O. Gorochovenka: nemokėsiu vietinės rinkliavos mokesčio

Aš atsisakiau mokėti vietinės rinkliavos mokestį už atliekų išvežimą ir informavau rajono savivaldybę. Paaiškinu, kodėl taip nusprendžiau. Europos Sąjungoje yra  priimta tokia direktyva – rinkliava ar kitas mokestis už atliekų tvarkymą negali viršyti 1 procento vidutinių metinių šeimos arba vieno asmens pajamų. Kviečiu našles, visus, skurdžiai gyvenančius, tokia lengvata pasinaudoti.
Esu našlė, už 33 metus išdirbtą nepertraukiamą darbo stažą gaunu pensiją, tačiau tokią mažą, kad gyvenu žemiau skurdo ribos. Tiesa, turiu dviejų aukštų mūrinį gyvenamąjį namą Vilniaus gat­vėje, už jo apšildymą jokios kompensacijos nesu niekad gavusi. Šiame name jau pusę metų negyvenu, šiukšlių nėra. Mano turto vertė viršija turto vertės normatyvą, leistiną vienam žmogui. Kol gyvenau su vyru, mokama suma už atliekas neviršijo to 1 proc. mūsų abiejų metinių pajamų, todėl rinkliavą mokėjau. Vyrui mirus tapau našle, mano gaunamos pajamos pasikeitė, todėl rinkliava – jau didesnė negu 1 proc. nuo pajamų. Dėl to atsisakiau mokėti. Kreipiausi į savivaldybę ir pasiremdama Europos Sąjungos direktyva pranešiau, kad kol kas nemokėsiu. Ar tai darysiu vėliau, spręsiu tik šių metų pabaigoje – gruodžio mėnesį. O jei mokėsiu, tai tik į savivaldybės sąskaitą. Tačiau mane pasikvietė Lazdijų miesto seniūnė ir paprašė, kad mokėčiau vietinės rinkliavos mokestį į Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro sąskaitą, o po to, girdi, seniūnija spręs, ar man kompensuoti tą sumokėtą sumą. Man atrodo, kad mane taip nori apgauti, nes turiu turto.
Ona Gorochovenka, lazdijietė

Autoriaus nuotrauka: 

Komentarai

Mintis verta demesio.

Pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 32str. 1 d. įtvirtinta, kad atliekų tvarkymo srityje taikomas principas „teršėjas moka“, kuris reiškia, kad atliekų tvarkymo išlaidas turi apmokėti atliekų turėtojas ir(ar) medžiagų bei gaminių, tarp jų – pakuotės, dėl kurių naudojimo susidaro atliekos, gamintojas ar importuotojas. Gamintojams ir importuotojams yra nustatytos aplinkosauginės pareigos pagal Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 10 str. 2 d. „Mokestis už aplinkos teršimą gaminių ar pakuotės atliekomis ir mokestis už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis mokamas į valstybės biudžetą. Šios lėšos naudojamos Atliekų tvarkymo įstatyme numatytiems Atliekų tvarkymo programos tikslams įgyvendinti“.

parduokit tą dviaukštį