Gera žinia gyventojams – sujungus dvi savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigas, daugės kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų

„Rajono gyventojų interesai, o ne kas teisus, yra svarbiausia. Šiuo atveju drąsiai galime pasakyti, kad kaip žmogus vardą, o ne vardas žmogų puošia, taip ir tai, kokias ir kiek paslaugų teikia įstaiga, o ne jos pavadinimas yra svarbiausia“,  – sako rajono savivaldybės merė Ausma Miškinienė. 

Lazdijų rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą sujungti dvi savivaldybės žinioje esančias sveikatos priežiūros įstaigas – VšĮ Lazdijų ligoninę ir VšĮ Lazdijų savivaldybės sveikatos priežiūros centrą. 

Dėl šio sprendimo gyventojai, atvykę į vieną įstaigą, turės galimybes skubiai gauti visą kompleksą sveikatos priežiūros paslaugų – nuo šeimos gydytojo, specializuotos atitinkamo specialisto konsultacijos, tyrimų, reikalingų diagnozei nustatyti, iki ambulatorinio ar stacionaraus gydymo.

Maža to, šis Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimas iš esmės atitinka ir LR sveikatos apsaugos ministerijos vykdomos reformos sąlygas. Tai reiškia, kad, dviem savivaldybės įstaigoms tapus viena, greta esminio pliuso, kuris jau paminėtas, bus optimizuotos išlaidos medicininiams tyrimams, administravimui, taip pat bus pretenduojama gauti ir daugiau kaip 2 mln. eurų investicijų svarbiausiems remonto darbams minėtose įstaigose atlikti, įrangai įsigyti ir darbuotojų darbo sąlygoms gerinti. 

Vienintelis, galbūt nepatogus pokytis bus naujas jau susijungusių įstaigų pavadinimas, kurį gyventojams reikės įsiminti ir žinoti. Pasibaigus visiems juridiniams procesams, dviejų sujungtų savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų pavadinimas bus naujas – VšĮ Lazdijų rajono savivaldybės sveikatos centras.

„Neabejoju, kad visi, dirbantys sveikatos priežiūros įstaigose, siekia, kad gyventojams būtų suteiktos kuo kokybiškesnės sveikatos priežiūros paslaugos. Gyventojams turbūt būtų buvę patogiau, jei, sujungus dvi sveikatos priežiūros įstaigas, būtų išlikęs nepakeistas bent vienos įstaigos pavadinimas. Įvertinus tai, kad VšĮ Lazdijų ligoninė teikia daugiau sveikatos priežiūros paslaugų ir joje dirba daugiau darbuotojų, naujas juridinis vienetas po sujungimo galėjo likti VšĮ Lazdijų ligonine. To siekėme. Visgi po ilgų diskusijų su LR sveikatos apsaugos ministerijos atstovais, išanalizavus perspektyvas ir įsigilinus į teisinius argumentus, paaiškėjo, kad jei bus pasirinkta nekeisti įstaigos pavadinimo, ne tik neturėsime galimybės pretenduoti į daugiau kaip 500 tūkst. eurų investicijų, kurios gali būti skirtos naujai sukurtos įstaigos pirminės priežiūros grandžiai, bet ir negalėsime ateityje teikti tam tikrų paslaugų, kurias, kaip numatyta, galės teikti tik atitinkami sveikatos centrai. Tai įvertinus, natūralu, kad savivaldybės tarybai buvo teikiamas sprendimas (ir jos dauguma jį priėmė), sujungus dvi savivaldybės žinioje esančias įstaigas, pavadinti Lazdijų rajono savivaldybės sveikatos centru, bet neprarasti nė vieno euro investicijų, neatsisakyti nė vienos rajono gyventojams svarbios sveikatos priežiūros paslaugos. Rajono gyventojų interesai, o ne kas teisus, yra svarbiausia. Šiuo atveju drąsiai galime pasakyti, kad kaip žmogus vardą, o ne vardas žmogų puošia, taip ir tai, kokias ir kiek paslaugų teikia įstaiga, o ne jos pavadinimas yra svarbiausia“, – teigė merė Ausma Miškinienė.

„Sausio pabaigoje vykusio savivaldybės tarybos posėdžio metu išgirdome nuogąstavimus, jog chirurginio profilio skyriuje su operacine ir intensyviąja terapija jau kitais metais nebus teikiamos paslaugos, kurias rajono gyventojai gali gauti šiuo metu. Atsakingai patvirtinu – tai tik spėlionės, interpretacija. Taip, reikalavimai labai griežti tiek personalui, tiek patalpoms, tiek įrangai. Jie kasmet griežtėja. Tačiau kokios sveikatos priežiūros paslaugos bus teikiamos rajono sveikatos priežiūros įstaigose ateityje, visų pirma priklausys nuo to, ar turėsime kvalifikuotus medikus, patalpas, įrangą ir pacientų. Gali būti, kad operacijos bus vykdomos tik dienos metu, o, esant būtinybei – operaciniam gydymui naktį ar kitiems sudėtingiems atvejams, pacientai bus skubiai ir saugiai pervežami į Alytaus ar Kauno miestuose esančias gydymo įstaigas. Gali būti, bet ar tai tikrai būtų labai blogai? Svarbiausia, kad kvalifikuotą ir skubią pagalbą žmogus gautų kuo greičiau, juk kai tikrai blogai jaučiamasi ir skauda, norisi jau ne namų sienų ar arčiausiai namų esančios ligoninės, o kuo greičiau pasveikti ir grįžti namo. Dėl to visi kasdien ir dirbame, stengiamės, ieškodami ne lengviausių, o pacientams ir dirbantiesiems sveikatos priežiūros įstaigose palankiausių sprendimų“, – teigė šiuo metu Lazdijų ligoninei vadovaujantis gydytojas Vladimiras Jelisejevas. 

Lazdijų r. sav. inf. (,,Lazdijų žvaigždė", 2024-02-09)
 

Autorius: 
„Lazdijų žvaigždės“ inf.

Komentarai

O kokios žinios apie čekučius gal jau viskas gerai?

Raminkitės vaikučiai dėl tų čekiukų, visoj Lietuvoj tai vyko, nevykus sistema buvo, dabar jau sutvarkyta ir viskas bus gerai. Kodėl varot tik ant merės? Margio šaika darė tą patį, soc. demai darė tą patį, visi darė tą patį, tai ko jūs iš merės norit?