Netekome Lazdijų rajono garbės pilietės Birutės Vanagienės

Su giliu liūdesiu pranešame, kad netekome buvusios pirmosios Lazdijų rajono tarybos pirmininko pavaduotojos, buvusios Lazdijų vidurinės mokyklos (dabar – Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija) direktorės, nusipelniusios pedagogės Birutė Vanagienės.  

Per ilgus savo gyvenimo ir darbo metus Lazdijuose ji  vadovavo ir rajono bibliotekai,  Kultūros, švietimo ir istorijos muziejui, buvo aktyvi visuomenininkė, humoro grupės „Dzyvų dzyvai“ įkūrėja ir jos siela.

Birutė Vanagienė įkūrė Lazdijų krašto muziejų ir rūpinosi gimtojo krašto istorijos išsaugojimu: skaitė daug pranešimų, spausdino straipsnių apie „Žiburio“ gimnazijos iškilias asmenybes, rajonui nusipelniusius žmones. Dirbdama Lazdijų vidurinės mokyklos direktore, moksleivių talkų metu sukūrė mokyklos parką.

Už nuopelnus savivaldai praėjusiais metais buvo apdovanota „Auksinės krivūlės riterio“  ženklu.

Birutė Vanagienė visą gyvenimą nestokojo šilumos ir meilės artimiesiems, patarimo ar pamokymo kolegoms ir gerumo visiems sutiktiems. Tokia ji visuomet išliks mūsų prisiminimuose ir širdyse.

Nuoširdžią užuojautą velionės šeimai ir artimiesiems reiškia savivaldybės merė Ausma Miškinienė ir  rajono savivaldybės administracijos vadovai bei darbuotojai.

Lazdijų r. sav. inf.

Autorius: 
„Lazdijų žvaigždės“ inf.