Lazdijų teismui - dar vienas nuosprendis: ir Vyriausybė pritarė teismų rūmų skaičiaus mažinimui

Lazdijų teismo rūmai.

Teisingumo ministerija kartu su Teisėjų taryba baigė rengti teismų reformos įstatymų paketą, kuriuo tikimasi ne tik optimizuoti teismų resursus, bet ir jų darbo krūvį. Šiems projektams šiandien gautas ir Vyriausybės pritarimas, o projektų svarstymo Seime tikimasi dar pavasario Seimo sesijoje.

„Šiai  reformai keliami pagrindiniai tikslai – suvienodinti didžiųjų šalies miestų apylinkių teismų ir regioninių teismų darbo krūvį, pagerinti teisingumo vykdymo kokybę bei optimizuoti finansinių išteklių valdymą teismuose, atsisakant netikslingai naudojamos teismų infrastruktūros. Šie tikslai yra susiję tarpusavyje, tad, siekiant veiksmingo rezultato, buvo rastas sprendimas, kaip viename pakete užkoduoti tiek infrastruktūros, tiek teisingumo vykdymo kokybės rodiklius. Džiaugiuosi, kad nuo pirmųjų reformos dienų dirbdami su Teisėjų taryba vienodai matome šios reformos naudas bei tikimės, kad jas įžvelgs ir kiti partneriai“, – teigė teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska.

Inicijuotais pakeitimais įgyvendinamos ir Valstybės kontrolės pateiktos rekomendacijos, raginusios ieškoti sprendimų dėl minimalaus teismo (teismo rūmų) dydžio, optimalaus teisėjų skaičiaus ir teisėjų specializacijos poreikio bei  teisėjų darbo krūvio tolygumo.

Teismų reformoje pirmiausia yra numatomas apylinkių teismų ar jų rūmų veiklos teritorijų apjungimas. Vietoje šiuo metu veikiančių 12 apylinkių teismų ir 48 teismo rūmų liktų veikti 11 apylinkių teismų ir 24 teismo rūmai. Apylinkių teismų įsteigimo projektu būtų apjungiamos apylinkių teismų rūmų veiklos teritorijos, tačiau daugeliu atvejų bus išlaikyta ir buvusių teismo rūmų infrastruktūra. Apjungimą siūloma vykdyti vadovaujantis principu, kad atstumas nuo centrinių teismo rūmų iki kitų to paties teismo rūmų būtų apie 60 kilometrų. Toks atstumas akcentuojamas tarptautinėse rekomendacijose dėl teismų sistemos žemėlapių sudarymo, kaip užtikrinantis teisę į teismą teritoriniu prieinamumo žmonėms aspektu. Kartu numatyta papildoma galimybė bylos šaliai reikalaujant pasinaudoti teismo vaizdo konferencijomis, telekonferencijomis ar kita įranga to apylinkės teismo arba tų teismo rūmų patalpose, kur šaliai tektų atvykti, jei byla žodinio proceso tvarka būtų nagrinėjama gyvai.

Optimizuotoje teismų sistemoje, pasinaudojant gerąja Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų patirtimi  organizuojant posėdžius Elektrėnų savivaldybėje, taip pat bus ieškoma platesnių išvažiuojamųjų posėdžių organizavimo kitose patalpose, pavyzdžiui, suteiktose savivaldybės, galimybių.   

Įgyvendinus siūlomą reformą daugelyje apylinkių teismų bus užtikrinta teisėjų specializacija. O tai yra būtina prielaida tiek didesnei vykdomo teisingumo kokybei, tiek greitesniam, efektyvesniam bylų nagrinėjimui.

Optimizuojant apylinkių teismų tinklą, įvertinus teismuose gaunamų bylų mažėjimo tendencijas, šiuo metu laisvų ir atsilaisvinančių teisėjų vietų skaičių, pradėtas vykdyti atrankas į tam tikrus teismus, numatoma ir teisėjų skaičiaus ir jų pasiskirstymo teismuose peržiūra.

Tam, jog teisminiai procesai būtų efektyvesni, kartu su teismų reforma siūlomi Civilinio proceso kodekso pakeitimai, kurie leis didžiąją dalį bylų, apylinkės teismuose nagrinėjamų rašytinio proceso tvarka (papildomai apie 30 000 civilinių bylų, kas sudarytų apie 21 proc. visų gautų civilinių bylų skaičiaus), automatizuotai paskirstyti visiems apylinkių teismams, įvertinus teismų krūvį.

Teisėjų tarybos pirmininkės Sigitos Rudėnaitės nuomone, ši reforma – vienas iš žingsnių, siekiant spręsti apylinkių teismų veiklos problemas. Pateiktais pasiūlymais siekiama kompleksiškai spręsti tolygesnio teisėjų darbo krūvio problemas, užtikrinti prielaidas teisėjų specializacijai, kad žmonėms būtų garantuotas vienodos kokybės ir greičio teisingumas tiek didžiuosiuose miestuose, tiek regionuose, o teisėjams, gaunantiems vienodą atlyginimą – vienodos darbo sąlygos visoje Lietuvoje.

Teisėjų tarybos ir Nacionalinės teismų administracijos atliktais skaičiavimais, įgyvendinus reformą, per tris reformos įgyvendinimo etapus (iki 2026 metų) būtų sutaupyta apie 4 351 tūkst. Eur, kurie galėtų būti panaudoti teismų personalo skatinimui, užtikrinant jų lojalumą sistemai, ir inovacijų plėtrai teismuose.

Pagal Vyriausybės pranešimą spaudai

Autorius: 
„Lazdijų žvaigždės“ inf.

Komentarai

Sutaupis net 4 limonus ;)))). Visi ir visur tik Taupo, o kaip nėra tų pininigų taip ir nėra. Nesibaigenčios Regofmos......

Šeimyninė dviejų jaunų pasieniečių drama Druskininkuose: po vyro smūgių moteriai prireikė medik Skaitykite daugiau: https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/kriminalai/2023/05/29/news/seimynine-dvieju-jaunu-pasienieciu-drama-druskininkuose-po-vyro-smugiu-moteriai-prireike-mediku-pagalbos-27201463

Nesidžiaukire iš kitų nelaimės, alkoholis niekam gero neatnešė.

Tikrai nėra ko džiaugtis kito nelaime, bėda. Yra patarlė, kad lazda turi du galus, o ji paprastai atsisuka kitu galu ir dar storeniu, taip kad ........pamislykit kuo džiaugiatės

Džiaugtis tikrai nėra kuom, žinant kad tai ne pirmas kartas. Nors gal dar pasimokys sako žmones iš klaidų mokosi...bet aš abejoju..