A. Miškinienė: žemė turi būti dirbama, o išmokos dalijamos sąžiningai

Vyriausybei priėmus nutarimą ir leidus Lenkijos ūkininkams atvykti be karantininio izoliavimosi į Lietuvą turint tikslą dirbti čia jų teisėtai naudojamas žemės ūkio naudmenas, mes, kaip savivaldybė, turime informaciją apie 44 ūkininkus, kurie išreiškė norą atvykti. Šie ūkininkai dirba žemę Lazdijų bei Kalvarijos savivaldybių teritorijose ir turi teisinį pagrindą, įrodantį, kad žemę jie dirba turėdami sutartis su jų savininkais lietuviais.
Aš, kaip buvusi žemės ūkio viceministrė, laikausi nuostatos, kad žemė yra tam, kad būtų dirbama, o ne tam, kad dirvonuotų. Tai jei kaimynai Lenkijos lietuviai ar lenkai turi teisinį tam pagrindą – visa širdimi sveikinu ir laukiu jų atvykstant.
Tačiau bijau, kad gali paaiškėti nelabai malonių dalykų, ir tie dalykai bus nemalonūs būtent žemės savininkams lietuviams.
Jei paaiškėtų, kad Lenkijos piliečiai dirba žemę Lietuvoje, o išmokas už pasėlius gauna lietuviai, tuomet pastariesiems kiltų teisinių problemų dėl Europos Sąjungos suteiktos ir Lietuvos Vyriausybės išmokėtos paramos. Tokią paramą reiktų grąžinti, o gal net ir susimokėti administracines baudas.
Mano nuomone, išmokas turi gauti tie, kas žemę dirba, o ne „sofos“ ūkininkai. Ir nėra skirtumo – Lietuvos ar Lenkijos piliečiai ją aria, sėja ir derlių gauna. Esame Europos Sąjungos šalis, ir tai yra mūsų privalumas bei stiprybė.
Ausma Miškinienė, Lazdijų rajono savivaldybės merė

Autoriaus nuotrauka: 

Komentarai

,,Ir nėra skirtumo – Lietuvos ar Lenkijos piliečiai ją aria, sėja ir derlių gauna." Jeigu merei nėra skirtumo kas dirba Lietuvos žemė, tai blogai ir dar buvusiai ž.ū. viceministrei ir dar priklausančiai valstiečių partijai. Jau vien ekonominė dedamoji yra reikšminga. Lietuvos ūkininkai dirbdami žemę chemiją, techniką, atsargines detales, kurą dažniausiai per iš Lietuvos įmonių, mokesčius moka taip pat Lietuvoje, darbui samdo ne lenkus, o vietinius. Suprantama Lietuvos žemę gali dirbti tiek lietuvis, teik lenkas ar kitos ES pilietis, bet tokio teiginio iš merės nesitikėjau. Gan senokai vienas rajono ūkininkas vietinėje spaudoje dievagojosi, kad buvęs meras pievą išnuomojo ne jam, o lenkui. Pasirodo, kad nieks rajone nepasikeitė: valdžiai visiškai nesvarbu, kas čia ką dirba, svarbu - jie sotūs. Kartais visai netyčia žmogus ima ir išsitaria ką galvoje