J. Kurauskienė: Lazdijų rajonas – puiki vieta gyventi. Kalbėkime apie tai dažniau ir garsiau

Lazdijų rajone gyventi yra gerai. Visai neapsimesdama sakau tai ne tik kaip rajono savivaldybės tarybos narė, bet ir kaip eilinis rajono gyventojas, kaip mama, auginanti du mokyklinio amžiaus vaikus.

Kažkada tikrai galėjau rinktis, kur gyventi ir dirbti. Turimas išsilavinimas galėjo užtikrinti neblogą ir perspektyvų darbą didmiestyje. Tačiau pasirinkau Lazdijus – mažą, ramų miestą, rajoną su labai gražia gamta. Ir dėl to nė kiek nesigailiu. Tuoj paaiškinsiu, kodėl. Nenoriu dairytis toli į praeitį. Pažiūrėkime tik į pastarųjų metų, mėnesio įvykius ir pamatysime dešimtis puikių dalykų, kurie vyksta  mūsų rajone.

Vasario pabaigoje Lazdijų kultūros centre vyko gabių ir talentingų mokinių apdovanojimai. Už nuopelnus rajoniniuose, zoniniuose, tarptautiniuose konkursuose, olimpiadose, turnyruose šiais mokslo metais apdovanoti 233 moksleiviai, 40 mokytojų, trenerių, ugdymo įstaigų vadovų. Buvo įvertinti mokiniai, kurie pasiekė laimėjimų mokslo, meno sporto srityse. Jei lyginsime pagal statistinius duomenis, tai 233 apdovanoti moksleiviai yra daugiau nei dešimtadalis visų, besimokančių mūsų rajono ugdymo įstaigose. O kur dar mokytojai, treneriai, kurie juos mokė ar rengė. Kiekvieną kartą kaip savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, turizmo ir sporto komiteto pirmininkė džiaugiuosi už savo kuruojamos srities žmones. Ir didžiuojuosi jais prisimindama, kad apdovanojant kartu su jų pavardėmis visuomet buvo minimas ir Lazdijų rajono vardas.

Kitas svarbus rajono švietimo bendruomenės pasiekimas – pernai metais laimėta galimybė dalyvauti programoje „Tūkstantmečio mokyklos“. Tai reiškia, kad į dvi rajono gimnazijas – Lazdijų Motiejaus Gustaičio ir Veisiejų Sigito Gedos – atkeliaus daugiau kaip 1 mln. 800 tūkst. eurų. Šios lėšos yra skirtos šių dviejų gimnazijų infrastruktūrai atnaujinti ir visų rajono mokyklų vadovų bei mokytojų profesinei kvalifikacijai kelti. Dalis šių lėšų – daugiau kaip 111,5 tūkst. eurų – jau yra panaudota. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijoje didžioji jų dalis nukreipiama į kultūrinį, įtraukųjį ugdymą bei lyderystę, kas yra prieinama visos savivaldybės mokiniams. Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijoje baigiama įrengti moderni edukacinė, projektuojama STEAM erdvės.

Atsinaujinusios „Tūkstantmečio mokyklų“ programos lėšomis gimnazijos su kitomis rajono ugdymo įstaigomis dalinsis ne tik infrastruktūra, mokymosi priemonėmis, bet ir atnaujintomis pedagoginių darbuotojų žiniomis, naujais veiklos modeliais. Šiandien jau galime pasidžiaugti, kad įgyvendinamos penkios finansuojamos kryptys: infrastruktūra, įranga ir mokymo priemonės, mokyklų vadovų ir pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas, tinklo mokyklų išteklių prieinamumo gerinimas, ugdymo veiklų ir užsiėmimų organizavimas. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijoje įsigyti Orfo muzikos instrumentai, 15 kompiuterių, projektuojama menų studija.

Po mokymų, kaip kurti integruoto ugdymo turinį naudojantis dirbtiniu intelektu, visiems savivaldybės mokyklų mokytojams jų pageidavimu įgytos 234 integruoto ugdymo turinio kūrimo platformos licencijos. Tai – pažangus, šiuolaikiškas įrankis mokytojams, leidžiantis lengvai ir taupant laiką kurti integruotas pamokas. Mokymo turinys mokiniams tampa įdomesnis, užduotys parenkamos tokios, kurios atitiktų mokinių poreikius.

Būtent mūsų rajono mokytojai vieni pirmųjų turi galimybę dirbti su nauja platforma.  Šalia programoje numatytų erdvių įrengimo tobulinamos kompetencijos universalaus dizaino mokymui taikymo praktiškai. Sudarytos galimybės specialiųjų poreikių mokiniams dalyvauti neformaliojo švietimo veikloje, pagerėjo šių mokinių lankomumas, įsitraukimas į ugdymo procesą. Ugdymo procese taikomas suomiškas modelis – fenomenais grįstas ugdymas. Visos savivaldybės mokyklos turi galimybę jį taikyti praktiškai.  

