V. Danauskienė: viešieji pirkimai turėtų keistis

Savivaldybės tarybos nariams ir visuomenei pateikta 2019 metų Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorės ataskaita nustebino vykdytų viešųjų pirkimų apimtimis ir jų pasirinkimo būdu.
2019 m. iš viso įvykdyti 1 179 pirkimai, iš kurių 1 152 yra mažos vertės. Buvo organizuota 12 supaprastintų atvirų konkursų, 15 atvirų konkursų.
Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad absoliučiai didesnę daugumą viešųjų pirkimų savivaldybė vykdė laikydamasi ne pačių geriausių skaidrumo rekomendacijų, t. y. ne siekdama kuo daugiau pirkimų vykdyti per visiems prieinamą ir matomą Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą, o pasirinkdama būdą, kai konkursų skelbti nereikia, užtenka apklausų ar derybų.
Manau, kad toks požiūris turėtų keistis ir tuo visų pirma turi būti suinteresuota pati savivaldybės administracija.
Pernai per viešuosius pirkimus įsigyta prekių, darbų ir paslaugų už 3 104 856,93 euro. Tai – didelė ir ženkli suma rajono biudžetui.
Ir ši suma – tik savivaldybės administracijos vykdyti pirkimai. O jeigu dar suskaičiuotume visų biudžetinių, viešųjų savivaldybės įstaigų, įmonių pirkimus? Ten irgi vyrauja pasirenkamas pirkimo būdas ne per CVP IS.
Siūlau savivaldybės tarybos nariams atkreipti į tai dėmesį ir rekomenduoti ateityje vykdyti viešuosius pirkimus taip, kad kiltų kuo mažiau galimų interpretacijų ir terpės sąmokslams, jog skaidrumas – ne pagrindinis rodiklis, renkantis pirkimo procedūros formas.

Vilma Danauskienė, Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotoja

„Lazdijų žvaigždė“, 2020-04-30

Autoriaus nuotrauka: