V. Danauskienė: tarybos nario pareigos – ne laidotuvių organizavimas

Vietos savivaldos įstatymas labai aiškiai ir svarbiausia – imperatyviai numato pareigą, taigi – prievolę, savivaldybės tarybos nariui – priimti savivaldybės gyventojus bei atsiskaityti vietos bendruomenei apie savo veiklą.

Ši nuostata yra įtvirtinta ir poįstatyminiame dokumente, t. y. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamente.

Ten numatyta tvarka, kaip tarybos narys turėtų elgtis, organizuodamas susitikimus su gyventojais, kuriuose jis priimtų vietos rinkėjus ir atsiskaitytų apie tai, ką jis toje taryboje veikia.

Viskas aišku, paprasta ir reglamentuota. Juodu ant balto.

Ir keista, kad šios tvarkos kai kurių mūsų savivaldybės įstaigų vadovai nesilaiko, o dar daugiau – savaip ją interpretuoja.

Konkrečiai minty turiu savivaldybės viešosios įstaigos Lazdijų kultūros centro direktorių Arūną Sujetą.

Į šį poną raštu kreipiausi kaip tarybos narė, prašydama įstatymo ir savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka suteikti patalpas Kučiūnų laisvalaikio salėje susitikimui su seniūnijos gyventojais.

Būtent tokią tvarką – apie būsimo susitikimo vietą ir laiką informuoti biudžetinės ar viešosios savivaldybės įstaigos vadovą – numato teisės aktai.

Tai nebuvo pirmas kartas, kai kreipiuosi į valdiškas pareigas užimančius asmenis, informuodama apie būsimus susitikimus ir prašydama suteikti tam patalpas, kas numatyta įstatymu.

Anksčiau tokie susitikimai vyko Krosnos seniūnijoje, Lazdijų ligoninėje – ir abiem atvejais šių įstaigų vadovai į politiko kreipimąsi pažiūrėjo teigiamai, netgi daugiau – patys aktyviai padėjo tokius susitikimus surengti ir juose dalyvavo.

Gi Arūnas Sujeta kažkodėl išmąstė, kad tarybos nariui įstatymu numatyta prievolė priimti gyventojus yra kažkas panašaus į komercinį renginį – koncertą, vakarėlį, jubiliejaus paminėjimą ar laidotuvių iškilmes (čia neištvėrusi jau pašaržuoju, nes vargu ar šermenis galima iškilme vadinti).

Taigi, gaunu irgi raštišką vyriausiojo rajono kultūrininko atsakymą, kad viskas gerai – duosim tau, Danauskiene, tą Kučiūnų laisvalaikio salę, tik susimokėti turėsi už ją kaip už patalpos nuomą komerciniam renginiui.

Ir netgi pacituoja Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimus, kuriais tokios nuomos kainos patvirtintos.

Aš – žmogus paprastas ir neišdidus, atsiverčiu susiradusi tą sprendimą, perskaitau. Reiks mokėti – sumokėsiu, galvoju, nematau problemos. Tik keista, kad įstatymas, priešingai, nei norėtų ar galvoja Sujeta, nieko apie tokius mokesčius politikui nenumato, atvirkščiai – netgi nurodo galimybę sudaryti tarybos nariui sąlygas tokiems susitikimams, t. y. visaip padėti, kad politikas atsiskaitytų žmonėms už savo darbus ir išgirstų rinkėjų rūpesčius.

Geriau būčiau neskaičiusi. Be ironijos. Radau tame sprendime tokių nesąmonių, kad dabar ponui Sujetai teks nagus kramtytis dėl tokio savo „šustrumo“.

Pasirodo, mūsų Kultūros centrui priklausančių pastatų erdves galima nuomotis vestuvėms, baliams, netgi – laidotuvėms.

Nemeluoju, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 metų rugsėjo 25 dienos sprendimo Nr. 5TS-513 priedo, kuriuo patvirtinti patalpų nuomos tarifai Lazdijų kultūros centro nuomojamoms patalpoms, 7.2.5. punkte rašoma, kad kultūrnamio salę lavono pašarvojimui galima išsinuomoti už 40 eurų parai. Konkretus tekstas skamba taip: „patalpų nuoma: išskirtiniais atvejais (jubiliejai, laidotuvės ir kita) kituose įstaigos padaliniuose – 40 Eur už 24 val.“

Tai net jei ponas Sujeta ir galvoja, jog jo darbdavio – savivaldybės tarybos – atstovai verti tik šermenų vakarėlio, man, kaip savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto ir Antikorupcijos komisijos narei, įdomu, kur žiūrėjo praėjusios kadencijos savivaldybės taryba su mere Ausma Miškiniene priešakyje, kad nesugebėjo atskirti, jog šermenis ar laidotuves organizuojant viešose patalpose yra būtinas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos leidimas, o pačios patalpos turi atitikti higienos normų reikalavimus?

Kaip diplomuota maisto ir veterinarijos specialistė, Ausma Miškinienė tą turėtų žinoti geriau nei Danauskienė ar Sujeta.

Taigi, šįkart pasipelnyti ir pasityčioti iš rajono politikų veiklos Kultūros centro vadovui nepavyks. Susitikimą su kučiūniškiais aš rasiu, kur surengti, bet tikrai pažadu, kad sprendimas leisti rengti pakasynų ceremonijas kultūros namų salėse bus keičiamas jau artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje. Ne, ne dėl Danauskienės, Miškinienės, Klėjaus ar Margelio, o dėl elementarių higienos ir sanitarijos normų paisymo.

Vilma Danauskienė, rajono savivaldybės tarybos narė (,,Lazdijų žvaigždė", 2023-08-04)

Autoriaus nuotrauka: 

Komentarai

Tai kad jeigu maistas atvežamas, o ne gaminamas vietoj, tai salei jokių veterinarijos leidimų nereikia. Na, o apie šarvojimą tai nė kalbos nėra, prie ko čia veterinarija, na gal koks visuomenės sveikatos centras.

O tai kur čia problema? Patalpas suteikė, o kodėl tarybos nariui turi būt jos duodamos nemokamai? Gi jei ima iš visų už viską, tai kuo tarybos nariai kitokie,net veiklai pinigų gauna,tai manau,gali ir susimokėt. 40 EUR tai čia daug?

Pašarvosim nebrangiai mes Vilmutę kur tik norės kad tik greičiau jai tos paslaugos prireiktų

linki? o nezinai ,kad gali atsisukt paciam linketojui-nepagalvojai,tad del visa ko rezervuokis gal vieta ir sau

Vilmutė - Lazdijų rajono gyventojų apklausos rezultatų duomenimis , nominuota Sexy politike (nors manau tai juodas jumoras, nebent kalbama apie santykius su gyvūnais, nes kažkam ir kiaulė gali būti seksuali), Ausmos buvo izoliuota nuo bet kokių postų ar pareigų rajono savivaldybėje, tai dabar taškosi iš pykčio ant visų , tuo pačiu kuo visada - š....du, Nieko Vilmute, kaip buvo parašyta ant Saliamono žiedo, - Viskas praeina, praeis ir tai! Tai mano asmeninė nuomonė , kam nepatinka - neskaitykit...Ačiū!

pasisudeliojai pats/i ir lengviau pasidare? eik nusiprausi nes smirdi