A. Mikelionis: S. Lenauskienė, išrinkta demokratų vadove, tapo Ausmos statytine

Dėl čekučių skandalo narystę Demokratų sąjungoje sustabdžius Lazdijų rajono merei A. Miškinienei šios politinės jėgos skyrius liko be pirmininko. Tiesa, laikinai Lazdijų Demokratų sąjungai vadovavo ponios Ausmos pavaduotojai I. Šaparauskienė ir B. Rūtelionis. Ilgai taip tęstis negalėjo, nes bet kokios politinės partijos skyrius ar pati partija visapusiškai egzistuoti be vadovo negali. O jeigu taip vyksta, tai reiškia, kad partija yra be galvos.

Turime drąsiai ir atvirai vieni kitų paklausti, ką iš esmės naujo į Lazdijų skyriaus Demokratų sąjungos politiką įneš ponios S. Lenauskienės paskyrimas partijos vadove. Vienintelis teisingas atsakymas – rajono skyriui ir toliau geležine ranka vadovaus merė A. Miškinienė. Ponia S. Lenauskienė tebus jos statytinė, kuri viską darys itin uoliai ir tiksliai, vadovaudamasi merės nurodymais. Ši situacija, sakyčiau, poniai Ausmai netgi patogesnė – statytinė viską darys taip, kaip paliepsi, o visa vidinių partijos oponentų kritika liesis ne ant merės, o ant naujos Demokratų sąjungos Lazdijų skyriaus pirmininkės galvos. Pastaruoju atveju ponia Ausma nusiplaus rankas ir sakys, kad visiškai neatsako už S. Lenauskienės veiksmus ir jų pasekmes.

Lazdijų rajone vieša paslaptis, kad Demokratų sąjungos skyrių skaldo merės A. Miškinienės ir pono B. Rūtelionio nesutarimai. Benius toli gražu ne visada pritaria merės nuomonei įvairiais klausimais, nes yra senas Lazdijų rajono politikos vilkas. Kaip žinoma, merė A. Miškinienė yra tikra lyderė, bet nelabai klauso kitų partijos narių patarimų įvairiais klausimais ir priima juos pasikliaudama vien tik savo nuomone. Dabar merė galės žarstyti žarijas svetimomis rankomis ir galima jokiu būdu neabejoti, kad visi naujos Demokratų sąjungos pirmininkės sprendimai bus priimami tik su ponios Ausmos palaiminimu. Ši situacija itin nepalanki šios partijos šului B. Rūtelioniui. Juk visi žino, kad S. Lenauskienė yra šio rajono politikos senbuvio giminaitė. Atrodytų, kad dabar ponas Benius bus nuolaidesnis naujos pirmininkės sprendimams, nes S. Lenauskienė vis dėlto jo giminaitė ir šiauštis prieš jos sprendimus kažin ar dažnai išdrįs. Vis dėlto manyčiau, kad ne pono Beniaus būdui bus tylint žiūrėti, kaip daromi šios partijos rajono skyriui svarbūs sprendimai, ir jis nepraleis progos jų kritikuoti.

Pati blogiausia šiuo atveju bus ponios S. Lenauskienės padėtis. Jai nuolat iškils klausimas, kaip nenukentėti nuo Ausmos ir Beniaus nuomonių ir sprendimų kryžminės ugnies. Manau, kad gana greitai savo akimis pamatysime, kokia situacija įsivyraus Lazdijų rajono Demokratų sąjungos skyriuje. Aišku viena – nuobodžiauti ir žiovauti tikrai neteks.

Algimantas Mikelionis, rašytojas (,,Lazdijų žvaigždė", 2023-11-17)

Autoriaus nuotrauka: 

Komentarai

Parašyta daug tiesos ,bet pabaigai manau jos susipyks ir nepasidalins postų, todėl abi liks prie suskilusios geldos.

Sako jau dabar skyrius nukraujavęs ,jaučiasi vienvaldystė . Daugelis pasitraukė į šoną.

Sako jau dabar skyrius nukraujavęs ,jaučiasi vienvaldystė . Daugelis pasitraukė į šoną.

Įdomiai atrodo kaip prieš rinkimus kai kurie jau prie kitų partijų glaudėsi.dabar vėl kytrus vaidina.

Čia man kažkaip galai nesueina. Dabar S.Lenauskienė yra demokratų skyriaus pirmininkė ir vadovauja visiems tame tarpe ir A.Miškinienei. O ta pati S.Lenauskienė yra merės patarėja. Tai reikštų, kad jai vadovauja merė. Tai kaip čia suprast?

Čia nėra ko suprast. Merė yra NR.1 ir viskas.

Abi daug prarado, partija smunka, žmones pasitraukia liks tik jos ir jų giminės

Reiškia, bus dar vienas "Pirmyn"...