Kauno klinikoms vadovaus lazdijietis profesorius Renaldas Jurkevičius

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų generalinio direktoriaus konkursą laimėjo prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius, kuris iki šiol laikinai ėjo Klinikų generalinio direktoriaus pareigas. Laimėjęs viešą konkursą penkerių metų kadencijai vadovo pareigas pradės eiti nuo šių metų rugsėjo 12 dienos. 

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys akcentuoja, kad didžiausiai Lietuvos gydymo įstaigai vadovaus asmuo su aiškia įstaigos vizija, kaip plėtoti sveikatos paslaugas ir mokslo pasiekimus,  kaip įveikti nūdienos iššūkius. 
 
„Šalia tradicinių gydymo įstaigos procesų, tokių kaip paslaugų prieinamumo, pacientų pasitenkinimo didinimo, mokslinių tyrimų vystymo, Kauno klinikoms tenka ir pasiruošimo ekstremalioms situacijoms lyderystė.  R. Jurkevičius turi aiškią viziją kaip siekti šių tikslų – jis tai yra įrodęs ne tik žodžiais, tačiau ir veiksmais, todėl tokio vadovo darbų tęstinumas yra gera žinia kolektyvui ir pacientams“, – akcentuoja ministras. 

„Šias pareigas priimu kaip įsipareigojimą tęsti teigiamus pokyčius Kauno klinikų lyderystės ir inovacijų srityse, – sako naujai išrinktas Kauno klinikų generalinis direktorius prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius. – Artimiausius penkerius metus tęsiu Kauno klinikų tikslus: užtikrinti mokslo, studijų ir klinikinės praktikos vienovę ir mokslu grįstų inovacijų plėtrą, bendradarbiaujant su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu bei kitais Lietuvos ir tarptautiniais partneriais, tęsti šiuolaikinės medicinos mokslo pažangą, tobulinti įstaigos valdymą, gerinti klinikinius procesus, puoselėti aplinką be korupcijos, ugdyti pagarbos, tolerancijos ir atvirumo principais grįstas vertybes. Tikiu, kad kartu su stipria komanda tęsime savo misiją ir kursime reikšmingą pokytį Lietuvos sveikatos apsaugos sistemoje.“

R. Jurkevičius 1992 m. baigė Kauno medicinos akademiją, 2008 m. apsigynė Kauno medicinos universiteto profesoriaus vardą, 2011 m. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesoriaus vardą. Profesinę karjerą pradėjo 1993 m. Kauno medicinos universiteto Kardiologijos skyriuje. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose darbą pradėjo 1998 m., nuo 2013 m. vadovauja klinikoms. 

Vadovaujant R. Jurkevičiui pradėti ir šiemet baigiami svarbūs Kauno klinikų infrastruktūros projektai: Branduolinės medicinos tyrimų centro (ciklotrono), Žmogaus biologinių išteklių centro ir Vaikų reabilitacijos korpuso statybos.

Vadovas daug dėmesio skyrė Kauno klinikų darbuotojų gerovės projektams. Jam einant vadovo pareigas pradėti organizuoti Vadovų mokymai, įkurta Lyderystės akademija, įgyvendinta ne viena psichologinį saugumą užtikrinanti iniciatyva, puoselėjamos bendruomeniškumo vertybės ir tradicijos. Sėkminga ligoninės vadyba sudaro papildomas galimybes (be to, ką numato valstybės politika) ligoninės darbuotojams nuosekliai didinti darbo užmokestį – per 5 metus Kauno klinikų darbuotojų darbo užmokesčio vidurkis vienam etatui padidėjo 64,7 procento. 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos veikia nuo 1940 m. ir yra didžiausia gydymo įstaiga Lietuvoje, teikianti aukščiausio – tretinio – lygio medicinos paslaugas. Ligoninės dalininkai – valstybė, kuriai atstovauja Sveikatos apsaugos ministerija, ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU). LSMU ligoninėje Kauno klinikose dirba arti 7400 darbuotojų, iš kurių net 955 – gydytojai rezidentai. Kasmet klinikose apsilanko apie 1,3 mln. pacientų. 

Sveikatos apsaugos ministerijos inf.

Autorius: 
„Lazdijų žvaigždės“ inf.

Komentarai

Duoninukui bus gerai:)))