V. Danauskienė: visuomenės nuomonė – ne paskutinėje vietoje

Aš, Vilma Danauskienė, Lazdijų rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotoja, komisijos narė, kaip asmuo, einantis šias nurodomas pareigas, 2020 m. birželio 8 d. į savo viešai nurodomą elektroninį paštą gavau Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo Ričardo Vyšniausko raštą (toliau – Raštas) „DĖL PROJEKTUOJAMOS SAULĖS ELEKTRINĖS PANARVĖS KAIME, LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE, BENDROJO PLANO DARBO PROCESO BEI SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR ARCHITEKTŪROS SKYRIAUS DARBO PRINCIPŲ“ bei priedus (8 (aštuoni) dokumentai). Jame prašoma atlikti tyrimą ir įvertinti, ar minėtame Rašte nurodoma informacija neturi korupcijos apraiškų, bei pateikti oficialią antikorupcinę išvadą dėl minėto projekto.
Vadovaudamasi Lazdijų rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos veiklos nuostatais, patvirtintais Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. 5TS-45, t. y. šių nuostatų 24.1, 24.2, 16, 10.5 straipsniais, raštu tą pačią dieną kreipiausi į Lazdijų rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos narius bei jos pirmininką Ričardą Dulską, prašydama artimiausiu metu sušaukti skubų komisijos posėdį ir į jo darbotvarkę įtraukti R. Vyšniausko Rašto nagrinėjimą.
Iki šiol negavau jokio atsakymo, ar toks posėdis bus šaukiamas. Jeigu artimiausiu metu komisijos pirmininkas nesiims veiklos nuostatuose apibrėžtų pareigų, inicijuosiu parašų rinkimą dėl tokio posėdžio sušaukimo.
Kodėl svarbu apsvarstyti Rašte nurodomą informaciją? Tam, kad arba paneigtume galimos korupcijos apraiškas, kai bandant įsiteikti verslininkams yra manipuliuojama Teritorijų planavimo įstatyme numatytų procedūrų – svarstymo su visuomene, žemės paskirties keitimo, poveikio aplinkai vertinimo – išvengimu, arba patvirtintume, jog savivaldybės administracijos specialistai pažeidė įstatymus kažkieno naudai.
Kad tai išsiaiškintume, reikia atlikti tyrimą. Pats tyrimas nėra ir negali būti nukreiptas nei prieš verslininkus, nei prieš investicijas, jis skirtas tik išsiaiškinti, ar nebuvo pažeistos procedūros ir įstatymai, ar nenukentės viešasis, t. y. gyventojų, interesas.
Visuomenės nuomonė dėl keliolikos hektarų ploto pievų užstatymo saulės kolektoriais Lazdijų miesto prieigose negali būti ignoruojama, tos nuomonės privalu atsiklausti, taip pat būtina pateikti visuomenei aiškų atsakymą, ar tokie statiniai neturės poveikio jų sveikatai, aplinkai.
Šie klausimai yra Antikorupcijos komisijos kompetencija ir aš sveikinu faktą, kad savivaldybės administracijos darbuotojai nesitaiksto su paklusnių parašų dėjimo berniukų statusu, o matydami problemą eina įstatymų nustatytu keliu.
Todėl viešai raginu Lazdijų rajono savivaldybės vadovybę nedaryti spaudimo pranešėjui ir nenaudoti fakto, kad žmogus kreipėsi išaiškinimo į komisiją, kaip drausminės priemonės vertinant kitus su jo tiesioginėmis pareigomis susijusius darbus.

Vilma Danauskienė, savivaldybės Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotoja

Autoriaus nuotrauka: 

Komentarai

O cia sita architekto informacija Vilma perduoki STT ir ji isiaiskins greitai.