gyvenimas

Administracijos direktorė Sonata Dumbliauskienė prašo atsiliepti statinių savininkus.

Atliekas, kurių negalima mesti į konteinerius, vežkite į rūšiavimo centrus.

„Ar dar kartu būsime, ar skirsimės?“ – juokauja O. ir A. V. Dobilai.

 Mišrių atliekų konteineris, į kurį primesta pakuočių atliekų, netuštinamas. Jame esančius indelius nuo gėrimų, maisto, loterijos bilietus reikia mesti į pakuočių konteinerį.

R. ir G. Orliukų (dešinėje) įmonė veikia jau 22 metus, prasiplėtė 2015 metais pasinaudojusi Europos Sąjungos  parama.                               S. Petrausko nuotr.