V. Dambrauskas: pamąstymai apie patriotizmą

Taip jau nutiko, kad vieną dieną sulaukiau dviejų panašių telefono skambučių.
Pirmu atveju skambino prisistatydami Lietuvos patriotais, kurie piktinosi, kad Gedulo ir vilties dieną nuvykę į riboto laidojimo Paveisininkų kapines rado buvusių tremtinių kapus neapšienautus.
Nesikratau savo atsakomybės dėl šio įvykio. Tačiau norėčiau pakalbėti apie patriotiškumą. Šiais laikais labai daug atsirado patriotų. Dabar patriotais tapo ir tie, kurie sekė kaimynus, skaičiavo ir skundė į bažnyčią einančius vaikus. Nenoriu kelti senų laikų, lai juos visus teisia Dievas. Tiktai noriu pasakyti, kad, mano nuomone, tikrasis Lietuvos patriotas yra ne tas, kuris pamatęs šiukšlę šaukia seniūną ar komunalininkus, o tas, kuris tyliai ją pakelia ir išmeta į šiukšlių dėžę.
Paminėsiu ir kitą skambutį. Akylas žmogus pastebėjo, kad neseniai išasfaltuotas kelias į Vainežerį pradėjo apaugti šaltalankiais (prasimušė pro asfaltą) ir informavo mane apie tai. Manau, kad šis žmogus atliko savo pilietinę pareigą ir yra tikras savo šalies patriotas.
Noriu palinkėti visiems būti tikrais patriotais, kurie darbais, o ne šūksniais myli savo Tėvynę.
P. S. Šiuo metu Paveisininkų kapinėse žolė nušienauta. Akivaizdesnės „Lietuvos patriotų“ veiklos kapinėse nepastebėjome.

Vidmantas Dambrauskas, Kapčiamiesčio seniūnas

Autoriaus nuotrauka: