Nuomonės

J. Stankevičius: baigėsi rinkimai – baigėsi ir kuro kompensacijos4

Apie 200 darbuotojų (pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų, mokytojų padėjėjų, bibliotekininkų, kultūros ir meno įstaigų kultūros ir meno darbuotojų; gydytojų, slaugytojų ir kitų sveikatos priežiūros specialistų, socialinių paslaugų srities darbuotojų) nuo spalio 1 dienos negaus kelionės išlaidų kompensacijų už atvykimą į darbą ir grįžimą iš j

Skaityti daugiau

Z. Sabaliauskas: ne Vilniui spręsti, kaip turi atrodyti Veisiejai2

Viešojoje erdvėje ilgai netilo diskusijos dėl Ančios ežere, Veisiejuose, esančių gyventojų lieptelių. Įvairios institucijos grasino sankcijomis, ragino griauti.  Žinoma, mums būtų buvę labai gaila jų netekti. Ne tik dėl patogumo. Liepteliai yra šimtametis Veisiejų paveldas, Veisiejų veidas. 

Skaityti daugiau

A. Dapkūnas: turbūt merė norėjo įrodyti, kad ne pėsčia

Manau, normalus reiškinys, kad merė arė, norėdama įrodyti, kad gali tą daryti ne tik vyrai, bet ir moterys. Ji juk valdžioje būdama atstovauja visiems. Be to, pati kilusi iš kaimiškos vietovės, todėl norėjo parodyti, kad arti moka.

Skaityti daugiau

R. Sadauskas-Kvietkevičius: daugiau turistų į Lazdijų kraštą priviliotų tik draudimas čia lankytis

„Atsikėliau rytą ir galvoju: ką čia šiandien veikti? Pirma mintis – gal neiti į teatrą?“ – anądien šaipėsi iš skandalingųjų Lietuvos nacionalinio dramos teatro reklaminių plakatų poetas Antanas A. Jonynas.

Skaityti daugiau

A. Mikelionis: tik nereikia mūsų gąsdinti. Arba nepatogus Suvalkų koridorius

Per mūsų rajoną judėjo Lietuvos karinė technika: važiavo karinės mašinos, pakelėmis ėjo automatais ginkluoti kariai, judėjo tanketės ir šarvuočiai. Mane, bestovintį pakelėje ir stebintį mūsų kariuomenės judėjimą, apėmė pasididžiavimo Lietuva ir jos kariuomene jausmas.

Skaityti daugiau

J. Kurauskienė: duodame, bet imti norinčiųjų – maža1

Visuomet žaviuosi mūsų rajono kaimų bendruomenėmis, kitomis visuomeninėmis organizacijomis. Jos, sudarytos iš pačių aktyviausių tos vietos žmonių ar bendraminčių, yra pagrindinė rajono varomoji jėga.

Skaityti daugiau

V. Danauskienė: tarybos nario pareigos – ne laidotuvių organizavimas6

Vietos savivaldos įstatymas labai aiškiai ir svarbiausia – imperatyviai numato pareigą, taigi – prievolę, savivaldybės tarybos nariui – priimti savivaldybės gyventojus bei atsiskaityti vietos bendruomenei apie savo veiklą.

Skaityti daugiau

R. Sadauskas-Kvietkevičius: ar Lazdijų krašte gali gyventi laimingi žmonės?

Rodos, dar užvakar galvojau, kad vasara tik prasideda. O vakar Kapčiamiesčio girioje tiesiai nuo uogienojų į burną rinkau prisirpusias bruknes.

Skaityti daugiau

A. Mikelionis: nei pakarta, nei paleista – nepavydėtina Lazdijų merės padėtis10

Reikia pripažinti, kad nelemtas čekučių skandalas sudavė labai rimtą ir skaudų smūgį Lazdijų rajono merei A. Miškinienei. Bokso terminais tai dar ne nokautas, bet galingas nokdaunas. Pasirodo, yra dalykų, kurie išverčia iš klumpių net tokią nepataisomą optimistę, trykštančią milžiniška energija.

Skaityti daugiau

M. Jančiukas: aišku, galėjau pranešti savivaldybės komisijai, kad mano avis užpuolė vilkai

Ūkininkų laikomus gyvulius drasko ne tik vilkai, bet ir valkataujantys neprižiūrimi šunys. Liepos 6 dieną tuo įsitikinau radęs stipriai apdraskytus 4 pusmetinius ėriukus ir vieną seną avį.

Skaityti daugiau