2019–ųjų svarbiausi darbai: džiaugiamės galėdami būti naudingi Jums

Lazdijų rajono savivaldybės vadovai ir darbuotojai, atlikę reikšmingus 2019-ųjų darbus.

Į istoriją palydėjome 2019-uosius, užvertėme paskutinį jų lapą, kuriame susumuoti svarbiausi  savivaldybės darbai. Svarbiausiais juos vadiname todėl, kad jie buvo nuveikti Lazdijų rajono žmonių labui: kai kuriems iš esmės pakeitė gyvenimo kokybę, kiti rezultatais džiaugsis artimiausioje ateityje. Jaučiame pareigą pasidalinti šia informacija su Jumis, rajono gyventojai, nes būtent Jūs, turėdami viltį, kad galima gyventi ir dirbti skaidriai, taupiai, efektyviai, patikėjote mums vadovauti rajonui ateinančius ketverius metus. Štai tie darbai, už kuriuos praėjusiais metais jau sulaukėme ne vieno Jūsų AČIŪ:

VADYBA, FINANSAI IR TAUPYMAS

1. Įvykdėme savivaldybės administracijos struktūros pertvarką, todėl kiekvieną mėnesį  sutaupome apie 27 tūkst. eurų. Per 2020 metus sutaupysime daugiau kaip 300 tūkst. eurų – jie bus skirti mažiausiai uždirbančių darbuotojų atlyginimams padidinti.  
2. Inventorizavome ir nutarėme likviduoti VšĮ Darbo vietų kūrimo fondą. Vertinimas parodė, kad įstaiga rezultatų nepasiekė, negavo pajamų už teikiamas paslaugas, o jos veikla rajono savivaldybės biudžetui kasmet kainavo apie 20 tūkstančių eurų.   
3. Sėkmingai rinkome biudžetą, buvo planuota 22,6 mln. eurų pajamų, surinkta 23,7 mln. eurų:  iš gyventojų pajamų mokesčio (+ 529 tūkst. eurų), žemės mokesčio (+ 138 tūkst. eurų) ir nekilnojamojo turto mokesčio (+ 60 tūkst. eurų). Už tai dėkojame mūsų rajono gyventojams, ūkininkams ir verslininkams. 
4. Optimizavome savivaldybės struktūrą ir nustatėme kitus prioritetus: savivaldybės veiklos išlaidas dėl to sumažinome 251 tūkst. eurų. Sutaupytas lėšas panaudojome geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų šalinimo tinklams modernizuoti, vietiniams keliams rekonstruoti, remontuoti ir prižiūrėti.
5. Atranka į laisvas darbo vietas savivaldybėje vyksta ir vyks tik konkurso būdu. Sekti savivaldybės pavyzdžiu skatiname ir savivaldybės įstaigas. 

KELIŲ IR GATVIŲ TVARKYMAS

1. Išasfaltavome beveik 9 km (8,812 km) vietinės reikšmės kelių su žvyro danga. Asfaltavimo darbų atlikta už vieną milijoną penkiasdešimt devynis tūkstančius eurų. 
2. Baigėme įgyvendinti projektą „Lazdijų miesto Seinų ir Lazdijos gatvių bei vietinės reikšmės kelio nuo Janonio g. iki Lazdijų hipodromo rekonstravimas“, kurio metu rekonstruotos vienos svarbiausių Lazdijų mieste – Seinų ir Lazdijos gatvės.
3. Parengėme 80 teisinės registracijos bylų rajono keliams, kurie sudaro 212 kilometrų – tik inventorizuotiems keliams asfaltuoti bei tvarkyti ateityje bus skiriamas valstybės finansavimas. 

