A. Mikelionis: ar iš tiesų Lazdijų rajono valdžia turi girtis gerais darbais?

Šio mėnesio viename „Lazdijų žvaigždės“ numeryje pasirodė Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narės, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, turizmo ir sporto komiteto pirmininkės J. Kurauskienės straipsnis „Lazdijų rajonas – puiki vieta gyventi. Kalbėkime apie tai dažniau ir garsiau.“

Kad Lazdijų rajonas pasižymi savo nuostabia gamta, manau, niekas nepasiginčys. Bet iš karto kyla klausimas: ar valdžios čia nuopelnas? Žinoma, kad ne, nes mums tiesiog pasisekė ir Dievo dėka mums tenka kasdien mėgautis ne tik švaria, bet ir įstabia gamta. Bet jeigu tik Lazdijų valdžia galėtų, nuostabią gamtą priskirtų sau kaip nuopelną. Na, žinoma, juokauju, o ir žmonės ne kokie mulkiai. Bet minėtame straipsnyje ponia J. Kurauskienė kaip iš gausybės rago pila gausybę skaičių, vardina renginius, apdovanojimus, įvykdytus projektus ir t. t., ir pan. Nesirengiu jų kartoti, nes kas norės, tas susiras minėtą straipsnį.

Na, kad gyvename nuostabios gamtos prieglobstyje, šimtas keturiasdešimt penktą kartą jau išsiaiškinome padedant valdžiai ir net be jos. Bet sakykit, ar verta valdžiai eilinį kartą girtis savo nuveiktais darbais? Man atrodo, kad gerai dirbti valdžia tiesiog privalo, nes už tai gauna nemenkus atlyginimus, įvairiems darbams atlikti gaunamos nemenkos lėšos. Net eiliniai žmonės tai pamatys ir įvertins patys be valdžios pagalbos ar baksnojimo pirštu. Dėkoti valdžiai ir jai ploti už gerus darbus yra lygiai tas pats, kas ploti bankomatui, kuris tau išduoda tavo paties uždirbtus pinigus.

Bet iš tikrųjų Lazdijų rajone geriausia gyventi valdžios atstovams, jų giminaičiams ir draugams. Tiems, kurie arčiausiai prie lovio. Prisiminus klasiką galima parašyti, kad visos kiaulės lygios, bet kai kurios jų lygesnės už kitas. Taigi, Lazdijuose visi žmonės lygūs, bet valdžios žmonės lygesni už kitus. Bepigu tiems, kurie prie pat lovio ar netoli jo, aiškinti kitiems, kad Lazdijų rajonas yra puiki vieta gyventi. Apie tuos, kurie tai pastebi ir apskritai kritikuoja valdžią, jos atstovai sako, kad jie juodina valdžią, drabstosi purvais. Atleiskit, mielieji, nuo kada kritika ar kita nuomonė yra drabstymasis purvais ir valdžios juodinimas? Juk pragyvenome penkiasdešimt metų, kai buvo viena partija ir viena tiesa, tad gal to jau pakanka.

Vasario mėnesį Finansų ministerija savo valdomoje svetainėje LietuvosFinansai.lt pateikė savivaldybių gyvenimo kokybės indeksą (GKI).

GKI sudarytas iš 40 rodiklių 6 srityse: materialinės gyvenimo sąlygos; gyventojų verslumas ir verslo konkurencingumas; sveikatos paslaugos; švietimo paslaugos; demografija, pilietinis ir visuomeninis aktyvumas; viešoji infrastruktūra, gyvenamosios aplinkos kokybė ir saugumas. Naudojantis GKI, galima pamatyti kiekvienos savivaldybės bendrą, atskirų sričių ir rodiklių įvertinimą, savivaldybes palyginti tarpusavyje.

Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad Lazdijų rajono savivaldybė pagal visus rodiklius atsidūrė ketvirtoje nuo galo vietoje. Lazdijų valdžios savigyra GKI reitingų fone atrodo apgailėtinai. Patys žemiausi reitingai sveikatos ir švietimo srityje. Taip, taip, to paties švietimo, kurį savo straipsnyje taip išgyrė gerb. J. Kurauskienė.

Algimantas Mikelionis, rašytojas, „Lazdijų žvaigždė“ (2024-03-22)

Autoriaus nuotrauka: 

Komentarai

Dabar darbinami arba giminaičiai, arba draugai ar konservatoriai. Va tep.