V. Danauskienė: deleguojami asmenys privalo suvokti savo atsakomybę

Mažai kas iš stebinčiųjų Lazdijų rajono savivaldybės tarybos posėdžių transliacijas atkreipė dėmesį, kad, keičiant paskutiniojo, rugsėjo 10-ąją vykusio posėdžio darbotvarkę, neliko nagrinėti numatyto 10-ojo klausimo „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 20 d. sprendimo Nr. 5TS-847 „Dėl įgaliojimų atstovauti Alytaus regiono plėtros tarybos visuotiniuose dalyvių susirinkimuose suteikimo“ pakeitimo“.
Atrodytų, kas čia tokio – eilinis darbotvarkės pakeitimas, kai, surinkus trečdalį tarybos narių balsų, keičiama darbotvarkė posėdžio pradžioje.
Tačiau mane nustebino keli dalykai, kurių aš, kaip visuomenės deleguota atstovė Antikorupcijos komisijoje, negaliu neįvardinti, ir tai turėtų būti žinoma tiek rajono žmonėms, tiek ir savivaldybės tarybos nariams.
Visų pirma, savivaldybės tarybos posėdžio metu jam pirmininkavusi merė Ausma Miškinienė, pristačiusi klausimą keisti darbotvarkę, įvardijo minėto klausimo pašalinimo priežastį kaip per vėlai pateiktą sprendimo projektą.
Minėto sprendimo projekto esmė buvo tokia: savivaldybės taryba suteikia įgaliojimus savivaldybės merui balsuoti savo nuožiūra Alytaus regiono plėtros taryboje svarstomais klausimais.
Toks įgaliojimas būtų nepalikęs jokių saugiklių, ir meras ar mūsų atveju – merė būtų galėjusi pribalsuoti ką tik nori, nepaisydama ir neatsižvelgdama į rajono interesus.
Kai iki posėdžio atkreipiau į tai merės ir tarybos narių dėmesį, paaiškėjo, kad šio sprendimo projekto rengėjai – savivaldybės administracijos Investicijų skyrius – klausimą merei pristatė kaip „techninį“.
Esą regiono plėtros tarybos administracija paprašė, kad toks formalus savivaldybės tarybos sprendimas būtų, nes tuomet, matai, greičiau klausimus galima priimti.
Kaip žinia, iki šiol, bet kuriuo klausimu balsuojat ir jį svarstant regiono plėtros taryboje, Lazdijų rajono savivaldybės taryba priimdavo sprendimu įpareigojimą merui balsuoti kiekvienu atveju ir kiekvienu klausimu konkrečiai.
Meras, nuvykęs į Alytaus regiono plėtros tarybą, neturėjo jokios veiksmų valios balsuoti kitaip, nei įpareigojo savivaldybės taryba.
Tokia status quo yra teisinga, nes savivaldybės tarybos nariai, kaip teisėtai ir tiesiogiai išrinkti gyventojų atstovai, nėra išeliminuojami iš klausimų, kurie svarstomi regiono plėtros taryboje.
Kartu nepaliekama galimybės merui piktnaudžiauti, susitarti su gretimų savivaldybių kolegomis ne rajono naudai ir panašiai.
Alytaus regiono plėtros taryba yra labai svarbi institucija, kurioje sprendžiami visi strateginiai regiono klausimai, jų finansavimas ir jo paskirstymas.
Lygiai taip pačiai yra svarbu ir kitos pareigos, kai savivaldybės taryba deleguoja asmenis į vieną ar kitą instituciją – stebėtojų tarybą ar valdybas, pvz., atliekų tvarkymo centro, gydymo tarybos ir kita.
Todėl mano draugiškas pastebėjimas būtų, kad į tokius paskyrimus būtų žiūrima labai atsakingai, įvertinant, visų pirma, korupcijos rizikos faktorių.

Vilma Danauskienė, žurnalistė, savivaldybės Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotoja (,,Lazdijų žvaigždė", 2021-09-17)

Autoriaus nuotrauka: 

Komentarai

O grįžo, ilgai buvo dingusi

Skirtingai negu jūs merė turi visuomenės įgaliojimus. Gali neieškot problemų lygioj vietoj.

Tai jau matom, kad turi įgaliojimus. Pažiūrėsim su atsakomybe, nes jau baigia nustekenti viską!

Lukašenka irgi turi

Pasirodė liaudies balsas, nuomonės formuotoja. Lakstė paskui penkis migrantus, lojo ant visos šalies ir valdžios, pasirodo, kad ne viskas ten jau su jais taip ir gražu. Svarbu skandalas, sėdi dabar po lapais.

Jūs esate deleguota į antikorupcijos komisiją savivaldybėje, bet darbų ir rezultatų nematome. Na išskyrus liaupsinančius straipsnius apie savivaldybę.

O kas gi ja rinko ar delegavo?

Ale žiūriu Auridas su konservatoriais nusipaveikslavo. Ale ko tam šmikiui tenai?

Skaitau straipsnį apie konkursus ir juokas ima. Kas iš to kaip būna konkursai ir laimi tam kam reikia.

Kai kur kultūroj ar bibliotekoj nei konkursų nebūna?

Joooo ypač Šeštokuose ir dar kai kur.... Nei konkurso nereikia, svarbu, kad arčiau valstiečių. Liūdna ir gėda, kad tokius rajono vadovus turim. Jau net prie Margelio taip nebuvo.

N.Kirsnoj irgi jokio konkurso.........i biblioteką nebuvo.

Taigi ten kultūrkėj mero margelio giminaitė išugdyti.

Įtupdyta

Naivuoliai jūs kaimo,kur jūs matėte nors vieną skaidrų konkursą , nei anksčiau taip buvo ,nei dabar yra...

O kaip konkursas į Šeštokų gaisrinę vyko ar labai skaidriai savo dėdę įtupdei? Mere, apie savo skaidrumą patylėk.....

O kučiūnų bibliotekoj konkursas ar buvo?

Buvo

Kažin ar tikrai buvo kučiūnų bibliotekoj konkursas?