R. A. Viniarskas: sąskaitų dydis priklauso ne tik nuo šilumos kainos

UAB „Lazdijų šiluma“ tiekiamos šilumos kaina, lyginant su praeitais metais, sumažėjo daugiau nei 25 procentais. Tam daugiausia įtakos turėjo sumažėjusi biokuro kaina.

Šilumos kaina susideda iš dviejų dalių (dedamųjų) – pastoviosios dalies, kurios dydis nepriklauso nuo pagamin
tos šilumos kiekio, ir kintamosios dalies, kurios dydis svyruoja priklausomai nuo šilumos gamybos. Kintamosios šilumos kainos dalies dydis tiesiogiai priklauso nuo biokuro, vandens ir elektros energijos kainų. Šilumos kainas metams nustato ir tvirtina Valstybinė energetikos reguliavimo taryba ir savivaldybės taryba, įvertinusios būtinąsias sąnaudas šilumos kiekiui pagaminti.

UAB „Lazdijų šiluma“ yra viena mažiausių centralizuotos šilumos tiekėjų Lietuvoje. Įmonė aptarnauja kiek daugiau nei 1 100 šilumos vartotojų. Pagal turimus pajėgumus įmonė galėtų aptarnauti, nepritraukdama papildomų darbuotojų, tris kartus didesnį vartotojų skaičių, ir tai leistų sumažinti tiekiamos šilumos kainą iki 7 ct/kWh. Deja, nei Lazdijų m., nei Veisiejų m. nėra augantys miestai ir galimybės pritraukti naujų vartotojų yra ribotos.

Kitas kelias mažinti šilumos kainas yra investavimas į gamybos proceso automatizavimą ir naujas technologijas. Beje, tai irgi problematiška, kadangi investicijos kaina taip pat atsispindi galutinio produkto-šilumos kainoje. Norint, kad investicijos neturėtų įtakos šilumos kainai, jos turi būti dotuojamos ne mažiau kaip 50 procentų.

Reikia pažymėti, kad sąskaitų už suvartotą šilumą dydis priklauso ne tik nuo šilumos kainos, bet ir nuo suvartoto šilumos kiekio. Investavus į šilumos tinklų atnaujinimą ir pastatų renovaciją, realizuotas šilumos kiekis Lazdijų rajone sumažėjo nuo 21 GWh 2008 m. iki 12,6 GWh 2022 m., tai sudaro 40 procentų.

Remigijus Aleksandras Viniarskas, UAB „Lazdijų šiluma“ direktorius (,,Lazdijų žvaigždė", 2023-11-10)

Autoriaus nuotrauka: