Šviesios atminties V. Prajara Lazdijų krašto muziejui padovanojo tūkstantį eksponatų

Užsukite į muziejų ir pamatykite patys, kokį gausų vertingų eksponatų lobyną Lazdijų krašto ir visos Lietuvos žmonėms padovanojo šviesios atminties dvasininkas V. Prajara.

Neseniai į amžinybę iškeliavo Lazdijų krašto šviesuolis, Krikštonių Kristaus karaliaus ir Seirijų Švenčiausiosios Mergelės Marijos Škaplierinės parapijų klebonas kanauninkas, Lazdijų rajono garbės pilietis Vytautas Prajara. Net 30 metų jis tarnavo Metelių Kristaus atsimainymo parapijoje, daug jėgų įdėjo Kryžių diecezinei šventovei atstatyti. Už nuopelnus atnaujinant minėtą šventovę, dvasininkui suteiktas garbės kanauninko titulas. Aštuoniolika metų jis ėjo ir Lazdijų dekanato dekano pareigas.

V. Prajara Lazdijų krašte paliko įspaustus itin ryškius savo veiklos pėdsakus. Prisimename jį kaip nuoširdų dvasininką, atsidavusį savo pašaukimui, nuostabų žmogų, puikų muzikantą, aktyvų bendruomenės narį, aistringą bibliofilą. Pagerbiant šviesuolio atminimą, Lazdijų krašto muziejuje atidaryta jo surinktų ir muziejui dovanotų eksponatų paroda.

Muziejui jis yra padovanojęs apie 1000 eksponatų: maldaknygių, religinės literatūros, grožinės literatūros, vadovėlių, periodinių leidinių, laikraščių, žurnalų, šventų paveikslėlių kolekciją.

Ypač vertinga didžiulė senų maldaknygių kolekcija, kurią sudaro XX amžiaus ir retesni XIX amžiaus eksponatai.

Plačiau – D. Juknevičienė naujausioje „Lazdijų žvaigždėje“ (2022-05-06).

Autorius: 
„Lazdijų žvaigždės“ inf.

Komentarai

Labai gaila,kad nei muziejininkai,nei bibliotekininkai nesugebėjo pačiam padėkot.

Pritariu,galėtų šio garbaus žmogaus atminimui muziejų įrengti.

Bibliotekininkai gal pradės dirbti, surinks visą vertingą medžiagą apie mūsų rajono literatus, istorikus, mokytojus. Gal pradės dirbti naujoji direktorė. Gal .

Džiaugiuos ir kartu labai liūdna,kad tik mirusį žmogų įvertinat,kur buvot anksčiau jog galėjot padėkot esant dar gyvam.O kaip laimingas būtų buvęs...

Gal naujoji bibliotekos direktorė pradės dirbt, kam reikalinga biblioteka stebuliuose ir kitur jei mobili važinėja?gal laikas uždaryti tas bibliotekas kurios nesugeba dirbti tik vaidina kad dirba kada ateisi uždaryta, nesilaiko net darbo valandų.