gyvenimas

Užtikrinti nepertraukiamą atliekų surinkimo paslaugos teikimą – vienas svarbiausių ARATC tikslų ir jį pavyko net įgyvendinti net ir sudėtingu bylinėjimosi su atliekų vežėju metu. ARATC nuotr.

G. Kūlokas: „Kad kraštas klestėtų, reikalingas visų mūsų, čia gyvenančių, indėlis.“

Su sūnumi Veisiejuose apsigyvenę Aleksandras ir Marina: „Neapsirikome.“

J. Milius sako, kad geriausiai jaučiasi dviejuose pasaulio miestuose – Paryžiuje ir Lazdijuose.
VMVT nuotr.

Administracijos direktorė Sonata Dumbliauskienė prašo atsiliepti statinių savininkus.

Atliekas, kurių negalima mesti į konteinerius, vežkite į rūšiavimo centrus.

„Ar dar kartu būsime, ar skirsimės?“ – juokauja O. ir A. V. Dobilai.

 Mišrių atliekų konteineris, į kurį primesta pakuočių atliekų, netuštinamas. Jame esančius indelius nuo gėrimų, maisto, loterijos bilietus reikia mesti į pakuočių konteinerį.