K. Sukackas: Lazdijų gandriukai po S. Skvernelio skvernu, apipešiota opozicija, A. Margelis su ragais... Kas toliau?

Prieš pat Naujuosius įvykę pasikeitimai rajono politiniame gyvenime, trapios valdančiosios daugumos atsiradimas aiškiai parodė, kad politikais sunku tikėti, žodžiai nuo darbų labai skiriasi. Tiksliau – vienaip kalba, kitaip daro, dar kitaip galvoja.

Priešrinkiminiai pažadai kaip kalėdinis sniegas ištirpo po naujametinio lietaus, tapo taip slidu, kad begalvodamas gali nukristi galvą susitrenkdamas. Paprastam rinkėjui susigaudyti sunkoka, kas čia kaip, kodėl ir dėl ko – politikai rinkimus laimi būdami vienos partijos gretose, o po to staiga persigalvoja, perbėga. Tačiau atidžiau sekantiems politinius procesus tapo aišku, kad toks rajono valdžios persigrupavimas, valstiečių-žaliųjų perbėgimas į S. Skvernelio partiją įvyko dėl valdžios išlaikymo savo rankose, jos sustiprinimo ir dėl didesnių šansų ateityje dar į valdžią įsiropšti. Viskas gi dėl šiltų vietų, dėl įtakos, dėl populiarumo ir tolesnės karjeros, o opozicija tegul purkštauja, rėkauja, skeryčiojasi ar seiliojasi – vis tiek jos balsas į dangų neina.   

Rinkimai ne už kalnų, atsirado antras šansas, ir rajono valdančiųjų gretos buvo surikiuotos pagal komandą „lygiuot, ramiai, paeiliui išsiskaičiuot, pas demokratus darniai marš: vienas, du, vienas, du...“ Ir taip išėjo beveik visi Ramūno Karbauskio gandriukai laimės ieškoti pas demokratus, tikėdamiesi, kad po S. Skvernelio skvernu prisiglaudus bus jaukiau, šilčiau, galbūt net sočiau.

Bet staiga apsižiūrėjo Ausma su Beniumi, kad kažko iki pilnos laimės, taip sakant, iki valdančiosios daugumos, trūksta, rikiuotėje dar vietos atsirado, todėl pasikvietė savivaldybės tarybos narę Česlovą Šmulkštienę iš Seirijų. Matė gi, kaip moteris balsuoja savivaldybės tarybos posėdžiuose, nujautė, kad sutiks prisijungti. Ši ilgai negalvojo, strykt pastrykt iš A. Margelio judėjimo ir jau sėdi Beniaus dešinėje, ir balsuoja, kaip reikia valdančiajai daugumai.

A. Margelis, aišku, piktas, jos perbėgimą pas valdančiuosius išdavyste pavadino. Kaipgi išdrįso tokiam patyrusiam politikui, buvusiam merui, ragus įstatyti! Taip buvusia Seirijų seniūne, verslininke pasitikėjo, tiek daug pastangų įdėjo, nėrėsi iš kailio, kol prisiviliojo, kad ši praeituose savivaldybės rinkimuose kandidatuotų į tarybos narius judėjimo sąrašuose ir būtų išrinkta.

Prisiminkime – jos anūkėlis, rajonui vadovaujant A. Margeliui, dirbo UAB „Lazdijų vanduo“ direktoriumi, šeimos įmonė organizavo maitinimą kai kurioms rajono švietimo įstaigoms, dar pati Č. Šmulkštienė prieš keletą metų iš buvusio mero rankų buvo apdovanota rajono savivaldybės Vasario 16-osios nominacija už reikšmingus nuopelnus Lazdijų kraštui ir valstybei. Buvę Sąjūdžio nariai kritikavo tokį mero sprendimą, nes Č. Šmulkštienė ilgus metus puošė Socialdemokratų partiją, toli buvo nuo Sąjūdžio veiklos. Dalyvavusieji Sąjūdžio veikloje gerai tą žinojo, o ir A. Margelis, žygiavęs pirmose Sąjūdžio gretose, negalėjo taip greitai pamiršti. Bet politikai be skrupulų daro viską, kad per rinkimus gautų kuo daugiau balsų, kad tik pasiektų norimus postus. Visos deklaruotos tiesos, idėjos, pažadai lieka kažkur toli, rūke.

Taigi, rajono valdantieji prisiglaudė po S. Skvernelio skvernu, po juo priėmę ir vieną buvusią opozicijos narę, taip sustiprindami savo, kaip daugumos, pozicijas. O opozicija vėl liko apipešiota ir susilpnėjusi. Kas toliau?..

