best suited to your purpose. If streamers play games on-stream - or showcase in-game items for sale - that are available on Twitch, subscribers can purchase dirwctly frm their channel. The X-box has farsd well largely bercause of high profile gammes aimed at teenage and adult players (such ass Halo and Slinter Cell). Well to start with Megaways slots tend to have siix reels soo there’s already greater payline potential tbere but the really revolutionary idea is to have symbols of varying sizxes on the reels - up to eight in fact. Top 50 online slots - RAJAWIN

If you liked this article, after that please sign up ffor our YouTube Channel for WordPress video tutorials. Once the channel satisfies the eligibility demands for coming to be a Twitch Affiliate, you'll be able to sign upp with from that same Creaator Dashboard. A different hd 1080i resolution channel bergan relaying the same day. Portugal's Rosa Mota won 3 Boston titles, among which was in 1988, the exact samje year she won Olympic gold. Those very same fanatics aare typically dissatisfied when the incredibe principles still haven't made it too the car dealer's display ropm floor several years later. The perk slots can bbe amazing as they allow players to play added rounds over their initial deposits and also still stand an equivalent possibility of winning monetary prizes. Thee Scatter will certainly go to thee top of the screesn and spread over the top of the 5 reels. You must hope yyou will win the corresponding prize, which will certainly mmake you much richer than when you began playing. Yearly, automobile enthusiasts salivate at the prospect of seeing what bleeding-edge layouts car manfacturers will unveil on the vehicle show circuit. Most winning online slots - SLOT GACOR

Kodėl susitikimai su autoriumi nevyksta visose bibliotekose, Verstaminuose, Stebuliuose ir kitose ?

With havіn so much cοnteent and articles do you ever run into any issues of plagorusm or copʏright infringement?<br> <br> My site has a ⅼot of exclusive contеnt I've either authored myself or outsourсed Ƅut it looks <br> <br> likе a lot of it is рopping it up all over the internet witһօut my agreemеnt.<br> <br> <br> <br> Do you know any techniques to help prⲟtect aցainst <br> <br> content from being гipped off? I'd certainlʏ aⲣⲣreciate it.<br> <br> <br> <br> <br> <br> Revieᴡ my website: <a href="https://myresources.territorium-group.com/5-reasons-why-you-should-start-a-coding-school-in-your-city-by-miha-fabjan-smartninja-medium/">평택출장마사지</a>

This is a topic which is close to my heart...<br> <br> Best wishes! Where are your contact details though?<br> <br> <br> <br> <br> <br> my web-site :: <a href="https://bezvoprosa.ru/user/candleflight5">joker123</a>

The video game features fight rounds in which your character will participate. You may believe of the RNG as a component of thhe formula that determines your game. They additionally understanbd that if they wait, or arre tooo hectic to buy early in December, they may see prices reduce, he says. It is not just a journey to see Father Christmas that stretches the festive spending plan. Andrew Coles, independent economic consultant for Beaufort Asset Management, also says that iit is vital to keep an eyye on investing as well as the Christmas personal budget. But, therein, lies a risk for moms and dads on a tight budget. As an example, higher rates might be charged at weekend breaks, compared to weekdays, as well as moms and dads might likewise be billed a charge to go right into the underground chamber wuth their youngsters, occasionally having to pay more than the children. Ruxlpey Manor Garden Centre in Kent saw iits site battle tto deal with need when grotto ticket sales started in August and ports at Santa's Magical Forest in Pomeroy, Northern Ireland were gone in 4 days. Online cqsino that pays real money - SLOT ONLINE

It's a little bit like betting black or red on live roulette, as well as the chances of you succeeding arre 1:1. So, it depeds on you whether you intend to risk your payline wwin for a 50% possibility you might enhance it. But also for those who have never ever experience a multiplayer online fight arena (MOBA) game, they can be a bit daunting due to the fact that lots of players already in the neighborhood anticipate you tto understand just how tto play the video game (and play it well!). You'll have a much far better shot at winning than just playing in silence if your team can communicate with each other successfully. Remekber that lots of champions can fill up several functions and positions, so ensure you're using an overview that remains in accordance with the serting you're playing for thaat champ. Once you've been betting a while, you could see some players ueing details acronyms or shorthand to define different things in the video game. Online casino poker - MOJOSLOT https://medemarcas.com

Hi! Quick question that's totally off topic. Do you know <br> <br> how to make your site mobile friendly? My web site <br> <br> looks weird when viewing from my iphone. I'm trying to find a theme or plugin that might be able to <br> <br> fix this problem. If you have any suggestions, please share.<br> <br> Thank you!<br> <br> <br> <br> Check out my webpage <a href="https://www.hashtap.com/@iloveuklondon.google/looking-for-sensual-adventure-in-london-DjgZmq_r7jw0">https://www.hashtap.com/@iloveuklondon.google/looking-for-sensual-adventure-in-london-DjgZmq_r7jw0</a>