švietimas

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėją J. Gudžiauską nudžiugino egzaminų rezultatai.

Vaikus aplankiusios rajono savivaldybės atstovės R. Gurevičienė ir R. Mitrikevičienė atvežė jiems saldumynų.

Seinų meras Arkdiusz Adam Nowalski įteikė sertifikatus, patvirtinančius kasmėnesinį dalyvavimą Seinuose vykstančiuose susitikimuose-seminaruose.

Augustavo Supreme mokyklos direktorė Katarzyna Olichwier-Bending visada priekyje.

G. Klėjus (kairėje) mokosi Lazdijų M. Gustaičio gimnazijoje, I. Klėjus – Vilniaus universitete.