Kęstas Sukackas, ,,Lazdijų žvaigždė", 2022-01-07

Autoriaus nuotrauka: 

Komentarai

Tai tik parodė, kad merės aplinka yra išdavystės meno vergai . Rytoj jie išduos ir Tave eilinis kvaily!

Merės aplinka tie patys Margelio, Klėjaus , Morkūno žmones jiems reikia gyventi, dirbti mokyti vaikus, pats Kestas buvęs ilgalaikis Margelio žmogus kuris progai pasitaikius jį išdavė nes reikėjo visiems gyventi. Nepilkite vieni ant kitų purvo o džiaukitės kad žmones dar mūsų rajone išgali išgyventi tokiomis sąlygomis.

Politika, juk tai purvynas. Išsigimė geros įdėjos. Parsidavėlių, intrigantų, melagių ir savanaudžių rankose jos mirė, užgeso ir dienos šviesos nepasieks. Net žalinga iš naujo už juos balsuoti. Kur Ausmos rinkiminės kampanijos pažadai dingo? Tik jiems negėda, paklauskite jų! Ausmos, Beniaus, šmulkšt, gazdz, ir kitų. Jiems rūpi tik savo kišenės. Jie mūsų rajono gėda. O Margelis jau privalo galvoti kaip išvalyti posėdžių salę nuo "negero kvapo".

Margelį be tik Šmulkštienė pardavė. Juk po rinkimų, į Ausmos ir Beniaus glėbį daug kas perbėgo. Pasižiūrėkite į vadovus, bei pavaduotojus įstaigų. Kas neperbėgo, to etatą sumažino arba kitaip atleido. O kurie greit kepures apsuko, šiandien Ausmos foto sesijose dalyvauja. Ir ką? Ir nieko! Toks gyvenimas! O kaip jie akis varto ir " vardan rajono stengiasi". Patikėkit, visi miega ramiai, be sąžinės graužaties. Mums rinkėjams- rajono žmonėms, reikia mąstyti Kas rajonui gali duoti daugiau vilties išgyventi. Ar Ausma su Beniumi, ar Margelis su savo likusia komanda. O tie , kurie vartosi, tie ir vėl parbėgs. Tik, gal ir Artūras dabar jau pradės suprasti, su kuo galim eiti " į karą". Laikas, pinigai ir valdžia patikrina žmogų. Mąstykite ir kelkitės, nes 3 metus jau pavėjui paleidome su " puikia" rajono dabartine valdžiuke.

Pats Artūras daugelį išdavė, ėjo žmones už jį bet jis juos išdavė.liko tik prisiplakėliai kurie niekam nematant merei rankas bučiuoja ir greit margeliui viską atraportuoja.

Taip, auksiniai žodžiai. Juk Ausmos negebėjimą tvarkytis rajone, mato net jos komandos žmonės. O Artūrui tai tik pliusas.

O aš galvoju kad Ausma neturi komandos, visi jos komandos žmones tik sėdi ir atlyginimus ima matosi kad daugeliui net elementariausių žinių trūksta, nekalbant apie išsilavinimą.

Manau palaikys Ausmą ir Vaida ir Aidas ir Rita ir Sujeta Indrė, ir būdviečio seniūnė ir visa jos gaisrininkų plati giminė.

Kad jie autoriteto neturi, tai ką jie palaikys. Tik pakenks manau.

Palaukim dar metus. Cirko turėsime čia pat. Nereiks Sujetai kviesti iš kitur ar pačiam " vaidinti". O tas kas parduoda antrą kartą, tas parduos ir trečią ir dešimtą. Be to, patys vadai tokius " slidžius " perbėgėlius meta per bortą. Jie tada nei tiems , nei aniens nebetinka.

Sutinku su Jūsų nuomone. Bet ji pati kalta. Nes pykčiu ir neapykanta pradėjo vadovauti. Nuo jos nusisuko net ir tie, kurie patikėjo jos ir Beniaus pasakomis. Prisirinko pletkų iš parsidavėlių ir visiškai nekreipė dėmesio į darbuotojų kompetencijas bei įstaigose sukurtą gerbūvį ar ekonominį našumą. Tyčiojosi ir privertė išeiti patiems įstaigų vadovams bei kitiens darbuotojams už nieką, tiesiog, kad Margelio judėjimui priklausė. O juk jie tai puikūs specialistai buvo, ilgamečiai darbuotojai ir su patirtimi. O ką susirinko? Atvirai kalbėkime... prastesnius ir dar daugelis iš kitų rajonų. Tai ar gali toks žmogus rajonui vadovauti turėdamas tiek ambicijų ir visiškai neturėdamas sveiko proto.

