A. Miškinienė: dėl įstaigų vadovų atlyginimų

Šiandien Lazdijų rajone viena iš pagrindinių temų yra savivaldybės įstaigų vadovų atlyginimai.

Akivaizdu, kad „fantazijoms“ ribų nėra.

Svarbu žinoti, kad savivaldybės mero atsakomybių srityje yra 20 įstaigų: 7 – viešosios, 13 – biudžetinių.

Įstaigų vadovų atlyginimo dydis priklauso nuo pastoviosios ir kintamosios dalies, priedų ir priemokų, jei tokios skiriamos, dydžio.

Pastoviosios dalies dydis nustatomas vadovaujantis LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo nuostatomis. Pastoviosios dalies dydis didėja ir atsižvelgiant į atitinkamą sritį kuruojančios ministerijos sprendimus.

Kintamosios dalies dydis nustatomas įvertinus įstaigos vadovo metinius veiklos rezultatus po kasmetinio vertinimo, kurį šiuo atveju vykdo meras.

Savivaldybės įstaigų vadovų vertinimą privalu atlikti iki kovo 1 d. Vadovai vertinami kiekvienais metais. Ne tik prieš savivaldybių tarybų ir mero rinkimus. Man šią malonią pareigą atlikti teko jau 4 kartus – 2020, 2021, 2022 ir 2023 m.

Svarbu tai, kad vadovai vertinami remiantis objektyviais kriterijais. Kiekvienais metais vadovams keliamos konkrečios užduotys ir nustatomi siekiami rezultatai (rodikliai).

Kasmetinio vadovo vertinimo metu vadovas vertinamas pagal pasiektus rezultatus ir įvykdytas papildomas, įstaigos veiklos pažangai reikšmingas užduotis, jei tokių būna. Po vertinimo suformuojama vertinimo išvada, kurioje pažymima, ar vadovas vertinamas nepatenkinamai, patenkinamai, gerai ar labai gerai, ir įvardijama, kokio procentinio dydžio kintamoji dalis jam einamaisiais metais skiriama. Kintamosios dalies dydis procentais yra nuo 0 iki 40 proc.

Vertinime-pokalbyje su vadovu dalyvauja ne mažiau kaip 3 asmenys, vienas iš jų – atitinkamos įstaigos veiklą kuruojančio savivaldybės administracijos skyriaus vadovas.

Aprašyti ir pagrįsti galiu kiekvieno vadovo kiekvienų metų vertinimą. Bet ar to šiandien reikia? Manau, ne. Viskas daugiau nei aišku. Kas ir kaip, gali pasakyti kiekvienas įstaigos vadovas, skyriaus vedėjai ir visi, kurie dalyvavo vertinimuose, rengė dokumentus.

Įstaigų vadovai savus atlyginimus užsidirbo ir užsidirba dirbdami ne tik kasdienius darbus, bet ir inicijuodami projektų rengimą, užtikrindami jų sėkmingą įgyvendinimą. To dėka įstaigas pasiekia papildomas finansavimas. Jie kantriai, atsakingai, daug ir dažnai sunkiomis aplinkybėmis (COVID-19, karas Ukrainoje ir jo sąlygotos ekonominės pasekmės) dirbo savo darbą ir už jį buvo vertinami.

Tam tikri vadovai „ištraukė“ įstaigas iš reikšmingo finansinio minuso, kitų įstaigų finansinė padėtis reikšmingai gerėjo.

Didžiuodamasi galiu pasakyti, kad įstaigų vadovų atlyginimai didėjo kiekvienais metais, taip pat didėjo ir savivaldybės administracijos ar įstaigų darbuotojų. Didės nuosekliai ir toliau, nes motyvuojantis darbo užmokestis, pagarba darbuotojams bei nuoseklus vertinimas tų, kurie tikrai rezultatyviai, daug ir sąžiningai dirba, yra būtini, jei siekiame, kad rajonas iš tiesų gražėtų ir jame būtų gyventi patogiau.

Taigi, kviečiu paikus emocinius „skandalus“ kuriančius asmenis prieš publikuojant tokius įrašus ar straipsnius bent jau pasidomėti, kodėl vadovai buvo vertinami visus 4 metus, kodėl jiems didėjo atlyginimai. Pasidomėkite, kiek ir kodėl didėjo atlyginimai valstybės tarnautojams ir dirbantiems pagal darbo sutartis.

Mano manymu, jei tikslas buvo informuoti visuomenę apie atlyginimų pokytį tiksliai ir objektyviai, tai jau turėjo būti atlikta. Deja...