VANDENTVARKOS GERINIMAS

1. Verstaminuose įrengėme bebokštę vandens tiekimo sistemą, nutiesėme 120 m naujos vandens 
tiekimo trasos. 
2. Šeštokų seniūnijos Mikniškių kaimo gyventojams įrengėme gręžinį, atstatėme vandens
 tiekimą gyventojams. 
3. Krosnoje įrengėme vandens geležies šalinimo filtrus – po darbų miestelio gyventojams užtikrinta tinkama vandens kokybė.  
4. Išsprendėme arseno problemą geriamajame vandenyje Barčių gyvenvietėje – atvesta nauja 
 vandentiekio trasa iš Veisiejų.
5. Iš esmės pradėjome spręsti geriamojo vandens tiekimo tvarką rajone: keičiame Lazdijų rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialųjį planą, vienoje vietoje matysime visas trasas, galėsime iš anksto planuoti vandens tiekimo ir jo kokybės gerinimo darbus ir lėšas. 

SOCIALINIŲ IR SVEIKATOS PASLAUGŲ GERINIMAS

1. Patvirtinome naują piniginės socialinės paramos teikimo rajono savivaldybės gyventojams 
tvarką. Lėšos nepasiturintiems gyventojams dėl to bus skirstomos socialiai teisingiau: skirstymo apraše nustatyti konkretūs vienkartinės išmokos skyrimo dydžiai onkologiniams ligoniams, sergantiems sunkiomis ligomis, nukentėjusiems nuo gaisro bei atsidūrusiems sunkioje materialinėje padėtyje. 

2. Asmenys su negalia galės patogiau gyventi savo namuose, nes visiems, kurie pateikė prašymus, galėjome padėti ir jų būstus pritaikyti neįgaliesiems. Pritaikyti 3 būstai suaugusiems asmenims su negalia, 4 būstai vaikams, vienam vaikui skirtos lėšos techninės pagalbos priemonėms įsigyti. Papildomų lėšų mūsų prašymu skyrė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 

3. Išklausėme senolių prašymus: Socialinių paslaugų centro socialinės globos namuose vietų 
skaičių padidinome nuo 36 iki 40, pasirūpinę papildomomis lėšomis iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, toliau teikėme ir teiksime integralią pagalbą.
4. Gerinome ligoninės infrastruktūrą: nupirktas naujas dentalinis rentgeno aparatas, kuriuo  atliekami rentgenologiniai tyrimai stomatologų nukreiptiems pacientams, metų pabaigoje nupirktas ir instaliuotas naujas modernus stacionarus rentgeno aparatas, finansuotas pagal specialią SAM programą.
5. Gavome patvirtinimą iš Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos dėl saulės baterijų 100 KW jėgainės įrengimo finansavimo. 
6. Parengėme ir gavome finansavimą ambulatorinės geriatrijos projektui, kurį įgyvendinsime šiais metais. 
7. Atsižvelgėme į Aštriosios Kirsnos gyventojų, nukentėjusių nuo sprogimo Žvejų g., lūkesčius ir kompensavome jų patirtas išlaidas. Žiemą jie sutiko šiltai ir saugiai. 

VEIKLOS MODERNIZAVIMAS 

1. Pradėjome savivaldybės interneto svetainės naujinimo darbus: informacija greičiau pasieks vartotojus, padidės svetainės funkcionalumas, bus skelbiama daugiau informacijos, ji bus lengvai surandama. Svetainė taip pat taps patogi vartotojams, nepriklausomai nuo to, jie naudojasi kompiuteriu, telefonu ar planšete. 
2. Savivaldybės išlaidos bus planuojamos pažangiai ir atvirai. Įsigytas biudžeto plano sudarymo modulis-programa. Dėka jos biudžetą galės planuoti ir valdyti daug savivaldybės administracijos darbuotojų, atsakingų už skirtingas sritis. 
3. Įdiegėme Kelių GIS duomenų bazės valdymo aplikaciją – jau artimiausiu metu duomenys apie kelių būklę, jų valymą, lyginimą greideriu, planuojamą remontą bus vieši ir matomi gyventojams savivaldybės interneto svetainėje. 
4. Tarybos veikla tapo atvira – posėdžiai transliuojami gyvai, vyksta atviros diskusijos, posėdžiai planuojami iš anksto. 

