Juozas Žitkauskas: „Norėjau, kad iš antologijos tekstų pirmiausia atsivertų mūsų gražusis kraštas“

J. Žitkauskas: „Štai Vesiejuose neseniai pristatinėjome antologiją. Deja, renginys nesudomino nė vieno vietos gimnazijos pedagogo, nė vieno kultūros darbuotojo (neskaitant bibliotekininkių).“

Pirmą kartą rajono istorijoje išleista Lazdijų krašto rašytojų antologija „Žaliuose ežerynuose“. Joje – 86 autorių kūryba: nuo labai garsių iki kažkiek primirštų, bet vienaip ar kitaip susijusių su rajonu.
Knygą sudarė poetas, kultūros darbuotojas, cikras dzūkas Juozas Žitkauskas, ją išleido asociacija „Slinktys“. Leidinio sudarytojas sutiko atsakyti į korespondento Kęsto Sukacko klausimus, pasikalbėti apie antologijoje spausdinamą autorių kūrybą ir t. t.   

Didžiausias blogis – abejingumas ir nenoras žinoti daugiau, nei siekia nosis

– Atlikai milžinišką darbą. Esi minėjęs, kad Lazdijų krašto rašytojų antologiją sudarinėjai 10 metų. Gal gali atskleisti paslaptį, kaip kilo idėja tokią knygą išleisti, kas paskatino?

– Kadangi idėja kilo prieš daugiau nei dešimt metų, tai dabar labai sunku pasakyti, kaip ji radosi, jau nelabai ir atsimenu. Greičiausiai viską nulėmė mano nuo pat brandžios paauglystės pastovus domėjimasis mūsų krašto literatais. Būdamas devintokas nusipirkau 1987 m. išleistą V. Vanago „Lietuvių rašytojų sąvadą“ ir pirmiausia iš ten ant atskiro lapelio susirašiau mūsų krašte gimusius ir gyvenusius rašytojus. Ten jų aptikau beveik keturias dešimtis. Jau tada bandžiau sekti jų kūrybos bei gyvenimo pėdsakais. Iš to sekimo ir mano susidomėjimas Vincu Kazoku. Taigi, ta mintis manęs niekada nebuvo apleidusi. 2013 metais pradėjau sistemingai kaupti, skaityti bei atrinkinėti tekstus būsimai antologijai. Pirmieji treji metai buvo patys intensyviausi, vėliau entuziazmas sumažėjo dėl negauto finansavimo. Tačiau, net jau ir nieko nesitikėdamas, vis tiek savo krašto autorių knygas skaitydavau su rašikliu rankoje ir žymėdavausi galimus tekstus, kurie tiktų tokiai rinktinei.

– Šioje knygoje spausdinama 86 mūsų rajone gimusių, gyvenančių, gyvenusių bei dirbusių ir po pasaulį pasklidusių arba tik mūsų krašte vasaras leidusių, poilsiavusių autorių kūrinių ištraukos. Kaip pats rašei, atviriau ar mažiau akivaizdžiai, bet Lazdijų kraštas turėjo įtakos visų jų kūrybai. Dauguma žmonių žinojo, kad mūsų krašte gimė, mokėsi ir kūrė jau anapilin išėję vieni talentingiausių šalies poetų Sigitas Geda, kurio 80 metų jubiliejų ką tik pažymėjome, Lazdijuose mokytojavusi Salomėja Nėris, poetas Vincas Kazokas, prozininkė Bitė Vilimaitė bei kiti. Iš čia kilę ir dabar savo kūriniais garsina literatūros kritikas Valentinas Sventickas, pas močiutę Maišymų kaime vaikystėje vasaras leidęs poetas Aidas Marčėnas, Veisiejuose gyvenęs vienas garsiausių šiuolaikinės kartos poetų Gintaras Bleizgys, rašytojas Romas Sadauskas bei šiuo metu Bugiedos kaime gyvenantis poetas Jonas Liniauskas. Visų ir neišvardinsi, tačiau kaip tau pavyko surasti ir plačiau visuomenei pristatyti dar daugiau nei prieš 400 metų Šventežeryje gimusį pirmąjį Biblijos vertėją į lietuvių kalbą Samuelį Boguslavą Chilinskį, Vincą Palukaitį, Vytautą Volertą ir kitus primirštus autorius?