Perkamos STEAM ir įtraukiojo ugdymo stažuotės mokytojams, pagalbos specialistams, vadovams pažangiose Lietuvos mokyklose ir STEAM centruose. Štai taip mes panaudojame tuos beveik 2 mln. eurų, kuriuos gavome laimėję „Tūkstantmečio mokyklų“ programos projektą.

Visai be reikalo kai kurie feisbuke kritikuoja savivaldybę, kad daug šios programos lėšų keliauja mokytojų kvalifikacijai didinti. Negi pamirštame, kad nuo mokytojų kvalifikacijos priklauso ir mūsų vaikų žinios, mokymosi, egzaminų rezultatai.

Kam visa tai rašau?  Rašau Lazdijų rajono žmonėms – įvairaus amžiaus, tiems, kuriuos pažįstu, ir nepažįstamiems, ypač tiems, kurie feisbuke gaudyte gaudo „naujienas“ apie mūsų rajoną – jų pastaruoju metu ten pilna. Geros žinios, kurias transliuoja savivaldybė, komentatorių būna suniekinamos, sumaišomos su purvais. Juk jeigu žmogui kasdien kartosi, kad rajonas yra duobėje, tai jis vieną dieną tuo ir patikės. O tada gal sugalvos ieškotis darbo kitoje savivaldybėje.  

Mes, kurie likome čia gyventi ir dirbti šiam kraštui, neturėtume pasiduoti tokioms provokacijoms. Dažniau viešai kalbėkime ir rašykime apie mūsų pasiekimus, apie tai, kas yra gero, kaip patogu gyventi Lazdijų krašte. Geranoriškai padėkime visiems, kurie nori įleisti šaknis Lazdijų žemėje. Ir tegul tai bus mūsų atsakas tiems, kurie, patys čia gyvendami, purvu drabsto kaimynus.  

Jurgita Kurauskienė, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, turizmo ir sporto komiteto pirmininkė („Lazdijų žvaigždė“, 2024-03-08)

Autoriaus nuotrauka: 

Komentarai

Gal rajone gyventi ir gera jum ir jūsų hebrai.

Kad ir man už kuro čekius kas atiduotų, ir man būtų čia gera gyventi :)))))

Na gera gyventi rajone tiems,kurie gali ka nors nu…..int,ar apmoketi surinktus čekučius iš šiukšledėźiu.

Kandidatuokite išrinks nereiks verkt

Na, labai gera rašliavoti apie rajono ,,gerove,, ,kai pati tupi po itakingos daktares sparnu.Atsibuski,deputate, ir pažvelki apie rajono rodiklius respublikos lygmenyje.

Neskraidykite padebesiais, nes net tie kurie balsavo už jus pamatė kad dabar darbinami draugų draugai, giminaičiai ir t.t. Gal tikrai nereikia balsuoti už jus.

Kas gali traukt žmones keltis in Lazdijus tai tik švari gamta. Bet per dvi-tris kadencijas (ne)gerbiami politikieriai jau šitiek supaškudinot, kad nė prėg ruskio dar buvo nespėta padaryt. Ir elektra, ir sprogstamas dujotekis, ir žvyras kasamas, poežerės išparceliuotos ir išstūmdytos. Ar ne sarmata, ar jau tokios nepažinstat?

Susidarė įspūdis kad gyventi gera mūsų rajone tik jums, jūsų draugams. O kiek jaunų žmonių paliko darbą rajone dėl jūsų arogancijos, nesiskaitymo, bet lazda turi du galus, gal ir jums ir jūsų draugei ateis ta diena kada reikės išeiti iš šilto darbo...

Balsavau palaikiau bet labai nusivyliau.

Fantaziore tu. Tai tiesos sakymas dabar vadinamas - purvo drabstymu? Kiek ten tų žmonių komentuoja tam feisbuke? Gal ir norėtų daug kas tiesą pasakyt, bet užgniaužę savyje laiko, nes nenori ponios "užgauti", kad pasėkmių neliktų. Prisitaikykite šitą posakį sau, nes, ne viskas auksas, kas auksu žiba.

Mūsų rajone gera gyventi konservatoriams nes jie dabar darbinami, gal už paramą rinkimuose?

Viskas čia būtu gražu šitoje ,,ataskaitoje., bet baikite dalinti opiuma liaudžiai: kada pradėsite rajono gerovei?Atlieku,žemes mokesčiai,centro rajono betvarke šluotos jums reikia, o ne girtis projektais.Ne tamstos juk pinigais tai daroma.Danauskiene, Margeli,ko jūs tupite tyliai.

Ar tiesa kad laikina socialinių paslaugų centro vadovė merės giminė?

Stebuliuose uždarė biblioteką nes nebuvo nei vieno skaitytojo, dabar atvažiuos mobili biblioteka? Ar tai ne lėšų švaistymas Karauskiene atsakyk?