Nuomonės

A. Mikelionis: tik nereikia mūsų gąsdinti. Arba nepatogus Suvalkų koridorius

Per mūsų rajoną judėjo Lietuvos karinė technika: važiavo karinės mašinos, pakelėmis ėjo automatais ginkluoti kariai, judėjo tanketės ir šarvuočiai. Mane, bestovintį pakelėje ir stebintį mūsų kariuomenės judėjimą, apėmė pasididžiavimo Lietuva ir jos kariuomene jausmas.

Skaityti daugiau

J. Kurauskienė: duodame, bet imti norinčiųjų – maža1

Visuomet žaviuosi mūsų rajono kaimų bendruomenėmis, kitomis visuomeninėmis organizacijomis. Jos, sudarytos iš pačių aktyviausių tos vietos žmonių ar bendraminčių, yra pagrindinė rajono varomoji jėga.

Skaityti daugiau

V. Danauskienė: tarybos nario pareigos – ne laidotuvių organizavimas6

Vietos savivaldos įstatymas labai aiškiai ir svarbiausia – imperatyviai numato pareigą, taigi – prievolę, savivaldybės tarybos nariui – priimti savivaldybės gyventojus bei atsiskaityti vietos bendruomenei apie savo veiklą.

Skaityti daugiau

R. Sadauskas-Kvietkevičius: ar Lazdijų krašte gali gyventi laimingi žmonės?

Rodos, dar užvakar galvojau, kad vasara tik prasideda. O vakar Kapčiamiesčio girioje tiesiai nuo uogienojų į burną rinkau prisirpusias bruknes.

Skaityti daugiau

A. Mikelionis: nei pakarta, nei paleista – nepavydėtina Lazdijų merės padėtis10

Reikia pripažinti, kad nelemtas čekučių skandalas sudavė labai rimtą ir skaudų smūgį Lazdijų rajono merei A. Miškinienei. Bokso terminais tai dar ne nokautas, bet galingas nokdaunas. Pasirodo, yra dalykų, kurie išverčia iš klumpių net tokią nepataisomą optimistę, trykštančią milžiniška energija.

Skaityti daugiau

M. Jančiukas: aišku, galėjau pranešti savivaldybės komisijai, kad mano avis užpuolė vilkai

Ūkininkų laikomus gyvulius drasko ne tik vilkai, bet ir valkataujantys neprižiūrimi šunys. Liepos 6 dieną tuo įsitikinau radęs stipriai apdraskytus 4 pusmetinius ėriukus ir vieną seną avį.

Skaityti daugiau

K. Sukackas: kuris pirmasis pasielgs sąžiningai – atsistatydins?16

Čekučių skandalas atskleidė, kokie esame godūs ir kaip kiekvieno pirštai linksta į save. Jeigu patekai į valdžią, tai imk visa sauja, kol yra galimybė.

Skaityti daugiau

R. Sadauskas-Kvietkevičius: ar kaimo turizmo saulėlydis – neišvengiamas?3

Jau po šv. Jono, diena per kacino plauką trumpesnė, bet vasara tik dabar įsibėgėjo, nes birželio pradžioje jos tikrumu neleido patikėti šalnos, o paskui viską išdegino sausra. Bet atsigriebsime liepą, kai ir lietaus, ir šilumos, ir sezoninio uždarbio visiems turėtų užtekti.

Skaityti daugiau

A. Mikelionis: Lazdijų rajono savivaldybėje visu greičiu vyksta akcija „Valymas 2“16

Nors visą Lietuvos savivaldą, o kartu ir Lazdijų rajono savivaldybę su mere A. Miškiniene priešakyje krečia čekučių skandalas, tuo pačiu metu Lazdijų savivaldybėje vyksta masinis darbuotojų keliavimas iš darbo joje į gatvę. Juk viskas jau buvo matyta 2019 metais, kai į darbą atėjo nauja šluota – merė A. Miškinienė.

Skaityti daugiau

V. Semeška: po čekučių skandalo – atlyginimai savivaldybių politikams1

Seime mes sprendžiame problemą, kurios nebūtų, jeigu savivaldybėse įstatymo leidėjo suteikta laisve nebūtų piktnaudžiaujama. Iki šiol savivaldybės pačios savo reglamentuose galėjo nusistatyti išmokos, susijusios su tarybos nario veikla, dydį bei tvarką.

Skaityti daugiau