– Dėl to, kad nuolat domėjausi. Apie tai, kad Šventežeryje gimęs S. B. Chilinskis, nurodoma visuose žinynuose. Tik reikia juos paskaitinėti. Ankstesniuose šaltiniuose jo gimimo vieta buvo nurodoma su klaustuku, tačiau pastarojo meto medžiagoje jokių klaustukų nebelikę.

Apie tai, kad V. Palukaitis XIX a. antroje pusėje mokytojavo Kapčiamiestyje, taip pat rasime visuose žinynuose, o tarpukario periodiniuose leidiniuose dar ir pridedama, kad tuo metu Kapčiamiestyje būta vienos geriausių to meto Lietuvoje mokyklų. Tad kaip aš, būdamas kapčiamiestietis, į tai galėjau nekreipti dėmesio? V. Volertas labiau yra mūsų laikų prozininkas, gimęs 1921 metais, miręs prieš 11 metų, tad apie jį, kiek žinau, Noragėlių, Krikštonių žmonės žino ir neabejingi jo atminimui. Štai Krikštonių parapijos klebonijoje 1992 m. buvo atidaryta V. Volerto biblioteka. Nežinau, ar ji šiandien veikia.

Antologijoje yra ir daugiau autorių, kurie Lazdijų rajone nežinomi arba primiršti. Kad ir netoli Lazdijų, Viskakarčemės kaime gimęs poetas Vidas Marcinkevičius... Čia būtų galima ir daugiau pavardinti. Manau, kad tas nežinojimas yra ne iš nežinojimo tiesiog, o iš nenoro žinoti, savotiško abejingumo. Prisiminkime, po kiek metų praėjus nuo S. Gedos mirties buvo pastatyta nuoroda kelyje Leipalingis–Veisiejai į jo gimtinės vietą Paterų kaime... Arba kada Veisiejų gimnazija pavadinta poeto vardu?

Ne kartą esu Kapčiamiestyje kalbėjęs apie V. Palukaitį, akcentavęs ir tą faktą apie geriausią 19 amžiaus Lietuvoje mokyklą... Ir kas iš to? Gal šiandien muziejuje ir yra apie tai informacija, bet vietos pedagogų tai visai nesudomino. Man gaila, kad iki šiol mano tėviškėje labai daug neįamžintų iškilių asmenybių, kurių kūrybos taip pat yra ir antologijoje. Didžiausias blogis – abejingumas ir nenoras žinoti daugiau, nei siekia nosis. Štai Veisiejuose neseniai pristatinėjome antologiją. Deja, renginys nesudomino nė vieno vietos gimnazijos pedagogo, nė vieno kultūros darbuotojo (neskaitant bibliotekininkių). Liūdna, ką čia daugiau ir pasakyti.

Atsisakė savo kūrybą publikuoti antologijoje
    
– Tau teko spręsti didelę dilemą – kaip pasirinkti ir kokias autorių kūrinių ištraukas spausdinti šioje antologijoje. Turbūt buvai sukūręs savo metodiką, kuria naudojaisi?

– Tikrai nelengva. Metodika buvo labai paprasta – norėjau, kad iš antologijos tekstų pirmiausia atsivertų mūsų gražusis kraštas. Tad pirmenybė buvo teikiama tokiems tekstams, kuriuose yra tiesioginių nuorodų arba užuominų į konkrečias vietoves, nebent jiems pritrūkdavo kūrybinės, literatūrinės brandos. Jeigu tokių nebūdavo, rinkdavausi, kas šalia to arčiausia. Be abejo, antologijos sudarymas – gana subjektyvus autoriaus pasirinkimas. Tačiau bene sunkiausia buvo atsirinkti mūsų svarbių krašto rašytojų S. Gedos, R. Sadausko, G. Bleizgio, Dianos Šarakauskaitės kūrybą, kur tų užuominų tiek daug, kad iš kiekvieno jų galima padaryti atskiras antologijas. Šie autoriai yra pavyzdys, kaip gimtinė maitina savo kūrėją, nepriklausomai nuo jo gyvenamosios vietos.

– Ar buvo tokių autorių, kuriuos buvo sunku įkalbinti spausdinti kūrybą antologijoje, ar buvo dvejojančių, juk kuriantys žmonės dažnai keičia savo nuomonę?

Viena autorė atsisakė savo kūrybą publikuoti antologijoje. Nepykstu dėl to. Kiekvieno apsisprendimo teisė.

