A. Klėjus: daugiau diskusijos - daugiau aiškumo bei skaidrumo

Praeitą savaitę vykusiame tarybos posėdyje buvo svarstomi du ypač svarbūs klausimai: tai „Dėl 2021 metų Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo bei „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo grupių, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus jose bei klasių skaičiaus kiekviename sraute ir mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute 2021–2022 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo.
Svarstant pirmąjį klausimą buvo galima pasidžiaugti, kad viena iš biudžeto dalių buvo tikslinama atsižvelgiant į centrinės valdžios atskirų ministerijų papildomai skirtas lėšas. Lietuvos Respublikos Seimas patikslino Lietuvos Respublikos 2021 metų savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius ir padidino gyventojų pajamų mokesčio metinį planą 903 tūkst. eurų. Iš Vyriausybės rezervo fondo buvo skirta lėšų savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą, išlaidoms kompensuoti – 21,7 tūkst. eurų. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija skyrė papildomai lėšų priešgaisrinės saugos funkcijai vykdyti – 72,8 tūkst. eurų. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija – lėšų skiepijimo nuo COVID-19 ligos paslaugoms kompensuoti – 14,8 tūkst. eurų. Didžiausia dalis atiteko socialiniai sričiai, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė lėšų socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos koeficientams nuo liepos 1 d. didinti – 31,1 tūkst. eurų, socialinėms paslaugoms finansuoti – 285 tūkst. eurų. Lietuvos Respublikos švietimo, kultūros ir sporto ministerija – lėšų mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, skaičiaus optimizavimui – 13,5 tūkst. eurų.
Sudėtingiau buvo suprasti perskirstomas suplanuotas savivaldybės biudžeto lėšas, kur didžiausias klausimas, stebint administracijos neūkiškumą, kilo dėl suplanuotų 208,2 tūkst. eurų projektų įgyvendinimui finansuoti. Svarstant šį klausimą Biudžeto, turto ir investicijų komitete, kelis kartus uždavus klausimą, kokiems projektams įgyvendinti bus skirtas šis finansavimas, pranešėjas nesugebėjo atsakyti. Aiškinamajame rašte taip pat nebuvo detalizuota, nors iki tol aiškinamuosiuose raštuose buvo įvardijamos tiek priemonės, tiek ir konkretūs pavadinimai, o šiuo atveju visa tai atrodė, kad yra slepiama informacija.
Biudžeto, turto ir investicijų komitetas balsavo prieš šį tarybos sprendimo projektą, nes daugumai komiteto narių nebuvo aišku, kokiu tikslu, kokiems darbams finansuoti perskirstomos lėšos. Tarybos posėdžio metu dar kartą pranešėjai uždaviau klausimą dėl šio sprendimo konkretizavimo, tačiau atsakymo detalizuojant projektus nebuvo. Balsuojant šiuo klausimu teko susilaikyti. Tarybos narys, atstovaujantis rinkėjams, turi žinoti, už ką ir kaip balsuoti. Kartais keistai atrodo rajono vadovų bei LVŽS frakcijos forsuojami klausimai, pasirenkant kritinius terminus, bandant sužaisti – neva nepatvirtinus bus vėluojama atsiskaityti už paslaugas, nukentės darbuotojai. Išeitis paprasta – TS-LKD frakcija siūlė ir siūlo plačiau diskutuoti sprendimų projektų klausimais tiek su pozicija, tiek ir su opozicija. Atsižvelgti į komitetų siūlymus ar paklausimus, komitetų sprendimus, jog tai nebūtų tik formalumas deklaruojant, kad, posėdžio metu sugaudžius atskirus tarybos narius, klausimui bus pritarta.
Antrasis ypač jautrus – švietimo klausimas. Priėmus jį nebeliko Krosnos mokyklos, Kučiūnų pagrindinio ugdymo mokyklos. Atsakomybė krenta mums visiems politikams – tiems, kurie balsavo už, ir tiems, kurie balsavo prieš. Pikčiausia, kad ir šiuo klausimu buvo tempiama iki terminų pabaigos. Juk klasių komplektai turi būti patvirtinti rugsėjo mėn. pirmą dieną, blogiausiu atveju iš karto po rugsėjo pirmos.
Svarstant šį klausimą išplėstiniame Švietimo, kultūros, turizmo ir sporto komitete, kurio posėdis vyko rugpjūčio 26 d., buvo pristatyta, kad Krosnoje išliks pradinis ugdymas, nes pagrindiniame ugdyme nesusidaro klasių komplektai, Kučiūnų mokykloje taip pat nebelieka pagrindinio ugdymo, išlieka pradinis ugdymas. Kas nutiko, kad per kelias dienas neliko Krosnoje net pradinio ugdymo? Posėdžio metu uždavus klausimą, kodėl įvyko toks pasikeitimas, kad Krosnoje nebelieka pradinio ugdymo, pranešėjas Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas net su pasipiktinimu atsakė, kad komitete buvo pristatyta tik vizija. O tai vizijai pritarė net ir savivaldybės vadovai. Kas atsakingas už tas vizijas, kurios turi savo kainas ne tik finansine, bet ir moraline prasme? Ar normalu apie esminius pokyčius švietimo srityje konkrečiose rajono teritorijose diskutuoti su bendruomene Rugsėjo 1-osios išvakarėse?
Tiek komiteto, tiek ir posėdžio metu išsakėme poziciją, kad reikia gerokai anksčiau kalbėtis plačiausiu politikų formatu apie tokius pokyčius, nuo birželio mėn. pradėti diskutuoti apie tai su vietos bendruomenėmis, kad tėvai ir vaikai neliktų nežinomybėje iki pat rugsėjo mėn. pradžios, kad būtų galima rasti geriausius sprendimus. Mažiausiai keista, kai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas spaudoje bando pateisinti sprendimą, siūlydamas pasidalinti atsakomybe su vietos bendruomene. Iniciatyva ir veiksmai turi būti iš savivaldos, pamirštame kolegos, kad dirbame žmonėms. Tikiuosi, kad paskutinį kartą buvo taip, kai visa švietimo bendruomenė su nerimu laukė sprendimų rugsėjo 10 dieną, kurie turėjo būti aiškūs dar iki rugsėjo pradžios arba rugsėjo pirmomis dienomis. Kad dėl to nereikėtų gaudyti pakampėmis atskirų tarybos narių, siekiant užsitikrinti sprendimo projekto patvirtinimą, nesugriaunant finansavimo ir etatų grandinės.

