VADOVŲ PAIEŠKA BEI ATRANKA – ATSAKINGAS PROCESAS, REIKALAUJANTIS SPECIFINIŲ ŽINIŲ BEI PATIRTIES

Sakoma, kad žuvis genda nuo galvos. Šis posakis, kad ir kaip keistai tai skambėtų, puikiai gali iliustruoti organizacijos, kuriai vadovauja netinkamas vadovas, padėtį, nes būtent vadovas yra tas komandos narys, nuo kurio itin didele dalimi priklauso organizacijos sėkmė. Itin stiprių visų grandžių vadovų pritraukimas bei atranka nėra lengvas uždavinys, tačiau ši misija tikrai įmanoma.

Kokie veiksniai lemia sėkmingą vadovų paiešką bei atranką?

Sėkmingą vadovų paiešką bei atranką lemia gana daug veiksnių. Itin aukštos kvalifikacijos įvairių grandžių vadovai yra geidžiami kiekvienoje organizacijoje, todėl juos yra pakankamai sunku pritraukti. Norint sudominti tokio „rango“ specialistus, būtina turėti didžiulį bagažą žinių bei patyrimo, nes pritraukti tą, kuris neplanuoja keisti darbo, yra neįtikėtinai sunku. Kitaip tariant, sėkminga vadovų atranka didžia dalimi taip pat priklauso ir nuo to, kas ją vykdo, kokius pritraukimo, sudominimo ir vertinimo metodus taiko ir t. t.

Vadovų paieška prasideda nuo realių organizacijos poreikių išgryninimo

Aiškus identifikavimas, ko ieškai, ženkliai palengvina paieškos procesus, todėl vadovų paieška ir jų pritraukimas visada prasideda nuo organizacijos realių poreikių išgryninimo. Kiekviena organizacija būsimiems įvairių grandžių vadovams kelia skirtingus reikalavimus, nes tikslai, kontekstas ir lūkesčiai taip pat yra skirtingi. Pasitelkus į pagalbą personalo atrankos agentūros specialistus, realius poreikius išgryninti tampa lengviau. Pažymėtina, kad geras ir konkrečiai organizacijai tinkantis vadovas turi turėti ne tik įgūdžių, patirties ir pan., bet ir pasižymėti tam tikromis savybėmis, „gyventi“ tam tikromis vertybėmis. Visa tai yra išsiaiškinama ir išanalizuojama pokalbio su agentūros specialistais metu.

Atrankos specifika diktuoja vadovų pritraukimo ir atrankos metodų pasirinkimą

Tinkami atrankos metodai, priemonės ir jų įgyvendinimo strategijos kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į vadovų atrankos specifiką bei konkrečius organizacijos poreikius, yra parenkami individualiai. Su kiekviena organizacija dirba personalo atrankos agentūros specialistas, kurio patirtis geriausiai atitinka parinktą paieškos pobūdį, todėl dėmesys konkrečiai organizacijai yra maksimaliai didelis. Visos atrankos metu organizacijos atstovai yra informuojami apie atrankos eigą ir pasiekimus. Pažymėtina, kad vadovų paieškai bei pritraukimui dažniausiai yra pasitelkiama „galvų medžioklė“, leidžianti pritraukti ir pasyvius kandidatus.

Kaip yra vertinami kandidatai vadovų pareigoms užimti?

Kandidatai įvairių grandžių vadovų pareigoms užimti yra vertinami, pasitelkiant pusiau struktūruotus intverviu bei standartizuotus testus. Šie psichologiniai testai yra specializuoti, t. y., konkrečiai skirti asmenims, užimantiems arba norintiems užimti vadovaujančias pareigas. Kiekvienas kandidatas taip pat (galimai) atlieka organizacijos, ieškančios vadovaujančias pareigas galinčių užimti specialistų, deleguotas užduotis.

Kokių papildomų naudų gauna organizacija, vadovų paieškoms pasitelkusi personalo atrankos agentūras?

Pasitelkdami personalo paieškos agentūros specialistus į pagalba, ieškant įvairių grandžių vadovų, Jūs, kaip organizacija, ne tik susirasite reikiamus komandos narius, bet ir turėsite galimybę įvertinti galimų kandidatų susidomėjimą siūloma darbo pozicija, požiūrį į siūlomo darbo pobūdį ir, žinoma, racionaliai įvertinti pačios organizacijos įvaizdį galimų kandidatų akimis. Visą šia informaciją rasite atrankos ataskaitose, kurias Jums pateiks personalo atrankos agentūra, dirbusi su Jumis, ieškant naujų komandos narių. Daugiau informacijos apie vadovų bei kitų specialistų paiešką ir atranką rasite, sekdami šią nuorodą: www.emplonet.lt

Autorius: 
„Lazdijų žvaigždės“ inf.