A. Riškevičius: direktorius vijo mane iš kabineto – nesiruošiu tylėti

Mano epopėja dėl Mikniškių vandens tęsiasi, nors seniai įrodžiau, kad vanduo Mikniškiuose tiekiamas nekokybiškas ir nešvarus – tą po daugelio patikrinimų, man kreipiantis, pripažino Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, atsiuntusi tyrimo rezultatus. Tačiau nei rajono valdžia, nei „Lazdijų vanduo“ nesiima priemonių, kad jo kokybė gerėtų.  

Turiu dar priminti, kad aš dėl to prirašiau daugybę raštų rajono merei Ausmai Miškinienei, Seimo kontrolieriams, net prezidentūrai, bet tinkamo reagavimo nesulaukiau. Tiesa, Lazdijų vandentiekio įmonė vieną naują trasą nutiesė pro seniūnės, jos brolio ir dukros namus, pieno surinkimo punktą bei dar kelias sodybas. Taigi valdžiai vandens kokybė buvo pagerinta, o kiti gyventojai ir aš likome nuskriausti.

Kadangi ieškodamas teisybės įkyriai skundžiausi dėl nešvaraus vandens įvairioms institucijoms ir nesutikau įsidėti skaitiklio, vandentiekio įmonė prieš aštuonis mėnesius man ir mano kaimynui, gyvenančiam tame pačiame name, nutraukė vandens tiekimą – tiesiog išjungė iš sistemos. Taip pasielgę vandentiekio darbuotojai man kerštavo už skundus, tarsi norėdami parodyti, kad jie čia svarbiausi – ką nori, tą daro. Tai savivalė ir netgi piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, ir kur žiūri rajono valdžia, ką ji daro, kad mus išgirstų. Juk niekas nereaguoja.  

Su tuo dar labiau susidūriau, kai panorau vėl prisijungti prie vandentiekio sistemos Mikniškiuose ir pateikiau prašymą bei visus dokumentus, kurių reikalavo vandentiekio įmonė. Netgi sutikau, kad įdėtų ir skaitiklį. Bet kur tau, vandentiekio įmonė toliau ignoravo mano norą turėti vandenį. Tvirtino, kad aš neva buvau prisijungęs nelegaliai, nors pateikiau įrodymus, kad aš tuo vandeniu iš trasos naudojausi dar nuo kolūkio laikų.

Gavę mano prašymą prisijungti vandenį vandentiekio darbuotojai pareikalavo dar pasirašyti sutartį ir įvairius dokumentus, pagal kuriuos įsipareigoju už atliktas paslaugas jiems sumokėti 900 eurų. Tokią kosminę sąskaitą žadėjo atsiųsti. Nors iš pradžių tokius dokumentus pasirašiau, sutikau su tokiomis vandentiekininkų sąlygomis, kurias padiktavo vandentiekio įmonės vyr. inžinierius, tačiau kitą dieną persigalvojau. Pamaniau, ką aš darau, juk tai neteisinga – aš gi ne naujas jų abonentas, o reikalauju tik atnaujinti vandens tiekimą, todėl po dienos atsiėmiau savo pareiškimą.

 Tačiau prieš keletą savaičių patyriau šoką apsilankęs pas įmonės „Lazdijų vanduo“ direktorių Eimantą Zaburą ir paklausęs, kada įvykdys įsipareigojimus ir prijungs vandenį. To reikalaudamas motyvavau, kad vandentiekio įmonė man vandenį atjungė neteisėtai.

Pokalbis vyko aštriai, ginčijomės ilgai, susierzinęs direktorius vos neišvijo manęs iš kabineto. Kai pareikalavau jo tą pačią dieną įjungti man vandenį, nes darbuotojams užtektų pusvalandžio, direktorius prarado kantrybę ir net atsistojo šaukdamas, kad dar toks negimė rajone, kuris jam nurodytų, kada įjungti vandenį. Direktorius pareikalavo, kad išeičiau iš jo kabineto, nes neva trukdau dirbti. Aš tik paprašiau jo agresyviai nešokinėti, nepulti muštis, nes jis ne savo namuose esąs, o valdiškos įmonės kabinete. Susinervinęs išėjau, o dabar laukiu, kada man vėl įjungs vandenį. Direktoriui pakartojau išeidamas, kad sutinku su vandentiekio sąlygomis.

Kaip įrodymą esu įsirašęs šį pokalbį su direktoriumi. Man tik įdomu, ar rajono valdžia, merė A. Miškinienė ilgai toleruos tokį įmonės vadovo elgesį su klientais. Aš į vandentiekio įmonę važiuoju reikalauti to vandens prijungimo jau beveik kasdien, tačiau niekaip nesulaukiu. Todėl ir kyla klausimas: kiek vandentiekio įmonė gali tempti gumą? O gal iki birželio 16 dienos, nes Lazdijų vandentiekininkai gavo reikalavimą iš Maisto ir veterinarijos tarnybos, jog iki tada turi pagerinti vandens kokybę Mikniškių kaime?

Alvydas Riškevičius, Mikniškių kaimo gyventojas

 

Nuvyko prijungti vandenį, bet...

Eimantas Zaburas, UAB „Lazdijų vanduo“ direktorius:

Pakomentuoti galiu trumpai ir aiškiai A. Riškevičiaus raštą. 2024 m. sausio 11 d. apie 13 val. bendrovės darbuotojai buvo nuvykę su visa reikiama technika prijungti vandenį, tačiau buvo išvyti iš kiemo paties A. Riškevičiaus. Bendrovė tą dieną ne tik patyrė nuostolių dėl kuro sąnaudų, bet ir susitrukdė vykdyti kitus darbus.

„Lazdijų žvaigždė“ (2024-06-07)

Autoriaus nuotrauka: 

Komentarai

Žmogui turbūt medikų pagalbos reikia?

O kuom laistai braškes? Ir pardavinėji?turbūt slapta linija atvesta?

Įdomu o kiom užsiiminėjo šis žmogus praeityje?gal sunkiu darbu?

O cia po 900 euru isipareigojo visi susimoketi ar tik riskeviciui?

Kiek reikėjo tiek ir žmones susimokėjo.

O kiek reikejo?

Romanų rašytojas, vandentiekis pateikė saskaitas ir žmones susimokėjo. Nereike norėt visko dykai.

Taigi tame pačiam name gyvenantis kaimynas , jo sesuo, nejaugi jau ir jos nepažysta?

Pasižiūrėk į savo giminę tvargdarį , bijaisi viešumo . Per tavo pieno supirkimo punktą vandenį braškėm tau nežinant ir dabar veža , PAVYDI?

Nebeliko ko tau pavydėt.

konservas

Jei viskas blogai tai išsikask šulinį, įsidėk hidroforą ir bus viskas gerai. Nori vandens iš vandentekio, bet vis blogai. Kažkoks kvailys.

Kaip man gyvent ir ką daryt tu man nenurodinėsi . Tu man niekas . Bijaisi savo šešėlio tai ir slapstaisi už anonimo . Taip rašinėja , bailei .

xoxolas

Direktorius jaučiasi viešpats ir nesiskaito su klientu visai, patyriau tai, kai reikėjo sutvarkyti prakiurusį vamzdyną sklype.

Dabar tokie laikai tik visiem atnešk, paduok, o jpatys nei piršto nepajudina. Direktorius ne dievas biskį patys krutėkit.

Jaučiasi kaip dievas , Merei nuolaidžiaujant jam .

Visi matom visi suprantam kad galimai trūksta ?