PARENGTI  PROJEKTAI

1. Parengėme 12 projektų, kurie turės esminės įtakos rajono infrastruktūrai, socialinei aplinkai, rajono ūkininkų veiklai gerinti: 
„Seirijų miestelio Gėlių gatvės (Nr. LZ8119), kelių Šadžiūnai–Varnėnai–Vilkininkai (Nr. LZ1252) ruožo nuo 2,720 iki 3,280 km ir Kučiūnai–Akmeniai (Nr. LZ0400) ruožo nuo 0,00 iki 0,704 km kapitalinis remontas“ – tvarkysime išvardintus rajono kelius. 
„Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Lazdijų rajono savivaldybėje“ – plėsime vaikų dienos centrų veiklą Veisiejuose ir Lazdijuose.
„Asociacijos „Noragėlių melioracija“ ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija“ – pats didžiausias, daugiausia naudotojų apimantis melioracijos projektas rajono istorijoje. 
„Antis, keliaujanti pasienio keliais“, „Partnerystė. Verslumas. Veiksmas“, „Pasienio poezija – kalbantis paveikslas“, „Supratinga pasienio bendruomenė“, „Ieškomi pasienio paveldo maršrutai“, „Jungtinės pastangos išsaugoti ir puoselėti šeimos papročius bei tradicinius įgūdžius“ – projektai, kuriuos įgyvendinsime kartu su savo partneriais.  

2.    Įgyvendiname kraštovaizdžio projektą „Reprezentatyvaus kraštovaizdžio formavimas Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje“ – jau šią vasarą grožėsimės sutvarkytu, naujais želdynais ir gėlynais pasipuošusiu miesto parku ir Turistų gatvės aplinka. 

MŪSŲ ŠVENTĖS IR TRADICIJOS

1. Tesėjome pažadą – Pirmosios vagos ir Jurginių šventę sugrąžinome ten, kur ji buvo gimusi – į Veisiejus.
2. Mūsų tradicinės rajono šventės įgavo naujų spalvų ir buvo kaip niekada gausiai lankomos gyventojų ir svečių. Džiaugiamės ne tik Pasienio fiesta, bet ir Oninėmis prie Prelomciškės piliakalnio, „Metelio banga“ prie Metelio ežero, bet ir nepakartojamu bei visus įtraukusiu kalėdinių renginių ciklu.  
3. Į savivaldybės rankas sugrąžinome ir iš pagrindų sutvarkėme Lazdijų hipodromą. Neabejojame, jog šiais metais, jei tik leis oro sąlygos, džiaugsimės ir tradicinėmis žirgų lenktynėmis.  

         

Nuoširdžiai Lazdijų rajono savivaldybės administracija

Lazdijų r. sav. inf., A. Liaukaus nuotr. (,,Lazdijų žvaigždė", 2020-01-10)

 

 

Autorius: 
"Lazdijų žvaigždės" inf.

Komentarai

Malonu skaityti ir girdėti.

Nuotrauką ir normalesnę galėjot sukrapštyt...

Tas tai tiesa. Kodėl gi negalima pasididint nuotraukos tiek, kad galima būtų žmones pažint. Negi tiek mažai skirta vietos serveryje?

Bet ir šiaip, kokia kokybė ir kokios spalvos. Savivaldybės reikėjo paprašyt, gi jų fotografuota...

pasižiūrėkit į apklausas ir nereiks čia girtis

Nėra čia kuo girtis ponai, nemažai darbų pabaigta, kas likę nuo senos valdžios!! Nebalsuosiu už jus tikrai daugiau cirkininkai!!

