gyvenimas

Antradienį švintant M. Gustaičio gatvėje parkritusi lazdijietė susilaužė koją.

XIX laidos abiturientų susitikimas Misevičių namuose. Iš deš.: priekyje – B. Misevičius, A. Misevičienė; 2 eil. – A. Jurkonytė-Grėbliūnienė (str. autorė), Regina Jociunskaitė-Sabaliauskienė, Danutė Baublytė-Lazauskienė, Nijolė Janulevičiūtė-Šuklevičienė, Marytė Bižytė-Jurkevičienė, 3 eil. – Bronius Lūža, Vincas Malaškevičius, Antanas Karnilavičius, 2013 m. Autorės nuotr.