J. Kurauskienė: duodame, bet imti norinčiųjų – maža

Visuomet žaviuosi mūsų rajono kaimų bendruomenėmis, kitomis visuomeninėmis organizacijomis. Jos, sudarytos iš pačių aktyviausių tos vietos žmonių ar bendraminčių, yra pagrindinė rajono varomoji jėga. Jas sutinkame visur: ir šventes savo kaimo žmonėms organizuojant, ir paramą, kai bendruomenės narį ištinka bėda, renkant, ir savo krašto tradicijas saugant.

Savivaldybės taryba, tai matydama, dar metų pradžioje nutarė deramai prisidėti prie šių iniciatyvų ir bendruomenių skatinimo arba kitaip – jų projektams finansuoti rajono savivaldybės biudžete buvo numatyta 40 tūkst. eurų.

Pinigai nėra dideli žinant, kad rajone veikia daugiau kaip 30 įvairių visuomeninių organizacijų. Tačiau bendruomenių šventėms, išvykoms, sportiniam inventoriui ar kitoms reikmėms turėjo pakakti. Kai birželio pradžioje skelbėme projektų konkursą, numatėme, kad mažiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma yra ne mažiau kaip 400 eurų, o didžiausia – 12 tūkst. eurų. Paskutinė paraiškų priėmimo diena buvo liepos 7-oji.

Projektų paraiškų atrankos komisija, žinodama rajono bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų  aktyvumą, tikrai tikėjosi jų gausos. Ne tik skaičiumi, bet ir pateiktų idėjų originalumu, novatoriškumu. Deja... Nustebome gavę vos 16 paraiškų. Viena jų neatitiko projektų vertinimo apraše numatytų reikalavimų, kitoms prašomos lėšos jau buvo skirtos praėjusiais metais. Visų pateiktų projektų bendra vertė – šiek tiek daugiau nei pusė rajono biudžete numatytos sumos.

Kas nutiko? Kas užgniaužė mūsų bendruomenių entuziazmą? Tarp pristačiusiųjų projektus tik dvi bendruomenės – Stebulių ateities bendruomenė ir Vidzgailų kaimo bendruomenės komitetas – sugalvojo ne vieną idėją, kaip pagyvinti vietos gyventojų kasdienybę ir pateikė net ne po vieną projektą. Kitų, kažkada buvusių labai aktyvių ir visuomet gaunančių finansavimą, deja, pasigedome.

Labai tikimės, kad kitą kartą, kai projektų atranka bus paskelbta, mūsų bendruomenės ir kitos nevyriausybinės organizacijos bus gerokai aktyvesnės. Projektus vertinusi komisija nutarė, kad artimiausiu metu reikia paruošti ir pateikti rajono tarybai tvirtinti naują projektų vertinimo aprašą, kuris būtų dar paprastesnis, pildyti paraiškas būtų patogiau ir lengviau. Taip pat numatoma kitais metais žymiai anksčiau skelbti kvietimą teikti paraiškas, o paskelbus kvietimą – organizuoti mokymus organizacijų atstovams, kad iš anksto galėtume atsakyti į dažniausiai iškylančius klausimus.

Kviečiame bendruomenes suaktyvinti savo veiklą. Būkite tie, kurie sujudina savo aplinkos žmones naujiems darbams, bendravimui, nuoširdžiai kaimynystei. Tegul jūsų projektai padeda turiningiau gyventi ir jūsų kaime, miestelyje gyvenantiems vaikams, praskaidrina vienatvę senoliams, kitiems socialinę atskirtį patiriantiems bendruomenės nariams. Juk jūs galite ir mokate tai padaryti.

Jurgita Kurauskienė, rajono savivaldybės tarybos narė, Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų projektų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, paraiškų atrankos komisijos pirmininkė (,,Lazdijų žvaigždė", 2023-08-11)

Autoriaus nuotrauka: 

Komentarai

Jeigu apsimokėtų tos paramos tai jus net nesužinotumėt apie jas, seniai visos saviems butu išdalintos. Todėl tiek ir mažai navuolių atsirado.