A. Margelis: R. Apanavičiaus nuopelnai savivaldai – akivaizdūs

Lengvą šoką sukėlė, pamačius Lazdijų rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę, kai joje vienu iš svarstymui teikiamų klausimų nurodoma pretendento į savivaldos apdovanojimą tvirtinimas.

Neturiu nieko prieš pateiktus Benių Rūtelionį ar Albiną Jarmalą. Jų nuopelnai rajonui tikrai yra: vieno – protestuojant prieš valdžią ir rengiant gatvių blokadas, kito – renkant kraštotyros medžiagą apie rajono gyvenimą istorijai.

Nustebino tik tai, kad apie kandidatūrų parinkimą buvo diskutuojama itin siaurame rate, tarsi bijant, jog bus pasiūlyti ne tie, kuriuos iš anksto numatė aukščiausia rajono vadovybė. Nesiplėsiu, kiek toks partinis siūlymas yra merės asmeniška skola partijos skyrių atidavusiam bičiuliui. Tačiau manau, kad į tokį teikimą apdovanojimui turime žiūrėti plačiau, ne tik per siaurą galimų interesų prizmę.

Todėl tiek aš asmeniškai, tiek mano vadovaujama tarybos frakcija „Pirmyn“ palankiai sutiko žinią iš kolegų socialdemokratų, kurie ketina teikti posėdyje dar vieno kandidato – buvusio ilgamečio Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nario, buvusio mero Romo Apanavičiaus kandidatūrą.

Kaip buvęs aršus politinis gerbiamo Romo oponentas, manytina, turėčiau ir šį kartą oponuoti ir nepalaikyti siūlymo, jei jis bus teikiamas.

Tačiau esu tikras – jei kas šiandien Lazdijų rajone ir vertas apdovanojimo už nuopelnus savivaldai, tai tas žmogus yra Romas Apanavičius.

Ilgus metus dirbdamas su juo, kaip politikas mokiausi daug ko: politinės kultūros, pagarbos oponentui, argumentuotos diskusijos ginant savo poziciją. Tai buvo nelengva, bet labai vertinga patirtis, ir šiandien nebijau sakyti ačiū Romui, kad dirbome kartu Lazdijų rajono žmonių labui.

Todėl kviečiu kolegas teikti šio politiko kandidatūrą ir palaikyti, o vėliau ieškoti palaikymo ir Lietuvos savivaldybių asociacijoje, kad apdovanojimas tektų būtent Lazdijų krašto atstovui.

Esu tikras, kad tokį pasiūlymą palaikys ir mūsų tarybos valdantieji, nes merė turi aukštas pozicijas ir įtaką savivaldybių asociacijoje ir, kaip jie patys teigia savo partijos pavadinime, dirba „vardan Lietuvos“.

Artūras Margelis, rajono savivaldybės tarybos narys (,,Lazdijų žvaigždė", 2022-09-09)

Autoriaus nuotrauka: 

Komentarai

Artūrai nejaugi tau dar mažai?

A. Jarmalos darbai tai tikrai įeis į istoriją, tai žmogus vertas pripažinimo ir apdovanojimo, o R. Apanavičius? Ar jis dar neišmetė rusų laikų apdovanojimų, kad dabar būtų taip įvertintas? Reiktų jam ramiai sėdėti ir tylėti, nes ne jis vadovavo rajonui, o žmona, turinti ,,aukštąjį" išsilavinimą, kurį dar atsimename.

Nuo vieno kraštinimumo iki kito. Buvo apdovanota rajono gėda - J. Ražukienė, o dabar siūlomas R. Apanavičius. Geriau pasiūlykite Gražulevičių - tai nors gražiai apdainuoja rajoną!!!

Gerb. BENIUS DAUG PRISIDĖJO PRIE KRYŽIŲ PASTATYMO KAIMUOSE ,KAŽKUR SKAIČIAU KAD PASTATYTA 13 kryžių, pagarba ir ačiū jam. Spaudoje skaičiau kad prisidėjo ir prie Žemaitkiemio kaime pastatyto kryžiaus.

Nejuokinkit su tuom savo benium

Beniui tiek partija motulė nedavė, kaip Apanavičiui, ir butą Lazdijuose ir mašiną, ir partinę mokyklą. Sakyčiau, kad TSKP jau jam atsilygino ir apdovanojimų nereikia

Albinas Jarmala - daugkartinis rajono lengvosios atletikos čempionas ir prizininkas; virš 20 (!) metų gynė Veisiejų "Dainavos" futbolo komandos garbę respublikinėse ir tarptautinėse varžybose; buvo viliojamas į geriausias Lietuvos komandas, bet liko ištikimas "Dainavai", vėliau jai vadovavo; buvo ilgametis Veisiejų vidurinės mokyklos direktorius, geografijos mokytojas ekspertas; garbės kraštotyrininkas, parašęs 14 enciklopedinę vertę turinčių knygų apie Lazdijų ir Veisiejų kraštą, jo žmones; kasmet išleidžia menišką, vertingą "Veisiejų kalendorių"; Veisiejų miesto garbės pilietis... Šiemet A. Jarmala atšventė savo jubiliejų. Ta proga už nuopelnus Lietuvos futbolui buvo apdovanotas LFF dovana. Ar per mažai nuopelnų savo kraštui, kad gautų "Auksinės krivūlės riterio" apdovanojimą?

