B. Rūtelionis: merei siūlysiu keisti darbo grupės laisvės kovoms įamžinti sudėtį

Vos metai praėjo, kai savivaldybės merės Ausmos Miškinienės potvarkiu buvo sudaryta naujos sudėties Lazdijų rajono savivaldybės darbo grupė laisvės kovoms įamžinti. Kaip tuomet atrodė – tikrai nešališka, atstovaujanti ir savivaldybės tarybai, ir rajono gyventojams, istorijos žinovams, visuomeninėms organizacijos. 
Deja, kaip rodo faktai, ši grupė arba suskilo, arba nesugeba susitarti, vieni ignoruoja kitus, ieško sau populiarumo kitų sąskaita. Vienas tokių pavyzdžių – paminklo Dzūkijos krašto Dainavos apygardos partizanui, skyriaus vadui, kovojusiam ir žuvusiam už Lietuvos nepriklausomybę Pranui Ribinskui-Varguoliui atidengimo iškilmės šalia Trakiškės miško esančiame Ročkių kaime liepos 9 dieną. Kiek girdėjau, dalyvavo gausus būrys aktyvių visuomenininkų. Dauguma – iš Alytaus rajono: jaunieji mokyklų šauliai, politinių kalinių ir tremtinių choras „Atmintis“, mokyklų vadovai, net Alytaus miesto švietimo skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas. Aš nedalyvavau, nes nieko apie tai nežinojau. Nežinojo ir dauguma Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narių, kurie tarybos posėdžio metu skyrė lėšų paminklo statybai, nežinojo ir kai kurie tos pačios darbo grupės laisvės kovoms įamžinti nariai. Jie nebuvo pakviesti į paminklo atidengimo iškilmes.  
Užtat visus nuopelnus, kiek girdėjau iš iškilmėse dalyvavusių rajono žmonių, prisiėmė vienas – buvęs vicemeras Audrius Klėjus. Taip, jis yra tos darbo grupės narys, kaip ir dar septyni kiti, tačiau ne jis yra grupės pirmininkas ar pirmininko pavaduotojas. Jis eilinis kaip ir visi kiti. Tačiau net ir šioje vietoje, kuri paženklinta kovų už tėvynę krauju, kur visi turėtumėme susimąstyti, koks trumpas mūsų gyvenimas, kad ne mes patys, o ateinančios kartos vertina mūsų nuopelnus, jis stengėsi parodyti, koks didelis jo nuopelnas yra statant šį paminklą kaip ir kitus. 
Prieš tai, jei pamenate, beveik jo vieno sprendimu, niekam iš rajono tarybos net nežinant, nuo Lazdijų bažnyčios tvoros buvo nuimtos ir perkeltos į aikštę tarp mokyklos ir bažnyčios paminklinės lentos Lazdijų krašto partizanams atminti. Ši aikštė, nors ir miesto centre, yra nepopuliari tarp gyventojų, niekas ten neužsuka... 
Yra ir daugiau tokių pavyzdžių, kai dirbama, sprendimai priimami su niekuo nesitarus, vadovaujantis vien tarybos nario, o anksčiau dar – ir vicemero statusu. Todėl siūlysiu rajono savivaldybės merei Ausmai Miškinienei pakeisti šios komisijos sudėtį, kad joje dirbtų ne savanaudžiai, norintys per šį darbą sau politinių balų užsidirbti, o tikri patriotai, mylintys savo kraštą, žinantys jo istoriją. Kad atstovautų visoms politinėms jėgoms ir kuo mažiau galvotų, kaip paviešinti save.  

Benius Rūtelionis, rajono savivaldybės tarybos narys (,,Lazdijų žvaigždė", 2021-07-30)

Autoriaus nuotrauka: 

Komentarai

Akyvaizdu, kad šitą "patriotą" kankina dėmesio stoka. Ar būtina kiekviename laikraščio numeryje skelbti Beniaus kliedesius, lyg nebūtų ką rašyt?!

TU Beniau pats save pasikeisk , jau visai nu kvakai

Kolchozo pirminikas gviešisi būt partizanų atstovu. Važiuok kur prie jūros, gal prasipūs smegenėlės, jei dar jų yra. Jie tai atstovavo pagal oficialų sav. potvarkį, o kas tau davė pavedimą dalint savivaldybės administracijos padėkas ir krepšiukus kiekviename kaimo renginyje? Pats muša, pats rėkia.

