A. Mikelionis: Pasienio fiestoje valdžios savigyra liejosi lyg galingas krioklys

Lygiai prieš dvi savaites nugriaudėjo svarbiausia ir smagiausia Lazdijų rajono metų šventė – Pasienio fiesta. Turbūt nesuklysiu pasakydamas, kad didžiausią įspūdį paliko meninė programos dalis, ypač legendinių Lietuvos grupių – „Rondo“ ir „Hiperbolės“ – pasirodymas. Kas buvo šioje šventėje, visa tai matė savo akimis ir jiems papildomų paaiškinimų nereikia.

Bet rajono valdžia su mere A. Miškiniene priešakyje ir atvykę Demokratų partijos tūzai – jaunieji V. Sinkevičius ir L. Savickas šventę sugadino savo beprasmėmis ir jau daug kartų girdėtomis kalbomis. Ponia Ausma krykštavo, kaip gera gyventi Lazdijų rajone ir tik jos dėka ši vieta tapo lyg pasakos pilimi. Bet sakykite, mielieji, ar Lazdijų rajone nebuvo švenčių ir atliktų darbų kitų merų kadencijų metu? Juk gerų žodžių nusipelno ir merai R. Leščinskas, A. Margelis, J. Matulevičius, R. Apanavičius. Žinoma, kad ir merė A. Miškinienė atliko nemažai darbų. Bet ar šventės metu ponia Ausma susirinkusiems eiliniams žmonėms turi aiškinti, piršte piršti ir prievarta brukti nuomonę, kad tik dabar viskas Lazdijų rajone suklestėjo, subujojo ir pražydo? Kuo toliau, tuo labiau nesinori klausyti oficialių merės kalbų įvairiuose renginiuose ir šventėse, nes kiekvieną kartą išgirsti praktiškai vieną ir tą patį.

Poniai Ausmai pritarė jaunieji Demokratų partijos šulai – V. Sinkevičius ir L. Savickas, kurie net susiriesdami gyrė šauniąją, vienintelę ir nepakartojamą ponią Ausmą. Na, iš dalies merė yra teisi, nes kai kam Lazdijų rajone gyventi iš tikrųjų gera. Tiems, kas priklauso ponios merės aplinkai, ypač pataikūnams, prisiplakėliams ir padlaižiams. Dar jos artimiesiems, giminėms, draugams ir visiems kitiems, kurie priklauso Demokratų partijai ir valdančiojoje koalicijoje esantiems konservatoriams.  

Per Pasienio fiestą Lazdijų rajono valdžia ir jos klerkai aiškiai parodė, kur yra eilinių žmonių vieta. Iki iškilmingos eisenos žiūrovai susėdo pastatytose kėdėse su atrama nugaroms, dar keli ant nudrengtų suolų. Likus nedaug laiko iki oficialios šventės pradžios dvi Lazdijų įstaigų darbuotojos pradėjo vaikyti pagyvenusias ir nelabai gerai judančias moteris nuo valdžiai skirtų kėdžių. Paprasti mirtingieji turėjo persėsti ant suolų. Na, niekas nesako, kad nereikia pasodinti valdžios atstovų ir svečių. Bet kai jauni, sveiki ir darbingi vyrai, įmitę lyg meitėliai, tarpusavyje plepa atsainiai atsisėdę ant kėdžių, o vyresnio amžiaus moterys turi stovėti, vaizdas tampa mažų mažiausiai apgailėtinas.

Vietinės ir iš Vilniaus atvykusios valdžios atstovai sėdėjo nugara į paprastus žmones, taip itin aiškiai parodydami jų vietą. Tai kaip paskui tikėti ponios Ausmos krykštavimais apie neįtikėtiną gėrį ir laimę gyventi Lazdijuose? Kaip galima tikėti ponų V. Sinkevičiaus ir L. Savicko kalbomis, kad jie dirba paprastų žmonių naudai? Šiuo atveju Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“ reikėtų pervadinti Demokratų sąjunga „Vardan savo naudos“.

Atrodytų, kad valdžios savigyros su kaupu užteko šios šventės metu, bet praėjus savaitei po jos „Lazdijų žvaigždės“ laikraštyje pasirodė ponios Ausmos straipsnis apie tai, kas vyko šventėje ir kaip puikiai ji praėjo. Na, čia jau pasiektas absurdiškai žemas lygis. Kam žmonėms, buvusiems šventėje, prabėgus savaitei po jos, dar reikia papildomai aiškinti, kaip prabėgo šventė?! O gal valdžia galvoja, kad eiliniai rajono žmonės yra visiški mulkiai? Dar daugiau – net Seimo narys konservatorius V. Semeška parašė pagiriamąjį straipsnį minėtame laikraštyje, visaip liaupsindamas šių metų Pasienio fiestą. Ko nepadarysi šventos Lazdijų rajono valdančiosios koalicijos labui!

Algimantas Mikelionis, rašytojas, „Lazdijų žvaigždė“ (2024-06-21)

Autoriaus nuotrauka: 

Komentarai

Visiems kliuvo nuo Mikelionio, net ir visiškai ant scenos nelipusiam ir kalbų nesakiusiam Semeškai, kad pasidžiaugė švente. Ko toks piktas, Algimantai?