O tai Jūs manote, kad pradėtus darbus reikia mest ir tuoj pat imtis naujų? Juk patys suprantate, kas būna kai stato stato namą ir palieka jį likimo valiai. Norėtumėte šitaip??? Yra ir naujų darbų, juk dar tik pradžia. Juk skaitėte kas daroma ir kas numatyta.

na kad ligoninei yranga pirko tai gerai bet reiketu itdaugiu kad nereiketu po kitus miestus lakstyt na ir kelius paremontavo irgi gerai o visa kita tai nepsimoka

na bet čia jų tikrai per daug

Na, kai dar sunaikisit kaimo mokyklas ir atleisit dar kelis šimtus mokytojų, kiemsargių, valytojų , darbininkų, sekretorių, ūkvedžių !Tikiu valstiečiai ir konservatoriai galėsit be papildomo mokesčio palydėti šiuos žmones Vilniaus ar Kauno oro uoste į užsienį !Rajonas jums padėkos

Tai jai jau pabaiget praeitos valdzios pradėtus darbus, tai bent būkit sąžiningi ir parašykite tai. O ne visa garbę prisimindami sau. Ką jūs galit, matau tik girtis ir fotografuotis... daugiau Nieko!! cha cha cha. apgailetini

Tik klausimas kaip kaimo mokyklose mokosi moksleiviai, kokie jų pasiekimai. Ten žlunga talentai, mažose klasėse vaikai praranda socialinius gebėjimus. O kad kaip šeryklos mažos mokyklos yra tai taip. Valytojų, kiemsargių ir dar ko tik nori. Kai kito darbo nėra rajone, tai mokyklos gerai, bet kad jas išlaikyti neverta. Dar klausimas dėl tų mokyklų mokytojų kvalifikacijos ir kompetencijos dirbt su mokiniais. Nuo žagrės mokytojams tikrai nerūpės mokinių išsilavinimas. Jam rūpės, kad va karvė šiandien teliuojas, o ne kad egxaminai vaikams ne už kalnų.

Kokio didmiesčio akademiją Jūs baigėte, kad galite spręsti apie kaimo mokyklas ir jų kompetenciją. Kaimo mokyklą baigęs vaikas yra daug nuoširdesnis ir geresnis ir kažkodėl olimpiadų rezultatai kalba apie geresnes kaimiečių žinias nei išgirtose gimnazijose, kur po trijų pamokų vaikai laisvi ir šlaistosi nežinia kur- tai faktai patirti ant savęs. O kada kaimietis ateina į išgirtą gimnaziją, tai gimnazijos mokytojai visomis jėgomis stengiasi juos pažeminti- kokie jūs durni, nes tik mes sugebam gerai išmokyti- matyti ir Jūs esate iš tokių. Gai Jūs galėtume nurodyti kuris mokytojas dar laiko karves. Aš manau, kad vadovaujatės 50 metų atgal žiniomis. O jeigu jau taip mąstote- tai juk ir mūsų merė yra baigusi veterinarijos akademiją ir nesibaido savo praeities. Labai gaila, kad pas mus atsirado tokių,, Onyčių" kurios uždirbę kelis eurus daugiau,ar gavę geresnes pareigas, pasijaučia tokiais ,,ekspertais" , ir kurioms visai nusispjaut, kad tam kaime žmogus gali dirbdamas, kad ir valytoja, gali užsidirbti tuos kelis varganus pinigėlius, o ne eiti prašyti pašalpų. O vaikas jeigu, norės siekti žinių-jis jas pasieks, o jeigu ne- gali vežti jį kur nori, rezultato nebus. O dėl socialinių gebėjimų praradimo- tai Jūs turbūt tik girdėjote kažkur, bet pati nesuprantate , kas tai yra. http://distance.ktu.lt/kursai/verslumas/personalo_motyvacija_II/114306.html

Pati baigiau tokią kaimo mokyklą ir galiu drąsiai teigti, kad kaimo mokyklų paruošimas žymiai skiriasi nuo miesto. Aukštosiose mokyklose ypatingai matosi silpni kaimo mokinukai. Už tai, kad gauna tvirtesnius pagrindus atėję iš gerų mokyklų. Apie nuoširdumą nekalbu. Visur yra visokių. Čia priklauso nuo šeimos, o ne nuo mokyklos. Jei sakau, tai žinai, kad yra ūkininkaujančių mokytojų ir , deja, jų mokymo lygis vidutinis. Ir plius kaimo mokytojai skirsto mokinius net labiau į gabius ir ne. Bet, deja, neteisingai. Kartais tie,, negabieji" parodo tokius gabumus, kai gauna tinkamą mokytoją, kad galima tokiam nuvertinusiam mokytojui parodyti špygą.

