švietimas

Prie Aistės sėkmės moksluose prisidėjo ir jos tėvai – Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos mokytojai Rita ir Egidijus Turčinavičiai.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėją J. Gudžiauską nudžiugino egzaminų rezultatai.

Vaikus aplankiusios rajono savivaldybės atstovės R. Gurevičienė ir R. Mitrikevičienė atvežė jiems saldumynų.

Seinų meras Arkdiusz Adam Nowalski įteikė sertifikatus, patvirtinančius kasmėnesinį dalyvavimą Seinuose vykstančiuose susitikimuose-seminaruose.