Antologija nebūtų pasirodžiusi, jei...

– Turbūt sutiksi, kad tokios didelės apimties antologijos išleidimas yra procesas. Kas tau padėjo šiame sudėtingame darbe?

– Pirmiausia ši antologija nebūtų pasirodžiusi, jeigu Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka nebūtų pateikusi paraiškos Lietuvos kultūros tarybai ir nelaimėjusi konkurso. Tad idėjos talkininkė ir palaikytoja buvo bibliotekos direktorės pavaduotoja Asta Mickevičienė, vėliau daug dirbau su Vida Levy. Pagrindinė komanda, kuri knygą rengė ir puošė, buvo dailininkė-dizainerė Gabija Matkutė, maketuotojas Rokas Gelažius, korektorės Rasa Milerytė, Ilona Čiužauskaitė. Per patį antologijos piką visą laiką buvo atverstas Albino Jarmalos parengtas ir išleistas žinynas „Lazdijų krašto žmonės“ (o kai ko ten pritrūkdavo, tai skambindavau Albinui ir teiravausi).

– Manau, kad Lazdijų krašto rašytojų antologija „Žaliuose ežerynuose“ yra prestižinis leidinys mūsų kraštui, kurį paskaitęs supranti, kiek daug čia gyveno ir gyvena sumanių, talentingų rašytojų, rašančių ir kuriančių žmonių. Ši antologija jau buvo pristatyta Vilniaus knygų mugėje, Lazdijų bibliotekoje, Lietuvos rašytojų sąjungoje. Kur dar esi numatęs antologiją pristatyti?

– Bene intensyviausias pristatymų maratonas laukia balandžio 19–21 dienomis Lazdijų rajone. Tuo metu antologiją pristatysime Rudaminoje, Šeštokuose, Krosnoje, Avižieniuose, Kapčiamiestyje, Kučiūnuose, Seirijuose, Krikštonyse ir Šventežeryje. Gegužės mėnesį suplanuotas pristatymas Klaipėdoje, dar laukia Kaunas...

– Kaip sudarytojas ar esi gavęs atsiliepimų, pageidavimų, o galbūt ir pastabų?

– Taip, esu sulaukęs ir pagyrimų, ir priekaištų. Priekaištų, panašu, kad dar bus daugiau, ir, įtariu, kad jie panašūs – kodėl nėra vieno ar kito autoriaus. Sudarinėdamas antologiją mėginau vadovautis kokybės ir kiekybės principu. Kur buvo įmanoma, kokybės kartelę teko šiek tiek ir nuleisti. Tačiau gali būti, kad dėl žmogiško faktoriaus – nežinojimo – vieną ar kitą autorių praleidau. Tai nėra gerai, bet kam gi nepasitaiko...   

– Kaip ši knyga yra platinama, kur ją įsigyti?

– Žinoma, pirmiausia knygą bus galima įsigyti per pristatymus. Šiuo metu antologija jau prekiaujama interneto knygynuose: www.slinktys.lt, www.knygos.lt, www.patogupirkti.lt. Deja, didžiuosiuose knygynuose mes nelabai pageidaujami.  
 
– Tavo gyvenimas ir darbas susijęs su literatūra, tavo galva nuolat pilna idėjų, minčių, kurios neleidžia nurimti. Todėl pabaigoje paklausiu: kokie ateities planai, kuo dar mus nudžiuginsi?

– Be kasdieninių darbų, šiuo metu renginiu naują savo eilėraščių knygą dzūkų tarme. Taip pat rašau libretą miuziklui, kurio premjera planuojama lapkričio mėnesį Varėnoje.

–  Ačiū už pokalbį.

,,Lazdijų žvaigždė"

 

Autorius: 
„Lazdijų žvaigždės“ inf.

Komentarai

Šaunu,kad žmogus turi užsibrėžęs daug tikslų ir jų nuosekliai siekia.Tik kodėl taip negatyviai apie savo krašto žmones?Bent jau kapčiamiestiečiai iki šiol buvo geranoriški ir supratingi.Nereikia susireikšminti.Truputėlis dėkingumo ir santūrumo dar niekam nepakenkė.Juozai,nemoki tu dzūkiškai.Nesityčiok iš mūsų tarmės.Taip niekur Dzūkijoje nekalbėjo ir nekalba.Naujadarai ir galūnių kaitaliojimas-ne dzūkų kalba.