Audrius Klėjus, Lazdijų rajono tarybos narys (,,Lazdijų žvaigždė", 2021-09-17)

Autoriaus nuotrauka: 

Komentarai

Jau pridiskutavot....mokyklas uždaro , tai vaikam į loftą eit reikės....ligoninė irgi kabo ant plauko...diskutuokime toliau sėkmingai apie pokyčius po pokyčių, kol išnyks Lazdijų rajonas...prigriebs gal Malinauskas ką, gal Cesiulis dar...liks maxima ir norfa....

Todėl ir reikia iš čia išvažiuoti kuo greičiau ,kad nereiktų vaikų vežti į Alytaus gimnazijas.Butų ir namų kainos kaip didmiesčiuose,darbo nėra ,jeigu ir yra koks darbelis ,tai vadovai susireikšminę mobingą prieš darbuotojus naudoja .Vienintelis kelias pasilikus šitam kaime bus tik i Marių ligoninę...

Saha çalışmasında ise bir yoğun bakım ünitesinde.<br> <br> <br> <br> 2014 yılı ilk altı aylık sürecinde yatan 56 hastanın birim <br> <br> maliyetleri faaliyet tabanlı maliyet yöntemleri.<br> <br> <br> <br> <br> <br> My web blog ... <a href="http://flonase4pro.top/ekyco4idf0">Clomiphene gnrh</a>

Hiyori je jednou za hlavních postav anime/mangy <br> <br> Noragami. Hiyori má dlouhé hnědé vlasy a fialové oči.<br> <br> Většinou v anime vystupuje oblečená ve školní uniformě světle <br> <br> fialové barvy, přez kterou občas nosí šedý kabát a přes něj růžovou šálu.<br> <br> <br> <br> <br> <br> My site :: <a href="https://www.normandiealaferme.com/normandie/calvados/garcelles-secqueville/ferme/ferme-saint-vaast-fibre-de-lin/198268?callback_url=https%3a%2f%2fwhaootelde.es%2Fsk%2F7w3db&callback_zone_geo=normandie&callback_relais_id=1152&moteur=restauration&id_moteur=2643&view=9">british hamile titty Almanca en sıcak</a>

Padarė liftą prieš rinkimus politikams pasipuikuoti. Geda ir šlykštu. Visi atvaro tik pasigirt o nuveiktų darbų 0.

Loftas gerai parodė kiek ant tramplino į merus stovi. Labai reikalingas Loftas buvo

Tegu stovi kas tik nori ant to lofto ar liepto ,Lazdijų traukinys jau nuvažiavo ,o su juo ir potencialūs rajono kūrėjai ,mūsų vaikai kartu su anūkais ir nieko čia nepadarysi,reikėjo prieš 20m mąstyti ,kaip gaivinti šį kraštą.Dabar galėsime žiūrėti kartu su buvusiais rajono kūrėjais i savo pampersus ,kurių greičiausiai nebus kam pakeisti...