Parama Ukrainai įtvirtinta oficialiu dokumentu: savivaldybės merė A. Miškinienė pasirašė bendradarbiavimo memorandumą su Novohuyvinsko savivaldybe

Ukrainoje tebevyksta karas. Tačiau ukrainiečiai nepraranda vilties jį laimėti. Ir stengiasi gyventi  taikaus gyvenimo ritmu.

Todėl šiandien, lapkričio 9 dieną, pertraukos tarp nuolatinių oro atakų metu, Lazdijų rajono savivaldybės partnerė Ukrainoje – Novohuyvinsko savivaldybė dalyvavo nuotoliniame susitikime su Lazdijų rajono savivaldybės mere Ausma Miškiniene, kuri, įpareigota savivaldybės tarybos, pasirašė memorandumą dėl bendradarbiavimo. Novohuyvinsko savivaldybės tarybos vardu memorandumą pasirašė tarybos sekretorius Oleksandras Lovyniukas.

Pasirašant sutartį taip pat dalyvavo projekto „Pasitikėjimo tiltai“ koordinatorė Yana Brovdíj bei Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicinių projektų skyriaus projektų vadovė Sonata Dumbliauskienė.

Tarybos sekretorius Oleksandras Lovyniukas papasakojo apie situaciją Ukrainoje, didvyriškai kovojančius ukrainiečius. Jis sakė, kad Novohuyvinsko savivaldybės biudžeto lėšos, kurios yra labai sumažėjusios, yra skiriamos kariuomenei, taip pat įvairaus lygmens mokymo įstaigoms apšildyti. Kitoms vietos gyventojų reikmėms jų mažai lieka. O. Lovyniukas nuoširdžiai dėkojo, kad Lietuva – nuo Prezidento iki savivaldybių taip remia Ukrainą. Ryšių su Lietuva, bendradarbiavimo įvairiose srityse dėka, Ukraina pradeda integraciją į Europos Sąjungą. Jis pasakojo, kad Novohuyvinskas tapo priedanga maždaug 500 pabėgėlių iš kitų regionų, tame tarpe – 127 vaikams. Su jais vietos gyventojai dalijasi ne tik pastoge, bet ir maistu, teikia pirmąją medicinos pagalbą. „Jūsų iniciatyva teikiant mums paramą, taip pat – šio memorandumo pasirašymas yra verti didžiausios pagarbos“,– sakė O. Lovyniukas.  

„Istorinė patirtis leidžia mums suprasti, kaip gyvenate, todėl niekada nesuabejojome, kad reikia ir ateityje reikės padėti. Šiame kontekste labai svarbus yra memorandumas, suteikiantis naują pagreitį mūsų bendradarbiavimui. Remiame Ukrainą kiek tik galime. Šiuo metu mūsų rajono gyventojų šeimose ar jų suteiktuose būstuose gyvena beveik  pusantro šimto ukrainiečių: 62 moterys, 34 vyrai, 46 vaikai. 12 vaikų mokosi mūsų mokyklose. Suprantame, kad artėjant žiemai, karo pabėgėlių srautas didės. Todėl Lazdijų savivaldybė jau pasirūpino galimybe priimti maždaug 200 pabėgėlių laikinam apgyvendinimui. Ir tai padarėme vieni pirmųjų Lietuvoje“, – kalbėjo savivaldybės merė Ausma Miškinienė. Ji akcentavo, jog Lietuva niekuomet neprarado tikėjimo, jog Ukraina, tegul ir negreitai, bus vėl ekonomiškai stipri ir išliks nepriklausoma valstybė. Lazdijų savivaldybė pagal galimybes padėjo ir padės Ukrainai ir jos žmonėms. „Tai įrodo ir šio memorandumo pasirašymas – mums yra malonu ir garbė jį pasirašyti. O jo teiginiai įkvepia ir suteikia vilties, kad viskas bus gerai“– sakė A. Miškinienė.    

 Abiejų savivaldybių atstovai pasidžiaugė, kad dar iki pasirašant sutartį abi savivaldybes jau siejo broliški ryšiai, kurie užsimezgė 2021 metų rudenį, pradėjus dalyvauti projekte „Pasitikėjimo tiltai“.

Ukrainiečiai sakė, jog ženkli humanitarinė parama – miegmaišiai, termo drabužiai, darbo batai, medikamentai, maisto produktai bei higienos priemonės už daugiau nei 10 tūkst. eurų, kurią į Novohuyvinską kovo mėnesį išsiuntė Lazdijų rajono savivaldybė, yra nuoširdžios draugystės pavyzdys ir ženklas.

Partneriai aptarė bendrų projektų ir iniciatyvų galimybes bei susitikimą kitais metais Lazdijuose, „Pasienio fiesta“ renginio metu.

Memorandume įvardinto bendradarbiavimo tikslas – patirties pasikeitimas verslumo, kultūros, turizmo, švietimo, jaunimo, aplinkos, inovacijų, aplinkosaugos, socialinių paslaugų plėtros bei istorinio paveldo išsaugojimo ir apsaugos srityse, įgyvendinant bendras iniciatyvas, projektus. Abi šalys, pasirašę bendradarbiavimo dokumentą, pagal galimybes skatins savo atstovus dalyvauti pilietinėse, ekonominėse, socialinėse iniciatyvose, rems bendruomenių bendradarbiavimo ryšius, atstovų dalyvavimą miestų dienose, susitikimuose, siekiant pasidalinti patirtimi teikiant bei administruojant viešąsias paslaugas.

 Šiuo metu memorandumo partnerės – Lazdijų ir Novohuyvinsko savivaldybės jau dalyvauja Europos savivaldybių ir regionų Tarybos, organizacijos  „PLATFORMA“, programos „U-LEAD su Europa“ projekto „Pasitikėjimo tiltai“ įgyvendinime. 

Lazdijų r. sav. inf.

Autorius: 
„Lazdijų žvaigždės“ inf.

Komentarai

Pasirašo bendradarbiavimą o sovietiniai užrašai ir simbolika dar vis puikuojasi mūsų rajone. Gėda turėtų būti merei.

Netai svarbiausia, užrašai liks užrašais.

Gal tik sovietinių karių kapinėse. Nėra čia ko inkšti.