Atsivėrė.Su komentarais.Kada gi baigsis šitas SPAMAS?

Ein toller Artikel, Danke. Ich habe ihn auf Facebook geteilt <br> <br> und etliche Likes bekommen :)..<br> <br> <br> <br> my blog - <a href="https://amzn.to/3IaIXr5">Christel Baumgart</a>

Une interface dédiée à l’hébergement / upkeep est également mise à disposition afin de vous <br> <br> permettre de visualiser l’état de votre serveur, les interventions de maintenance passées et futures, and so on.<br> <br> <br> <br> Review my page; référence des agences digitales - http://adbritedirectory.com/Agence-Net-%C3%80-Paris-Cr%C3%A9ation-De-Sites-Web_360169.html

What's up, this weekend is fastidious for me, since this occasion i am reading this great informative post here at my residence. https://drive.google.com/drive/folders/1mKjvjnUzJvnkvHPdYY01MVI290rRZncr

Hi, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious if you get a <br> <br> lot of spam responses? If so how do you protect against it, any plugin or anything you can suggest?<br> <br> I get so much lately it's driving me mad so any support <br> <br> is very much appreciated.<br> <br> <br> <br> Here is my homepage ... <a href="http://kylerjvdb772zdrowie2022.huicopper.com/zadbaj-o-swoja-odpornosc-poprzez-zmiane-nawykow-zywieniowych">http://kylerjvdb772zdrowie2022.huicopper.com/zadbaj-o-swoja-odpornosc-poprzez-zmiane-nawykow-zywieniowych</a>

I'm really enjoying the design and layout of your blog.<br> <br> It's a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a <br> <br> developer to create your theme? Superb work!<br> <br> <br> <br> my site - http://chancecczp667zdrowie.theburnward.com/odpowiednio-ulozona-dieta-a-takze-systematyczna-fizyczna-aktywnosc-moze-pomoc-odmienic-twoje-funkcjonowanie-na-co-dzien - <br> <br> http://chancecczp667zdrowie.theburnward.com/odpowiednio-ulozona-dieta-a-takze-systematyczna-fizyczna-aktywnosc-moze-pomoc-odmienic-twoje-funkcjonowanie-na-co-dzien

I've learn a few excellent stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting.<br> <br> I surprise how much attempt you set to make this kind of fantastic informative site.<br> <br> <br> <br> <br> <br> Feel free to visit my webpage ... <a href="https://atavi.com/share/w59cnozn3wfx">https://atavi.com/share/w59cnozn3wfx</a>

Greetings from Idaho! I'm bored to tears at work so <br> <br> I decided to browse your blog on my iphone during lunch break.<br> <br> I enjoy the knowledge you present here and can't wait to take a look when I <br> <br> get home. I'm amazed at how fast your blog loaded on my mobile ..<br> <br> I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, wonderful blog!<br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> Also visit my web blog https://postheaven.net/belisaijvw/zastanawiasz-sie-jak-skorzystac-z-uslug-online-zdjecia-to-latwe-mozesz-fpjz - https://postheaven.net/belisaijvw/zastanawiasz-sie-jak-skorzystac-z-uslug-online-zdjecia-to-latwe-mozesz-fpjz

Just wish to say your article is as surprising. The clearness in your <br> <br> post is simply cool and i can assume you're an expert on this subject.<br> <br> Fine with your permission allow me to grab your feed to keep up to date <br> <br> with forthcoming post. Thanks a million and <br> <br> please keep up the rewarding work.<br> <br> <br> <br> Also visit my blog post ... <a href="http://cesarfgrj923zdrowie.iamarrows.com/regularnie-wykonywana-aktywnosc-fizyczna-a-takze-prawidlowo-zbilansowany-jadlospis-moze-pomoc-odmienic-twoja-codziennosc">http://cesarfgrj923zdrowie.iamarrows.com/regularnie-wykonywana-aktywnosc-fizyczna-a-takze-prawidlowo-zbilansowany-jadlospis-moze-pomoc-odmienic-twoja-codziennosc</a>

I've been exploring for a little for any high-quality articles or weblog posts in this sort of <br> <br> house . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site.<br> <br> Studying this information So i am glad to express that I've a very just right <br> <br> uncanny feeling I discovered just what I needed. I so much unquestionably will <br> <br> make certain to do not omit this web site and give it a look regularly.<br> <br> <br> <br> <br> <br> My webpage :: <a href="https://www.blurb.com/user/adiisri862">https://www.blurb.com/user/adiisri862</a>