O tau nedavė kad skundiesi, Benius šaunuolis.

Ponas gal nueik į kultūros ir politikos kursus, sako mokytis dar nevėlu

Beniau, į renginius būna skelbimai laikraštyje kuriame ir tu dažnai mintis reiški tai negi toks ponas esi kad tau to skelbimo neužtenka, o reikia tau asmeniškai nusilenkti? Gi nebuvai nė vienam paminklo partizanams atidengime, o tik vaizduoji patriotą.

Kažin kodel iki šiol nėra Šventežerio mokykloje direktoriaus?Gerb.Mere kvieskit Viliją Padimanskienę nes kitu atveju su mokykla bus problemų o kartu atsilieps ir rinkimuose.Tai ir Mikelionio žiniai.Negi mokykla bus be normalaus direktoriaus ir vėl vieno darbuotojo sąskaita bus taupomi pinigai.Gerai kol gerai,bet jei atsitiks nelaimė mokiniui tai prisiteis daugiau nei sutaupysit.Rugsėjo 1-ji jau čia pat.

Ale jei ji tokia jau kompetetinga ta Vilija, tai kol pas Simne nepasiliko.

Kažin ar rūtelioniui visi namie

Manau, kad ne visą informaciją tau ponuli danguole perdave arba perdave taip kaip norejo.

Su tokiais kaltinimais atsargiai,niekas nežino kas bus rytoj

Kalba eina apie tai,kad Šventežerio mokyklai reikalingas direktorius o apie kompetencijas sprendžia kiti.Vilija bent lietuviškai kalba be akcento.Pedagoginė patirtis jos didelė.Mums rūpi savas rajonas o ne Simnas.Reikėtų susirūpinti,kad pensininkų požiūris į jaunimą kitoks.Mokykla ne gamykla ir ne konvejeris,kad pasakiau kaip Lukašenka ir taškas.

Vertetų peržiūrėti etatus Šventežerio mokykloje ir pasiskaičiuoti kiek mokinių ir išlaidų , ar verta mokykla išlaikyti gal reikėtų ir ją uždaryt.

Gal į merės vietą eikit su savo žiniom.Pasienyje susikalbėsit su migrantais.

Vertėtų ne tik etatus peržiūrėti,bet ir mokytojus kurių darbo rodikliai prasti,jokių pasiekimų.

Mokyklas uždaryti,vaikų negimdyti .Tai bent mastom.Jau geriau tegul migrantai vadovauja nei toki pragertom smegenim.

Beniau mastyk, kaip suremontuoti gatvę Kauno 8, žadėjai seneliams, bet nei krust. Mes seneliai laukiam, prisimenam kai buvai atėjęs pas su kažkokiu bitininku, daug pažadų tada pasakei, o kas gaunasi..... Tikrai tau tik giedoti, o ne rimtus darbus daryti. Nesugebi rimtų darbų dirbti dėl žmonių gėrovės. Tik intrigas kelti su mere sugebat. Atitiko kirvis kotą.

Kam Stebuliuose šitokį pastatą savivaldybei išlaikyt, dėl bibliotekos kurioje mažai kas lankosi ? Pradėkite taupyti savivaldybės lėšas. Tas pats ir Verstaminuose dviejų aukštų pastatas žiemą šildomas tuščias/

Laukiam naujo mokyklos direktoriaus Šventežerio mokykloje.15 rugpjūčio raštu kreipsimės į seimą su mokinių ir jų tėvų parašais.Rašte pakomentuosim kai kurių dabartinių vadovių darbą,jų požiūrį į mokinius ir mokytojus.Šiai mokyklai reikalingas naujas vadovas.

tai gal Švietimo ministerijai reikia rašyti, o ne Seimui? Kas ir būtų jeigu kaimo m-los reikalus imtų spręsti Seimas /

Vat mes rašysim į seimą ir žinom kam ir kodel del Šventežerio mokyklos.

Nors kažkas prajuokino.

Uždaryt mokyklą ir nereikės į seimą.

Man tai gėda kaip Lazdijų rajono gyventojui, kad turim tokius tarybos narius kaip Benius ir Margelis. Paklausius tarybos posėdį ir pagalvoji ar jie suvokia, kur jie yra ir ką veikia. Baisu!

Atsiųs iš Alytaus.