Tai didelė nauda rajonui ir jo gyventojams, kad visą gyvenimą lakstė paskui kamuolį, neišsprendė neturtingų šeimų pragyvenimo, nepadėjo vargstantiems, o knygas išleisti padėjo rajonas ir pardavinėja sau laimingas.

Manau, kad politikams krivulės skirti nedera. Jų kita misija- privačių iniciatyvų paieška.

Tai kuris iš kitų pretendentų "išsprendė neturtingų šeimų pragyvenimą" ar "padėjo vargstantiems"? Rajonas išleido A. Jarmalos knygas? Nejuokaukite. Išleisti padėjo privatūs rėmėjai, vertinantys autoriaus leidinius. O juos pardavinėja visi kūrėjai: poetai, rašytojai, kompozitoriai... Nejaugi tik politikai verti būti "riteriais"? Labai abejotinas teiginys...

Nesuprantu kas mūsų rajoni vyksta v ienas ponas kažkoks magnatas ar kaip jis ten tiek pila ant merės o jo žmona tiek dainuoja sako net merės partijos sąskrydį sudalyvavo. Kas če akių dūmimas ar šeimos skilimas. O gal vienas vienam Artūrui savo lojalumą rodo o kitas merei Ausmai nori įtikti? O kas žino kuris laimės ?

Ir Marelis ir Miškinienė vienodo lizdo paukščiai. Valdžia ir pinigai, jų varomasis moto- kad ir kaip skamba nuvalkiotai.

Tai gal geriau Artūrai papasakok kaip pats šito apdovanojimo norėjai, kad net savivaldybės kompiuteriai ,,užlūžo'' nuo balsavimo, taigi dar kompiuteristai šito nepamiršo. O Apanavičius tavęs turbūt taip negirtų, dėl darbo kartu...

Kompiuteriai nepamiršę ir kas girtas už vairo buvo sulaikytas….

Kompiuteriai nepamiršę ir kas girtas už vairo buvo sulaikytas….

Artūrai ar tau dar mažai?

Man tai dar juokingiausia kaip Vardan tarybos nariai pradėjo lįsti į laikraščius. Taip jų žodžio negirdėti, bet rašyt "moka".... rinkimai artėja tikrai

Gal lazdijų žemės ūkio specelistai seniūnijose pamiršo kada prasideda darbo diena ir kada baigiasi. Suprantama kad neturi ką veikti bet darbo valandas reikia išsėdėti.

Kitose mokyklose ne vienerius metus vyko solidarumo bègimai, bet nei rajono valdžia nei švietimo skyrius dėmesio nerodydavo ir nebuvo taip išstatyti. Gal čia kažkuo ypatinga įstaiga, kad toks išskirtinis dėmesys.

Pastebėjau kad viena pone į darbą visuomet atvyksta po 8 val. Visuomet pikta.labai pasikėlus ir nemandagi.

Viena žemėtvarkos specelistė , ji visuomet vėluoja. Kiek pastebiu.matyt skyriui nera tvarkos kad nesusitvarko su specelistais.

Ką dirba žemėtvarkos specialistai žiemą seniūnijose, sumažinti ar išvis panaikinti . Nes kada ateisi tik su telefonais su draugėmis kalba, dar turbūt ir telefonai valdiški?

Tau kas kiaušai, ar gimda pasmuko :) atkreipk dėmesį netik į žemėtvarkos specialistus, bet ir į seniūnus seniūnijoje pakalbam apie mandagumą :) pavz. ko atėjai, ko lauki jau nekalbu, kaip skirsto žmonių sluoksnius. O kada atvyksta ir kur važinėja kokiais reikalais, bendruomenės, ar seniūnijos ir su kokia mašina važinėja namo. Juk negali važinėt su valdiška namo.

Jūs gal neturit ką rašyt ir kur komentuot, čia iš pavydo, ar ką ? ką dirba, kiek dirba, kiek turi su kuo važinėja kada atvažiuoja. Juokinga eikit patys dirbt, o nesėdėję valstybei ant sprando ir žiūrėję kitų darbuotojų klaidas ir nuotaikas :) pradėkit patys nuo savęs eikit dirbt ir nesirgsit kitų bėdom.

Mačiau krosnoj margelį , prie jo tokių švenčių krosnoj nebuvo.