This excellent website definitely has all the information I needed about this subject and didn't know who to ask.<br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> Also visit my page: https://spisfirmonline.eu/ - https://spisfirmonline.eu/

I have been surfing on-line greater than three hours lately, but I by no means found any <br> <br> attention-grabbing article like yours. It's pretty value sufficient for me.<br> <br> In my view, if all site owners and bloggers made good content material as you did, the net will likely be a lot <br> <br> more helpful than ever before.<br> <br> <br> <br> My web-site; https://bazafirmonline.eu/ - https://bazafirmonline.eu/

This paragraph will help the internet viewers for creating new web site <br> <br> or even a weblog from start to end.<br> <br> <br> <br> Here is my blog; http://go.bubbl.us/d93197/d74f?/Bookmark - http://go.bubbl.us/d93197/d74f?/Bookmark

I like it when people get together and share opinions.<br> <br> <br> <br> Great site, keep it up!<br> <br> <br> <br> Review my page; <a href="http://rafaelapby374zdrowie2022.yousher.com/regularnie-wykonywana-aktywnosc-fizyczna-oraz-zdrowa-dieta-pomoze-odmienic-twoje-codzienne-zycie">http://rafaelapby374zdrowie2022.yousher.com/regularnie-wykonywana-aktywnosc-fizyczna-oraz-zdrowa-dieta-pomoze-odmienic-twoje-codzienne-zycie</a>

Aw, this was an incredibly nice post. Spending <br> <br> some time and actual effort to generate a top notch article… <br> <br> but what can I say… I procrastinate a whole lot and don't seem to get nearly anything done.<br> <br> <br> <br> <br> <br> my website; https://firmowykatalog.eu/ - https://firmowykatalog.eu/

Link exchange is nothing else but it is only placing the other person's weblog link on your page at proper place and other person will also do <br> <br> similar for you.<br> <br> <br> <br> My web-site ... https://spisorganizacji.eu/ - https://spisorganizacji.eu/

Hi, yes this article is in fact pleasant and I have learned lot of things from it <br> <br> about blogging. thanks.<br> <br> <br> <br> Feel free to surf to my blog post - <a href="https://spisorganizacji.eu/">https://spisorganizacji.eu/</a>

Hi there everyone, it's my first visit at this website, and post is <br> <br> actually fruitful in support of me, keep up posting these types of posts.<br> <br> <br> <br> <br> <br> Here is my webpage :: https://spisorganizacji.eu/ - https://spisorganizacji.eu/

Hi, There's no doubt that your blog could possibly be having browser compatibility problems.<br> <br> When I look at your web site in Safari, it looks fine however, if opening in IE, it has some <br> <br> overlapping issues. I just wanted to provide you with a quick heads up!<br> <br> <br> <br> Other than that, fantastic blog!<br> <br> <br> <br> My blog post ... https://spisorganizacji.eu/ - https://spisorganizacji.eu/

I am in fact happy to glance at this website posts which includes lots of <br> <br> useful facts, thanks for providing these kinds of information.<br> <br> <br> <br> My web blog: <a href="https://bazafirmonline.eu/">https://bazafirmonline.eu/</a>

Pretty! This was an incredibly wonderful article.<br> <br> Many thanks for supplying this info.<br> <br> <br> <br> Here is my web-site; https://spisorganizacji.eu/ - <br> <br> https://spisorganizacji.eu/

Thanks for sharing your thoughts about www. Regards<br> <br> <br> <br> Feel free to visit my site - <a href="https://firmowykatalog.eu/">https://firmowykatalog.eu/</a>

I always spent my half an hour to read this weblog's posts every day along with a mug of coffee.<br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> My web page ... https://firmowykatalog.eu/ - https://firmowykatalog.eu/

Hello would you mind letting me know which web host you're utilizing?<br> <br> I've loaded your blog in 3 different internet browsers <br> <br> and I must say this blog loads a lot quicker then most.<br> <br> Can you suggest a good internet hosting provider at a honest price?<br> <br> Kudos, I appreciate it!<br> <br> <br> <br> Look at my web blog <a href="https://bazafirmonline.eu/">https://bazafirmonline.eu/</a>

Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.<br> <br> Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how could we communicate?<br> <br> <br> <br> <br> <br> Feel free to visit my web-site <a href="https://aselah-ejabat.com/index.php/user/hotbamboo6">sv388</a>

Hi to every one, the contents present at this web site are in fact remarkable for people experience, well, keep up the good work <br> <br> fellows.<br> <br> <br> <br> Also visit my web-site; https://bazafirmonline.eu/ - https://bazafirmonline.eu/

I just like the valuable info you supply on your articles.<br> <br> I'll bookmark your weblog and test once more right here regularly.<br> <br> I'm fairly certain I'll be informed many new stuff proper right here!<br> <br> Good luck for the next!<br> <br> <br> <br> Here is my blog: <a href="https://spisorganizacji.eu/">https://spisorganizacji.eu/</a>

When someone writes an post he/she keeps the thought of a user in his/her <br> <br> mind that how a user can know it. Therefore that's why this piece of writing <br> <br> is great. Thanks!<br> <br> <br> <br> Also visit my blog: play eggy car - https://eggycar.live/

I couldn't resist commenting. Well written!<br> <br> <br> <br> Take a look at my web-site; http://test2.premium4best.eu/ - http://test2.premium4best.eu/

Hey there would you mind sharing which blog platform you're working with?<br> <br> I'm planning to start my own blog soon but I'm having a tough time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and <br> <br> Drupal. The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and <br> <br> I'm looking for something completely unique. <br> <br> P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!<br> <br> <br> <br> Feel free to visit my web page - <a href="https://firmowykatalog.eu/">https://firmowykatalog.eu/</a>

Remarkable things here. I'm very glad to look your post.<br> <br> <br> <br> Thank you a lot and I am looking forward to contact you.<br> <br> Will you kindly drop me a e-mail?<br> <br> <br> <br> Feel free to surf to my page - https://spisfirmonline.eu/ - <br> <br> https://spisfirmonline.eu/

Hi! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell <br> <br> you I really enjoy reading your posts. Can you <br> <br> suggest any other blogs/websites/forums that deal with the same topics?<br> <br> Thanks!<br> <br> <br> <br> Stop by my blog post: <a href="https://firmowykatalog.eu/">https://firmowykatalog.eu/</a>

Hey there would you mind letting me know which web <br> <br> host you're utilizing? I've loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.<br> <br> Can you suggest a good web hosting provider at a honest price?<br> <br> Cheers, I appreciate it!<br> <br> <br> <br> Also visit my page ... https://bazafirmonline.eu/ - https://bazafirmonline.eu/

Normally I do not read post on blogs, but I would like to say that this write-up very forced me to take a look at and do it!<br> <br> Your writing taste has been amazed me. Thanks, quite nice article.<br> <br> <br> <br> <br> <br> Feel free to visit my blog post <a href="https://cb1cb400.ru/user/peacetenor1/">slot pulsa</a>

Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo <br> <br> News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?<br> <br> I've been trying for a while but I never seem to get there!<br> <br> <br> <br> Cheers<br> <br> <br> <br> My web page tabloid - http://shareyourtime.site

Hi there just wanted to give you a brief heads up and <br> <br> let you know a few of the images aren't loading properly. I'm not sure why but I <br> <br> think its a linking issue. I've tried it in two different <br> <br> internet browsers and both show the same results.<br> <br> <br> <br> Also visit my web site - <a href="https://bazafirmonline.eu/">https://bazafirmonline.eu/</a>

You really make it seem so easy with your presentation but I find this <br> <br> topic to be really something which I think I would never understand.<br> <br> It seems too complex and extremely broad for me. I am looking forward for your next post, I'll try to <br> <br> get the hang of it!<br> <br> <br> <br> Feel free to surf to my web site https://spisfirmonline.eu/ - https://spisfirmonline.eu/

With havin so much content do you ever run into any issues of <br> <br> plagorism or copyright violation? My website <br> <br> has a lot of exclusive content I've either written myself or outsourced but it looks like a lot of it is <br> <br> popping it up all over the internet without my authorization. Do you <br> <br> know any methods to help stop content from being ripped off?<br> <br> <br> <br> I'd definitely appreciate it.<br> <br> <br> <br> Here is my website ... <a href="https://www.blurb.com/user/comiccarol16">togel online</a>

Kiedy sąd nie ogłosi upadłości? It's fantastic that you are getting ideas from this paragraph as well as from our discussion made here. Do jakiego wydziału wniosek o upadłość konsumencką?

