A. Miškinienė: „Būkime šviesa pasaulio tamsoje“

Netektis. Į amžinus ramybės tolius iškeliavo Lazdijų šv. Onos parapijos kunigas altaristas, emeritas, garbės kanauninkas Gvidonas Dovidaitis.

Visų mūsų gerbiamas altaristas Dievui ir žmonėms pašventė beveik 60 savo gyvenimo metų. Jis gimė 1935 metais, kunigu buvo pašventintas 1964 metais.

Tai buvo ypatingas žmogus, šviesulys, tikėjimo uostas, gerumo, atlaidumo ir rūpestingumo pavyzdys mums visiems.

Kiekvienais metais šv. Velykų ir šv. Kalėdų proga Jis atsiųsdavo ranka rašytą arba spausdintą, bet visuomet ranka pasirašytą sveikinimą.

Vienas iš tų atvirukų, pats pirmasis, kurį gavau, kai grįžau dirbti ir gyventi į Lazdijus, visuomet yra šalia mano darbo stalo.

Šiandien, sužinojusi šią liūdną žinią, jį perskaičiau dar kartą. Jame prasmingas kiekvienas sakinys, bet sakinys „Būkime šviesa pasaulio tamsoje“ buvo tas, kurį jis kartodavo dažnai, tas, kuriuo pasakoma labai daug.

Jis buvo šviesa... Ilsėkis ramybėje... Mes prisiminsime.

Ausma Miškinienė, Lazdijų rajono merė (,,Lazdijų žvaigždė", 2023-11-03)

Autoriaus nuotrauka: 

Komentarai

Gerb. Kiekvienas pradėkim nuo savęs, ir nevaidinkim matom suprantam.

O pirmiausia skleisk pati šviesa,o ne melu ir kerštu kitaminčiams.

Idomu darbo vietas skirsto pati r Sigutė?

Na paslydai,mergyte, ant apgaulės ir melo š…..o.AA Klebonui.