E. Poškevičienė: informacijoje apie mokytojų streiką – ne viskas teisinga

Spalio 6 d. spaudoje pasirodžius mūsų gimnazijos mokytojos, profsąjungos pirmininkės J. Lynikienės straipsniui apie streiką, noriu patikslinti kai kuriuos faktus, paneigti ten skelbiamą neteisingą informaciją.

Sprendimą, kaip streiko metu organizuoti ugdymo procesą, rugsėjo 28 dieną priėmė gimnazijos taryba savo posėdyje po mokyklos vadovybės pristatytų galimų variantų ir argumentuotų paaiškinimų, kodėl siūlome, kiek įmanoma, tęsti kontaktinį ugdymo procesą. Pagrindiniai argumentai – vaikų saugumas, mokymo sutartimis įsipareigotas ugdymo proceso užtikrinimas, nemokamo maitinimo paslaugos suteikimas. Kiti svarbūs aspektai – vaikų galimybė dalyvauti meno, sporto mokyklų veiklose, ypač jei jie gyvena ne Lazdijuose. Ir paties pavėžėjimo organizavimas, kuris labai glaudžiai susijęs ir su kitų švietimo įstaigų vaikų atvežimu, parvežimu. Apie tai informavau ir savivaldybės administraciją.

Dėl streiko situacijos valdymo nuolat bendravome ir su vicemeru D. Mockevičiumi, skyriaus vedėja A. Zablackiene, gimnazijos kuratore A. Stirbiene – siunčiau informacinius laiškus, bendravome telefonu. Todėl teiginiai, kad, jos (J. Lynikienės) žiniomis, gimnazijos administracija nesulaukė jokio dėmesio, neatitinka tikrovės.

Straipsnyje teigiama, kad administracijai buvo pateikiami ,,tvarkaraščiai pamokų, kurių mūsų profsąjungos nariai pedagogai neves“. Tiesa ta, kad profesinės sąjungos pirmininkė iki 9 val. pateikdavo ateinančios dienos streikuojančių mokytojų sąrašą, bet tikrai ne tvarkaraštį. Gavę sąrašą, pavaduotojai atlikdavo titanišką darbą – derindavo, kas dirbs, ves pamokas, kurios pamokos bus užimamos socialinių partnerių, o kur bus vykdoma tik priežiūra (kad galima būtų dalyvauti vėlesnėse pamokose). Ateinančios dienos tvarkaraštis po visų derinimų būdavo patvirtinamas direktoriaus įsakymu, siunčiamas klasių auklėtojams, iškabinamas prie visų įėjimų į gimnaziją. Ir taip kiekvieną dieną. Po signalo, jog žemesniųjų klasių mokiniai vaikšto po miestą, dar kartą patikslinta informacija, kad po pamokų yra galimybė leisti laiką ,,Namų darbų klube“, kur moksleivius prižiūri ir jiems padeda mokytojų padėjėjai.

Straipsnio teiginys, kad „mūsų streikuojančius pedagogus pavaduoja ir pamokas veda mokytojų padėjėjai“ neatitinka tikrovės. Mokytojų padėjėjai net neturi prieigos prie el. dienyno TAMO ir neatlieka jokių pavaduojantiems mokytojams privalomų dalykų – nežymi pamokos temos, lankomumo, vertinimo ar pan. Dažnu atveju mokytojų padėjėjai buvo šalia mokytojų, kurie dirbo su didesnėmis, nei jiems tarifikuota, mokinių grupėmis, pavyzdžiui, anglų, rusų, fizinio ugdymo – su visa klase, ar padėjo ir buvo klasėse su įvairiais socialiniais partneriais, jiems vedant įvairius užsiėmimus ar edukacijas, lydėjo į muziejus ir t. t.

 Praėjus 6 streiko dienoms galiu tik pasidžiaugti, kad gana neblogai suvaldėme šią situaciją. Gal ir ne idealiai, bet tikrai stengėmės. Telieka apgailestauti, kad skleidžiamais neteisingais faktais siekiama sukurti kažkokią intrigą. Mums labai padėjo didelis būrys žmonių – jau galvojame, kad, kiek nurimus aistroms, surengsime jiems padėkos vakarą. Už rūpestį, patarimus, domėjimąsi bei palaikymą dėkojame vicemerui Daliui Mockevičiui, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjai Asta Zablackienei bei vyr. specialistei Auksei Stirbienei – už išlaikytą ramybę, domėjimąsi, skambučius, informavimą. Ir didžiausia padėka mano komandai – pavaduotojams Virginijai, Editai ir Dainiui.

Erika Poškevičienė, Lazdijų M. Gustaičio gimnazijos direktorė (,,Lazdijų žvaigždė", 2023-10-13)

Autoriaus nuotrauka: 

Komentarai

Na. Direktorė norėdama įtikti ir patikti valdžiai, apipylė savo darbuotoją purvu. Fu... o nuomonę parašė su valdžios liepimu nes nu reikia mundurą išskalbti.