S. Petrauskas: cunamis rajono valdžioje ar tik audra stiklinėje?

Jei apie tave nekalba žiniasklaida, tai tavęs ir nėra. Visada esame dėkingi, kai rajono žiniasklaida mini Lazdijų socialdemokratus, nes laikraštyje pateikta informacija skaitytojų arba pripažįstama ir priimama, arba atmetama, tačiau vertinama, lyginama, apie ją diskutuojama. Todėl nemaloniai nustebome, kad tokiu svarbiu klausimu, kaip Lazdijų rajono savivaldybės valdančios koalicijos gyvavimo perspektyvos ar ateitis, nebuvo paklausta mūsų nuomonės, nors „galimai, iš patikimų šaltinių“ pateikta informacija apie mūsų politinius siekius ar veiksmus.
Pripažįstame, kad paskutiniame savivaldybės tarybos posėdyje nebuvo pritarta keletui klausimų. Tačiau ar opozicija laiku ir vietoje rodė savo raumenis? Nebuvo pritarta sprendimui dėl galimybės plėtoti saulės elektrines. Nesinori gyventi vakarykšte diena ir prieštarauti pasirinktam žaliajam kursui.  Juolab kad elektros energijos kainos pastaruoju metu pakilo beveik dvigubai ir rajone plėtoti saulės jėgaines būtų ir šiuolaikiška, ir ekonomiškai naudinga.
Meškos paslaugą bendruomenėms padarė opozicijos nuostata nepritarti bendruomenių ir NVO projektų finansavimo tvarkos pakeitimui. Taigi, kol nėra naujos tvarkos, kentės ne kas kitas, kaip tik bendruomenės, kurioms finansavimo reikia čia ir dabar. Tačiau tai nebuvo pirmi klausimai, svarstyti savivaldybės tarybos posėdžiuose, kuriems nebuvo pritarta, kai opozicija nepalaiko ir nepritaria teikiamiems sprendimo projektams.
Tokia Lazdijų rajono savivaldybės tarybos darbo realybė nuo 2021 m. vasaros, iš valdančiosios daugumos pasitraukus konservatoriams. Vargu ar verta dabar grįžti į praeitį ir analizuoti, kas paskatino tokius pokyčius. Esame įsitikinę, kad rajono gyventojai laukia konkrečių darbų bei jiems rūpimų problemų sprendimo. Ir jas reikia spręsti esant dabartinei savivaldybės tarybos darbo  realybei, kai opozicija turi balsų daugumą. Teisingiausias sprendimas – dialogas su visais politikais dėl sprendimams priimti reikalingos daugumos balsų. Tokios situacijos dar nėra buvę Lazdijų rajono politiniam gyvenime, tačiau kai priimant sprendimus atstovaujama platesnei visuomenės daliai,  demokratija laimi. Tokia situacija reikalauja įdėti daugiau pastangų, geriau įsiklausyti į politinių oponentų nuomonę, tobulinti sprendimų ruošimo procesą bei tobulėti asmeniškai kiekvienam.
Todėl socialdemokratai siūlo nepasiduoti nepamatuotiems gandams ir intrigoms. Gyvename pernelyg įtemptu laikotarpiu, kad būtų erdvės įvairioms politinėms manipuliacijoms ir nepamatuotoms ambicijoms. Siūlome karštai diskutuoti, tačiau sprendimuose išlaikyti blaivias galvas ir dirbti rajono žmonėms, sprendžiant jiems aktualius klausimus ir problemas.

Saulius Petrauskas, LSDP Lazdijų skyriaus pirmininkas (,,Lazdijų žvaigždė", 2021-12-17)

Autoriaus nuotrauka: 

Komentarai

oi sauliuk sauliuk

Hm..., o kur kitos nuomonės???

Liks akinukai prisimins laikus, kai galvą iškeitei į š..ą.

Tai,kad pats tu tik virpini ora, darbu nematyti realybeje.

Jei nepritarta NVO bendruomenių projekto finansavimo naujos tvarkos, bet lieka galioti esanti tvarka, juk ji nepanaikinta. Ir dėl to bendruomenės neturi nukentėti. Ar vėl neleis merės ambicijos vykdyti bendruomenių finansavimą, kadangi ne buvo pritarta naujai finansavimo tvarkai. Reikėjo Sauliuk ir šią informaciją paminėti.

Žinomi tamstos darbai dėl žmonių senas buroke.

Sauliau gerai kad palaikai merę, žinok Artūras sugrįš tai jokio darbo negausi rajone. Todėl stenkis kad tik merę išrinktų antrai kadencijai.

Grįš Margelis kaip cunamis. Oi bus juoko iš kai kurių politikierių, kurie keičia partijas kaip kapronines kojines.

Vaida, čia tu?

Margelis pats pakeitė partiją ir kas? Tik gaila tų kurie prisiplakė prie Ausmos bet tarnauja Margeliui, kaži kaip su jais bus?

Tai, kad ir jūs Ausma pakeitė partiją. Ko čia šaipotės iš kitų. Visi vienodi, nėra už ką balsuot. "Darbininkai" vadinasi rajono labui. Pasakos naivuoliams, kurių labai gaila dauguma.

Geriausiai dinderi musti ir alga gauti….

Cunamis gal kelnėse pas kazka