O gal pasidomėta, tik sąmoningai nutylėta, kaip vertinti visi vadovai visus 4 metus, nes priešingu atveju tektų tiesiog konstatuoti, kad Ausma Miškinienė tiesiog nuosekliai, atvirai ir pagal pasiektus rezultatus, o ne pagal „patinka/nepatinka“ ar politines pažiūras. Tektų pažymėti, kad iki 2019 m. įstaigų vadovų atlyginimai buvo daugiau nei kuklūs, dažnai mažesni už savivaldybės administracijoje dirbančių valstybės tarnautojų, o jiems tenkanti atsakomybės našta buvo, yra ir bus nepalyginamai didesnė.  

Kodėl lyg netyčia nutylima tai, kas „ne į temą“ pagal, akivaizdu, iš anksto sukurtą antraštę? Kodėl pirmadienį FB įraše buvo minimi tik 5 tam tikri vadovai, o savaitraštyje „Lazdijų reklama“ ir šiandien FB įraše – 19? Kodėl pamiršta VšĮ Pirminės sveikatos priežiūros centro vadovė Aušra Dainauskienė?

Bent jau man atsakymas aiškus. Tai ne kas kita, kaip dar viena akiplėšiška pykčio ir nepagarbos žmonėms, kurie turi savo nuomonę, iškrova. Siekis, kad kuo mažiau rajono gyventojų ateitų į rinkimus, o jei ateis, balsuotų ne už Ausmą.

Šį teiginį iliustruosiu konkrečiu pavyzdžiu. Lazdijų ligoninės pavaduotojas medicinai Vladimir Jelisejev (laikinai einantis vadovo pareigas ir už tai gaunantis 50 proc. priemoką) dar š. m. vasario 14 d. buvo viešai giriamas už supratingumą, drąsą, objektyvumą ir sugebėjimą nepaisyti rajono politinių vėjų. Tapo „blogas“, kai buvo sužinota, kad jis dalyvavo savivaldybių tarybų rinkimuose Vilkaviškyje ir yra Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bendruomenės narys.

Man belieka pasakyti ačiū už dėmesį, ponai ir ponios. Ir jau gal gana plūstis?

Kviečiu aktyviai dalyvauti rinkimuose.

https://www.facebook.com/ausma.miskiniene

Ausma Miškinienė, merė (,,Lazdijų žvaigždė', 2023-03-17)

Autoriaus nuotrauka: 

Komentarai

Vaikai,daugiau nežaiskite su degtukais ir pradėkite dirbti visu rimtumu.

Kad kyla atlyginimai-labai smagu! Bet labai laukiu tokio pat išsamaus pasisakymo, kiek kilo ne tik vadovų, bet ir pavaldinių atlyginimai. Vadovai nusipelnė, daug nuveikė, o be savo darbuotojų jie tą galėjo padaryti? Yra įstaigų, kur darbuotojams (kai kurių pareigybių), atlyginimai nekyla jau beveik 10 metų. Čia normalu? Pakėlimas, po vyriausybės įstatymų pakeitimų, 2-5 Eur nesiskaito. Labai įdomu būtų išgirsti pirmos rajono ponios nuomonę!

Šaunuolė Ausma, linkiu kad ir seimo rinkimuose sudalyvautų, o iki jų, kad Lazdijus nuo visokių parsidavėlių ir Margelio pakalikų išsivalytų, kad lengviau būtų galiu išvardint...PETRAUSKAS, DANAUSKIENĖ, KLĖJUS, TULABA, MARKŪNAS, LASEVIČIENĖ,Kimbirauskienė, Galvanauskienė, Pilvinis, Jasiulevičius, Mockevičius, Stirbienė... Apsivalyk, rotacija, atestacija, auditas, kompetencijos ir rezultatai...ir komandinis darbas rajono labui, bet su kitais žmonėmis ir nebūtinai vietiniais...Strateginis rajono plėtros planas, kuriame vyrautų investicijų pritraukimas į rajono LEZ ar pramonės ir verslo klasterį pasienio regione....darbo vietos ir naujo būsto statyba, turėtų būti prioritetinės veiklos kryptys, norint išlaikyt jaunimo emigraciją iš rajono, išnaudok Mockavos ir Šeštokų krovos galimybes, kvieskis pramoninkus, verslininkus, konsultuokis, bendradarbiauk, viliok ir kovok su komanda už Lazdijų ateitį ir Tau būtinai pavyks...tik nedaryk strateginių klaidų ir niekada nepasitikėk tariamais draugais, kurie dar vakar buvo aršiausi tavo priešai, jei dirbsi žmonių labui ir sugebėsi suburt savo komandą, jokie šunys kurie dar loja tau jau neįkąs, sekmės Ausma.

Žemaikšt,aniols,,dzukai gal supratau?