Kai kur Jūs teisi, kai kur ne. Mano klasę sudarė pusė kaimiečių-pusė miestiečių, Kaimiečiai visi įstojo į aukštąsias mokyklas-nebaigė vienas, miestiečiai iš tos klasės pusės įstojo pusė - baigė visi, tačiau nė vienam iš klasės nekilo noras mokytojams rodyti špygas, nors mokytojų buvo visokių. Jūs esat teisi, kad vaikas daug ką atsineša iš šeimos. Kai kuriose šeimose špygos rodymas yra bendravimo forma, tik nereikėtų tą reklamuoti..., nors tai ir išlenda po daugelio metų.

O kodėl neįvykdėt savo rinkiminių pažadų? Ar ne sakėt, kad nesifotografuosit kaip Margelis? Dabar net daugiau negu jis viešinatės? Ar neišsimokejot premijų gale metų? Ar rūpinatės mažaisiais rajono talentais? Net mero pusryčius panaikinote. GĖDA. Ar kuriat rajone darbo vietas? Tik perstumdot kas yra. Nesugebėjote, pone mere, į Veisiejų SG gimnazijos jubiliejų atvažiuoti. Kur čia tokia ponia važiuos į kokius Veisiejus. Kodėl Veisiejų seniūnas dar dirba? Ne laikas užleisti jo vietą jaunimui?

Nusivalyk snarglį ir ruoškis rytdienos pamokoms.

Kuo kitą tepi, tuo ir pats kvepi. Nespręsk apie knygą iš jos viršelio.

Matyt gandragalvis esate, kad sugebat tik žeminti kitą. Tokie jau tie žaliaskūriai.

Pradžia gera. Nors klaidų būta. "Jaunų ir puikių" specialistų, dėl kurių tebesigailauja knygynėlio laikraštis su "geriausiuoju" priešaky, galėjo ir daugiau išeit, o dėl kai kurių atėjusių, tarkim Zaburo, manau, dar teks gailėtis... Ligoninei irgi reikėtų naujo vadovo, kad po visų buvusios valdžios "pergalių" ir "pasiekimų" pastatytų įstaigą ant kojų.

Sakyčiau eik "geriausios" patarėja dirbt, gerų darbų "nuveiktumet" priešaky :) :)

Kodėl užkliuvo Veisiejų seniūnas? Seniūnas gerai dirba savo kasdieninį darbą, kurį per eilę metų gerai perprato. O šventėmis, renginiais galima tik pasidžiaugti. Kai kuriuos seniūnas pats organizuoja, suranda rėmėjus, pats praveda, bendradarbiaudamas su kultūros namais, Veisiejų krašto muziejumi, regioninio parko vadovybe, klebonu, mokyklomis, globos namais. Suprantama, daugumą švenčių ir renginių organizuoja ir veda minėtos įstaigos ir organizacijos. Tai jų darbas. Seniūnas jose labai dažnai dalyvauja. Visko neaprašysi. Tinkamesnį žmogų šioms pareigoms vargu pavyktų surasti.

Tokio arogantiško seniūno reta. Jis visur tarsi ,, karalius". Žmona jo taip pat elgiasi. Visi čia niekas, o kas tai aš.... O ar kas nors sutikrina seniūnijos apskaitą, ar vyksta auditas? Nes už kiekvieno renginio slypi pinigai. Klaidų visi daro, tik jeigu tos klaidos kažkam naudingos tai niekas ir nemato.

Veisieju seniunas moka prie visu valdziu daeiti.

Jei žmogus dirba gerai tai jis visokiai valdžiai tinkamas. Ar gali kam patikt vagis ar chuliganas?

Ko tai puciasi rajono princese :-D

Gal tu jai kažko pavydi? Jaunystės ar grožio? O gal šokt su tavim nėjo...

Klėjus galetų poniai sudaryti kokia tai sporto programą, nes taps tesla kaip ir vyras