Good way of explaining, and good piece of writing to obtain information concerning <br> <br> my presentation subject, which i am going to present in academy.<br> <br> <br> <br> <br> <br> My website :: <a href="https://bazafirmonline.eu/">https://bazafirmonline.eu/</a>

Статейное и ссылочные продвижение, пирамиды ссылок, и построение PBN site (пирамиды сайтов) ссылочные методы продвижения В наши дни, практически каждый человек пользуется интернетом. С его помощью можно отыскать любую данные из разных интернет-поисковых систем и источников. Для кого-то личный сайт — это хобби. Однако, большая часть применяют разработанные проекты для дохода и привлечение прибыли. У вас имеется собственный сайт и вы желаете привлечь на него максимум посетителей, но не знаете с чего начать? Предлагаем статейное и ссылочные продвижение, пирамиды ссылок, а также построение PBN site (пирамиды сайтов), увеличение рейтинга вашего сайта и много других способов продвижения. Заказать продвижение, прогон Хрумером и ГСА можно в telegram. Наш канал в телеграмм https://t.me/PromoPult про поисковое продвижение

Good day! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new project in a community in the same niche.<br> <br> Your blog provided us valuable information to work <br> <br> on. You have done a extraordinary job!<br> <br> <br> <br> My blog - https://firmowykatalog.eu/ - https://firmowykatalog.eu/

A Vehicle Shuttle bus Service gives practical transportation for travelers, generally <br> <br> in minibusses or trucks. It offers set up pick-up and also drop-off factors, providing airport terminals, hotels and resorts,<br> <br> and also various other places. Travelers can book seats in advance, ensuring trustworthy as well as cost-efficient transit for teams <br> <br> or even people. It is actually a popular choice for <br> <br> airport moves and short-distance traveling.<br> <br> <br> <br> Feel free to surf to my web blog :: <a href="https://tagpacker.com/user/ArianaMccoy">Click Here</a>

Link exchange is nothing else except it is just <br> <br> placing the other person's webpage link on your page at suitable place and other person will also do similar in support of you.<br> <br> <br> <br> <br> <br> my blog post https://bazafirmonline.eu/ - https://bazafirmonline.eu/

I'm amazed, I have to admit. Rarely do I come across a blog that's equally <br> <br> educative and interesting, and let me tell <br> <br> you, you have hit the nail on the head. The issue is something not enough folks are speaking <br> <br> intelligently about. I am very happy that I stumbled <br> <br> across this during my search for something concerning <br> <br> this.<br> <br> <br> <br> My web-site ... <a href="https://bazafirmonline.eu/">https://bazafirmonline.eu/</a>

Fantastic beat ! I would like to apprentice <br> <br> even as you amend your web site, how could i subscribe for <br> <br> a blog web site? The account helped me a appropriate deal.<br> <br> <br> <br> I had been tiny bit familiar of this your broadcast <br> <br> provided bright transparent concept<br> <br> <br> <br> Take a look at my homepage - nba wordle guide - https://edpinternationalafrica.com/nba-wordle-slam-dunk-dominating-the-court-of-words/

Excellent article. Keep writing such kind of info on your site.<br> <br> Im really impressed by it.<br> <br> Hey there, You have done a fantastic job. I will certainly digg it and for my part recommend to my friends.<br> <br> I'm confident they will be benefited from this web site.<br> <br> <br> <br> My site http://finnorii176zdrowie2022.lucialpiazzale.com/poprzez-odmiane-przyzwyczajen-dietetycznych-mozesz-dbac-o-wlasny-stan-zdrowotny - http://finnorii176zdrowie2022.lucialpiazzale.com/poprzez-odmiane-przyzwyczajen-dietetycznych-mozesz-dbac-o-wlasny-stan-zdrowotny

I've read some just right stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting.<br> <br> <br> <br> I surprise how so much effort you set to create <br> <br> this sort of wonderful informative site.<br> <br> <br> <br> Visit my blog post - <a href="https://izmirsehitgazider.com/author/spearepoch5/">login presidenwin88</a>

Hello! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could <br> <br> locate a captcha plugin for my comment form? I'm using the same blog platform as yours and I'm having difficulty finding one?<br> <br> Thanks a lot!<br> <br> <br> <br> my blog ... https://spisorganizacji.eu/ - https://spisorganizacji.eu/