S. Petrauskas: situaciją ligoninėje komitetai nagrinės bendrame posėdyje

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas vakar posėdyje vienbalsiai pritarė  Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto siūlymui jungtiniame komitetų posėdyje nagrinėti susidariusią situaciją Lazdijų ligoninėje ir ieškoti bendrų sprendimų problemoms išspręsti. Tokių posėdžių galimybę numato tarybos darbo reglamentas, kuriame įtvirtinta nuostata, kad keli komitetai savo iniciatyva, jų pirmininkų susitarimu, gali sušaukti bendrą posėdį.  
Lazdijų ligoninėje susidariusi situacija kelia nerimą. Viešoje erdvėje žiniasklaidos priemonėse pateikiama prieštaringa viena kitai informacija trikdo normalų ligoninės darbą, kelia didelę grėsmę kokybiškam medicinos paslaugų teikimui. Ligoninė pastoviai įvykdo įvairius investicinius projektus, gerinančius  darbo sąlygas gydytojams bei gydymo kokybę pacientams. Tačiau  gydymo bei teikiamų paslaugų kokybei  didelės įtakos turi ir puikus psichologinis klimatas kolektyve bei šilti santykiai tarp vadovų bei pavaldinių. O apie kokį kolektyvo brandų darbą galime kalbėti, jei  nesuskaičiuojami savivaldybės patikrinimai,  komisijos, nurodymai tampa kasdieniniu reiškiniu,  nebepakeliama našta, trukdančia dirbti visam ligoninės personalui.
 Turime išmokti įsiklausyti ir gerbti kolektyvo nuomonę, leisti patiems medikams ieškoti kelių susidariusių problemų sprendimui, sudaryti sąlygos tiesiogiai  dalyvauti rengiant ir svarstant sprendimų projektus. Savivaldybės  bei jos institucijų  veikla turi būti aiški ir suprantama savivaldybės gyventojams, įstaigų darbuotojams. Būtina paaiškinti, kas ir kodėl daroma. Juk savivalda – toks visuomenės organizavimosi procesas, kurio metu visuomenė savarankiškai pasirenka elgesio variantą,  pritaikydama jį prie savo sąlygų. Viešųjų reikalų tvarkymas negali būti nutolęs nuo gyventojų, jų bendruomenės.
Ar išliks  Lazdijų ligoninė  perspektyvi, turinti viziją, pelningai dirbanti,  teikianti reikiamą paslaugų skaičių – priklauso nuo mūsų visų pastangų.
Saulius Petrauskas, savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininkas

Autoriaus nuotrauka: 

Komentarai

Na va su "Katarakta" tuoj išlįs galai. O aš vis galvojau kodėl vis tas Racis ėjo ir ėjo, sėdėjo ir sėdėjo pas Margelį. Matyt turėjo ką derint, aptart....man atrodo ir apdovanotas net buvo kiba verslo sparnus gavo. Matyt irgi buvo už ką ? Aaa?

dar yra įstaigų Lazdijų rajone, kuriomis turėtų pasidomėti FNTT. Kas daugiausia mina kelią pas margi ir kambarukyje "reikalus" aptaria...!?

Kodėl nesilaiko Margelis įstatymų? Jei ligoninėje yra direktoriaus pavaduotoja - Aldona Talandzevičienė, kuri ir turėtų vaduoti ligos metu direktorių pagal įstatymą, o paskiriami visai kiti žmonės, kurie nesuprasi iš kur ir kam.