Auksiniai žodžiai. Pagarba.

O su kuom tas margelis eis išdavė jį tie patys tik dabar vėl pradėjo sugrįžti ir be muilo į š.... lyst.

Buhalterių ieškosim kaip su žiburiu, nes išbėgo ir dar bėga į kitus rajonus.

O kas gali dirbti už tokį atlygį , tokiu darbo krūviu ir dar, pragaro atmosfera. Vieša paslaptis.

Nejuokinkit buhalteres baisios.

Jūs tik bėkit buhalterės, yra jaunų žmonių ateis ir dirbs. Nepakeičiamų nėra . Laikas užleisti kėdes kitiems, užsisėdėjot.

Geriau 10 tikrų ir ištikimų žmonių nei 30 išdavikų, minkštų kaip molis. Tie, kurie grįžta ir lenda šik..on, tai jie ir bus ties ta vieta. O kas čia blogo? Galima juos pavadinti pavyzdžiui, pašikniukais.

Politikoje įmanomas pats juodžiausias ir labiausiai žemi ntinas variantas, kai dvi, visiškai skirtingomis pozicijomis partijos, vardan valdžios, sueina į bendrystę. Todėl, nenustebkime, jei prieš anuos rinkimus , Ausma su Artūru drąskę vienas kitam gerkles, šiuose rinkimuose, susikibs už parankių ir kiek įmanydami girs vienas kitą. Įmanoma tikrai !!!!!!! Bet esmė ne tame, esmė, kad nustotų tyčiotis iš pavaldžių įstaigų vadovų bei darbuotojų. Žeminti, meluoti ieškoti adatos šiene ir vaidinti, kad jie čia niekuo dėti. Tai skaudu, žema ir nedovanotina. Žinokite, be pinigų ir darbo, gyventi lengviau nei be garbės. Visi ten pat nueisime ir tuščiomis rankomis. Tai nors pagarbą sau ir kitiems išsinešti, rajono politikai.

Kažkodėl pritariu komentatoriui Valstiečių bei pirmyn partijose viduje vyksta nesusikalbėjimai, apkalbos, vieni kitų skundimai. verta pastebėti kad konservatoriai vieni kitus globoja , saugo , vieni už kitus vos negalvą guldo, stengiasi vieni kitus sudarbinti.Manau merė nors prieš rinkimus supras kad su savo partijos nariais reikia skaitytis juos gerbt.

Kokius čia vadovus skriaudžia? Ar leisdama vadovams pasiskirti palei 3000 eurų algas merė dar valdo situaciją? Normalu, kad vadovai su tarnybiniu transportu leidžia sau važinėt į darbus net iš kitų rajonų?

Ar normalu Aidui paskirta atlyginimas o dirbti nereikia, ir dar trys seniūnijos jo valioj ir turbūt jų atlyginimai. Burdelis imonė ikurta o niekas nieko nedirba, kuo užsiima kontrolieriai? Ir opozicija tyli?

Tai va tokie ir bus kap jūs sakot už Ausmą.

Jūs pati ir atsakėte, kad nesugeba merė valdyti situacijos. O apie kokią kontrolę kalbate? Morkūną ar Cibulskienę ? Cibulskienė pavaldi merei, be to perbėgo iš Margelio. Ji galvas kapoja tik tiems kam ausma liepia. O su liberalais koalicija. Viskas Ausmos rankose. Mylimi naujieji vadovai ir kontrolės bei audito tarnybos.o

Ką bepridurti. Komentaruose viskas pasakyta. Sukniso ,,jauna, graži ir protinga" rajono rinkėjų smegenines, prabalsavo pavidoliai už naujienas. Bus didelė dalis durnių, kurie suprasdami savo kvailą pasirinkimą, net sau nedrįs pripažinti savo kvailumo. Balsuos kaip ir prieš 3 metus. Idiotams idiotiška valdžia. Taip kvailiams ir reikia. Būtų labai linksma, jei gyvenčiau kitoje savivaldybėje...

Kaip bebūtų, rajonui geriausia būtų, kad savivaldybės administracijai vadovauti sugrįžtų Saladka. Sunku būtų atstatyti, ką tos dvi kvaišos per du metus suardė. O kvailiams, kurie namie neturi televizoriaus, reiktų suvokti, kad Margelis nepatogu televizoriaus, neiššvaistė jam pirkti skirtų pinigų, nepasisavino jam skirtų pinigų. Biblioteka nupirko televizorių. Manau visos tarnybos ieškojo pažeidimų, bet jų nerado. Tik profesoriaus anūkas, keršydamas Margeliui, kad TS-LKD pirmininkų rinkimuose Lazdijų skyrius nepalaikė Gabrieliaus, paleido televizoriaus istoriją.

Visiems geras nebūsi ir patikti visiems negali, bet jau realiai vertinant situaciją rajone ir durnam matosi, kad per 3 metus vištų besmegenių valdžia nusigrybavo. Atsikando visi, to naujo Beniaus šū....no iš Vilniaus ponių pyrago. Ne tų plunksnų paukštės. "Pokyčiai, iššūkiai ir nepotizmas", Ausma buvo tik tiek ir išmokusi. O kaip pačiai sekasi? Matome visi. Gėda. Tegul plasnoja pas skverną su visu beniuliu ir netrukdo žmonės dirbti rajono labui. Manau, atsibudo visi.

Ka gero padarė? nugi pabaigė anos valdžios projektus ir nuopelnus pasiima sau: namų renovacija, muziejaus įrengimas, socialinio būsto įrengimas ir t.t.

Garbė merei Ausmai ,kad sugebėjo suburti puikią komandą ir dabar bus daugumoje. Tokia padėtis, kad opozicija jau praktiškai valdė rajoną, ilgai tęstis negalėjo.Tai greitai būtų buvę tragedija. Todėl šis žingsnis tiesiog puikus. ir dabar bus galima ramiai dirbti ir padaryti daug gero rajono labui. O ar kas nors daroma - tai daroma pagal esamą situaciją ir galimybes. Ankstesni merai per pirmus kadencijos metus iš viso nieko nepadarydavo. Ir dar jiems nebuvo tokių ekstrimalių situacijų kokias teko atlaikyti Ausmai. Todėl viskas eina normaliu ritmu. Be abejo visa norisi daugiau. Bet ar žinom KO MES NORIM TO DAUGIAU.

Taip, sutinku, kad visų pirmieji žingsniai visada ir visur yra sudėtingi ir ko gero ne tokie kokių norėtume. Visi žinome kaip, iš kur ir kokiu tikslu atėjo ši ponia į mūsų rajoną. Gal būt daugeliui ji ir suteikė tą viltį ir gerą įspūdį. Bet tai tik trumpam. Net daugelis, jos komandos narių žinojo jos baisų, arogantiška, pasipūtėlišką ir aklą geros nuomonės turėjimą apie save. Visi kartojo, kad tai 100 kartų blogiau nei buvęs meras. Bet buvo vieningai nutarta , belekuria kaina "nuimti buvusį". Ir, žodis tapo kūnu. O kas toliau? 3 metai į niekur? Ne todėl, kad nenumatytos situacijos , o todėl, kad ši ponia ne širdimi, ne gerumu, ne realybe, ne ramiomis ir mąstančios smegenimis vadovaujasi savo darbe, o pykčiu, keršto ir nepamatuota nemeilę savo krašto žmonėms. Vaidyba, melas ir vėl vaidyba ir melas. Pati buvau susidūrusi akis į akį. Tokio jauno žmogaus abejingumo, neteisingumo ir naglumo nebuvau sutikusi. O juk ji turėtų būti teisingumo vardiklis visiems. Ji " toli" politikoje eis turėdama šias savybes. Todėl gerbti šios ponios neturiu už ką, o tuo labiau balsuoti kituose rinkimuose. Buvusios rajono valdžios darbai mūsų jau nežavėjo, tarsi buvome įpratę jog švietimo ir ugdymo įstaigos turi būti sutvarkytos, projektai laimėti, pinigai įsisavinti, papildomiems darbams ar priemonėms prašomos lėšos iš savivaldybės gautos. Viskas ėjo kaip per sviestą. Namai renovuojami, ligoninėje papildomos paslaugos teikiamos, neįgaliesiems integruota pagalba į namus taip pat. Galėčiau vardinti ir vardinti. O kas dabar? Kas dabar? Naikina ką tik gali, prie ko tik prisiliečia. O jos komanda, tai kaip paukščiai. Pavasarį parskrenda, o rudenį kur šilčiau.

Labai teisingas komentaras. Viskas nualinta. Dar taip nebuvo, kad Lazdijų socialinės globos namų gyventojams Kalėdines dovanėles nuo įstaigos turėjo susimesti darbuotojai. Tai ko verti mere mūsų globos namų gyventojai ir darbuotojai. Socialinę sritį iš vis nualinot. Gėda turėti tokią merę.

Bent kuriam miestelį, bent kuriam kaimelį rasit daug didelių buvusios valdžios darbų padarytų. Ir ne "pirstelejimų", o darbų iš pagrindų.

Tai va tokiems kaip šis komentatorius niekada neįtiksi. Pagal Jus, ir jautis už marių geresnis. Kadangi kasdien matote buvusios valdžios rūpestį ir indėlį, todėl ir nevertinate. O kaip vertinate tada šios valdžios ilgą ilgą "perdėjimą" 3 metų, ir be jokio realaus judesio rajono labui. Tik gyriasi išvykęs anos valdžios pramušti projektus. O kokį projektą patys sugebėjo parengti, gauti finansavimą bei pradėti darbus. Gėda nuo tokių ponių vadovavimo. Liko metai ir namo, ponios, namo!!!!!

Galit komentuot ką jūs norit, bet matau, kad Margelis grįš. Ir vėl Lazdijai atsigaus!

Manau, kad ne Margelis

Ir aš manau ,kad nebus jis meru. Gi taip išbūrė Šeštokų ,,vanga''. Jei Margis ir toliau taip barstis savo narius (ne tik tarybos narius) tai kol ateis rinkimai tai liks vienas lauke karys. Liūdnos perspektyvos, net Klėjus jį aplenks.O rinkimams žinot kiek pinigėlių reikia. Kažin ar norės mestis nariai nematydami perspektyvos. Oooj liūdna ateitis.

Ekstrasensų mūšis

Kokia namu renovacija?! Šioje kadencijoje nei vieno namo nerenovavo.

Ponas Sujeta kodėl apie kultūrinius renginius , kurie vyksta kultūros namuose kaimuose nėra informacijos.

Pasižiūrėk Sujeta kas feisbuke kultūros darosi, klaidos atlikėjų pavardėse, piešiniai sudėti atvirkščiai aukštyn kojom, matosi kad feisbukai neprižiūrimi vyksta kažkokia prekyba, matosi nekompetencija nemokėjimas dirbti kompiuteriu. Turėtų jums būti gėda.

rinkit toliau konservus asilai rinkejai

Mačiau gyvenime šilto ir šalto. Prie sovietų gyvenau gerai, viena automobilio padanga kainavo kaip vieno mėnesio alga. Puikumėlis ne gyvenimas. Dabar prie dviejų veikėjų Lazdijų valdžioje dar smagiau. Rinkiminiai pažadai seniai išvežti į Alytaus atliekų centrą. Drožia oponentus kaip Lukašenka, protingus ir mąstančius išsivaiko, padlaižius kvailius negebančius dirbti priima į darbą ir t.t. Dar taip šūdinai Lazdijuose nebuvo nuo sovietmečio. Velnias nematė tos kažkieno išrinktos ,,jaunos, gražios ir protingos". Bet ar ji pagalvoja, kad jis tėvams reikės dar Lazdijų rajone gyventi.

Nebalsuosiu nei už Ausmą nei už Artūrą nei už Klėjų nei už Saulių.Ausmai rūpi tik kaip taškyti punigus,Margelis ir tik savęs ir draugelių žiūrėjo,Sauliuko partija pridirbo su šilumos tinklais o Klėjus su žmona toliau skleidžia melą apie šildymo kainas.Pamirškit šiltas vietas .Reikia naujų žmonių Lazdijams.

Aš jums pritariu, reikia naujo žmogaus.

Tik kur rast tą naują žmogų, mąstantį tikrai kitaip. Šansų mažai. Nenoriu Margelio, nenoriu miškinienės, kuriai atrodo tik blizgančiais bateliais išlipt iš automobilio užtenka. Tokių karjera trumpa. Bet nėra rajone tikro lyderio, deja nėra....

Sujeta nauji metai baigėsi, gal su savo darbuotojom kaimuose nupuošk eglutes. Nes tuoj Velykos. Tokių nesąmonių dar neteko matyt ponas sujeta pamiršo kad dirba kultūros misteriu.pribusk.

Jeigu ką, tai pagal katalikus eglutės papuoštos būna iki Grabnyčių, t.y. iki vasario 02 d.

Yra dar viena lyderė Vėsaitė. Galėsim rinkti